هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

جستجوی نتایج

(نشان بده 1 - 20)
گالری
گالری طرفداران هری پاتر
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۷ ۲۱:۲۳:۳۶)
گالری طرفداران هری پاتر
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۷ ۲۱:۲۳:۳۵)
گالری طرفداران هری پاتر
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۷ ۲۱:۲۳:۳۵)
گالری طرفداران هری پاتر
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۷ ۲۱:۲۳:۳۴)
گالری نویل لانگ باتم
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۳۹:۰۰)
گالری پوستر فیلم 6
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۳۶:۲۰)
گالری مراسم افتتاحیه
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۳۶:۱۸)
گالری مراسم افتتاحیه
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۳۶:۱۷)
گالری برگه ی تبلیغ
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۳۶:۱۵)
گالری افتتاحیه فیلم
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۳۲:۱۹)
گالری تبلیغ فیلم 6
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۳۲:۱۸)
گالری لونا
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۳۲:۱۶)
گالری نویل لانگ باتم
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۳۲:۱۵)
گالری بازیگر نقش لونا
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۲۸:۲۳)
گالری لونالاوگود
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۲۸:۲۲)
گالری لونا
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۲۸:۲۱)
گالری نویل لانگ باتم
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۲۸:۱۹)
گالری دو بازیگر
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۲۴:۲۲)
گالری لونا
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۲۴:۲۱)
گالری نویل
  استرجس-پادمور (۱۳۸۸/۴/۲۵ ۲۰:۲۴:۱۹)
  بعدی >>

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.