هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb لینی.وارنر: آلبوم تصاویر ارسال شد
نمایش بر اساس : بازدید, تصاویر با کمترین بازدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
لینی.وارنر: آلبوم تصاویر ارسال شد
دن فوگلر در نقش جیکوب کوالسکی
12 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
ویلیام نادیلم در نقش یوسف کاما
13 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
آلبوس دامبلدور
15 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
 : 3
آلبوس دامبلدور
16 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/4
 : 3
برادران اسکمندر
16 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
 : 3
ریچارد کویل در نقش آبرفورث دامبلدور
16 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
پوستر جنایات گریندل‌والد
18 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
 : 3
لتا لسترنج
18 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
 : 3
برادران اسکمندر
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/4
 : 3
پوستر لتا و تسیوس
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
 : 3
پوستر آلبوس دامبلدور
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/21
 : 3
آوگری (Augurey)
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
نیوت و تسیوس اسکمندر در حین فرار از زندان
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2023/10/5
 : 3
تدی، نیفلر
22 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
لرد ولدمورتِ پیر و پرستار پیکسی
22 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2024/1/4
 : 3
کاور جلد کاغذی ورژن هافلپاف کتاب هری پاتر 1
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3
پوستر سوم گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
 : 3
پوستر  کوئینی گلداستین
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
 : 3
کوئینی گلدستین
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
 : 3
ادی ردمین در نقش نیوت اسکمندر
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
کالوم ترنر در نقش تسیوس اسکمندر
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2022/2/22
 : 3
پوستر کوئینی و جیکوب
25 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
 : 3
پوستر گریندل‌والد و کریدنس
25 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/11
 : 3
پوستر پرسیوال گِرِیوز
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر لتا لسترنج
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
 : 3
پوستر گلرت گریندل‌والد
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
 : 3
پوستر نیوت اسکمندر
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
 : 3
گلرت گریندل‌والد
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
 : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.