هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb لینی.وارنر: آلبوم تصاویر ارسال شد
نمایش بر اساس : محبوبیت, تصاویر با بیشترین محبوبیت
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
لینی.وارنر: آلبوم تصاویر ارسال شد
پوستر فیلم «جانوران شگفت انگیز»
51 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر فیلم «جانوران شگفت انگیز»
56 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر فیلم «جانوران شگفت انگیز»
39 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر فیلم «جانوران شگفت انگیز»
45 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر فیلم «جانوران شگفت انگیز»
49 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر فیلم «جانوران شگفت انگیز»
36 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر پرسیوال گِرِیوز
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر نارلاک
46 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر سرافینا پیکوئری
31 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر مری لو
43 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر کریدنس
57 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر جیکوب کوالسکی
44 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر کوئینی گلداشتاین
60 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر تینا گلداشتاین
68 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر نیوت اسکمندر
85 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
شخصیت‌های فیلم جانوران شگفت‌انگیز در یک نگاه
153 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
پوستر فیلم «جانوران شگفت انگیز»
168 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
 : 3
خانواده‌ی جدید "پاتر"
213 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"جیمی گلور" در نقش "هری پاتر" جدید
221 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"اما لاودنس" در نقش "جینی ویزلی" جدید
220 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"تئو انشنت" در نقش "آلبوس سوروس پاتر" جدید
267 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
خانواده‌ی جدید "ویزلی"
205 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"توماس آلدریج" در نقش "رون ویزلی" جدید
222 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"راکی آیولا" در نقش "هرمیون گرنجر" جدید
228 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"هلن آلوکو" در نقش "رز ویزلی" جدید
225 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
خانواده‌ی جدید "مالفوی"
238 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"جیمز هوارد" در نقش "دراکو مالفوی" جدید
274 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"الکس پرایس" در نقش "اسکورپیوس مالفوی" جدید
430 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.