هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

جستجوی نتایج

(نشان بده 1 - 15)
گالری
گالری جینی ویزلی
  hermionejain (۱۳۹۳/۱/۹ ۲۳:۳۳:۰۶)
گالری رون و جینی
  hermionejain (۱۳۹۳/۱/۹ ۱۵:۳۰:۱۷)
گالری هری جستجوگر
  hermionejain (۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۱۳:۰۶:۱۸)
گالری هاگرید
  hermionejain (۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۱۱:۳۱:۱۴)
گالری اسکورپیوس مالفوی
  hermionejain (۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۱:۰۹:۰۷)
گالری جینی و هری
  hermionejain (۱۳۹۲/۱۲/۲۳ ۰:۲۳:۳۲)
گالری آلبوس سوروس پاتر
  hermionejain (۱۳۹۲/۱۲/۲۲ ۲۲:۳۶:۰۵)
گالری شجره نامه ی خانواده ی ویزلی
  hermionejain (۱۳۹۲/۱۲/۲۲ ۱۸:۲۰:۵۷)
گالری دورا-ریموس-تد
  hermionejain (۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ۱۴:۱۴:۳۳)
گالری آمبریج
  hermionejain (۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۱۶:۳۷:۱۰)
گالری ولدمورت حتی هری را درفرش قرمز هم ول نمی کند!
  hermionejain (۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۱۶:۲۹:۱۵)
گالری روپرت در کودکی وجوانی
  hermionejain (۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ۱۴:۱۲:۰۴)
گالری رفتار رون وهرمیون از سال اول تا سال هفتم
  hermionejain (۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ۱۳:۵۳:۱۳)
گالری روپرت - دنیل - اما
  hermionejain (۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ۱۳:۴۰:۰۵)
گالری لاوندر، رون و هرماینی
  hermionejain (۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۹:۱۰:۲۲)
  

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.