هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb لینی.وارنر: آلبوم تصاویر ارسال شد
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
لینی.وارنر: آلبوم تصاویر ارسال شد
شبه دمنتورها
37 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/26
 : 3
جیکوب کوالسکی و پورت‌کی
45 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
 : 3
عبور شخصی از دیوار
46 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
 : 3
سرسرای عمومی هاگوارتز
114 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
 : 3
نجینی
65 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
 : 3
گلرت گریندل‌والد در بند
51 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
 : 3
پوستر نجینی
31 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
 : 3
پوستر نیوت اسکمندر
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
 : 3
پوستر تینا گلدستین
51 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
 : 3
پوستر گلرت گریندل‌والد
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
 : 3
پوستر آلبوس دامبلدور
32 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
 : 3
پوستر لتا لسترنج
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
 : 3
پوستر تسیوس اسکمندر
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
 : 3
پوستر کریدنس بربون
111 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
 : 3
پوستر  کوئینی گلداستین
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
 : 3
پوستر جیکوب کوالسکی
34 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/24
 : 3
کاور کتاب هری پاتر: تاریخ جادو
41 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/15
 : 3
پوستر سوم گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
 : 3
پوستر دوم گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
28 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
 : 3
پوستر اول گروهی کامیک‌کان فیلم جنایات گریندل‌والد
27 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/24
 : 3
نیوت جوان در هاگوارتز و در کنار دامبلدور
328 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/19
 : 3
نیوت و چمدانش
41 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/19
 : 3
نیوت، جیکوب و یوسف کاما
31 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/19
 : 3
خانواده "پاتر" در نمایش لندن
1069 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/5/24
 : 3
خانواده "مالفوی" در نمایش لندن
692 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/5/24
 : 3
خانواده "ویزلی" در نمایش لندن
600 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/5/24
 : 3
هری پاتر
113 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/28
 : 3
نبرد نهایی هری پاتر و لرد ولدمورت
173 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/24
 : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.