هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb لینی.وارنر: آلبوم تصاویر ارسال شد
نمایش بر اساس : نام, A به Z
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
لینی.وارنر: آلبوم تصاویر ارسال شد
"هلن آلوکو" در نقش "رز ویزلی" جدید
225 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"الکس پرایس" در نقش "اسکورپیوس مالفوی" جدید
430 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"اما لاودنس" در نقش "جینی ویزلی" جدید
220 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"توماس آلدریج" در نقش "رون ویزلی" جدید
222 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"تئو انشنت" در نقش "آلبوس سوروس پاتر" جدید
267 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"جیمی گلور" در نقش "هری پاتر" جدید
221 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"جیمز هوارد" در نقش "دراکو مالفوی" جدید
274 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
"راکی آیولا" در نقش "هرمیون گرنجر" جدید
228 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/23
 : 3
فایرنز و هری پاتر
265 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/9
 : 3
کک‌های پرورش‌یافته توسط جادوآموزان
33 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2024/1/4
 : 3
کوئینی گلدستین
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/10/20
 : 3
کوئینی گلدستین
297 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
کلاس دامبلدور در هاگوارتز
45 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/11/9
 : 3
کاور کتاب هری پاتر: تاریخ جادو
41 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/15
 : 3
کاور جلد کاغذی ورژن گریفیندور کتاب هری پاتر 1
40 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3
کاور جلد کاغذی ورژن گریفیندور کتاب هری پاتر 1
45 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3
کاور جلد کاغذی ورژن هافلپاف کتاب هری پاتر 1
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3
کاور جلد کاغذی ورژن هافلپاف کتاب هری پاتر 1
59 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3
کاور جلد کاغذی ورژن اسلیترین کتاب هری پاتر 1
31 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3
کاور جلد کاغذی ورژن اسلیترین کتاب هری پاتر 1
66 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3
کاور جلد کاغذی ورژن ریونکلاو کتاب هری پاتر 1
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3
کاور جلد کاغذی ورژن ریونکلاو کتاب هری پاتر 1
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3
کاور جلد کاغذی ورژن‌های چهار گروه کتاب هری پاتر 1
64 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3
کاور جلد سخت ورژن گریفیندور کتاب هری پاتر 1
73 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3
کاور جلد سخت ورژن گریفیندور کتاب هری پاتر 1
47 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 2
کاور جلد سخت ورژن هافلپاف کتاب هری پاتر 1
34 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3
کاور جلد سخت ورژن هافلپاف کتاب هری پاتر 1
38 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3
کاور جلد سخت ورژن اسلیترین کتاب هری پاتر 1
55 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/27
 : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.