هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb inglorious: آلبوم تصاویر ارسال شد
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
inglorious: آلبوم تصاویر ارسال شد
تینا و نیوت
81 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/8/2
 : 3
آلبوس سوروس و اسکورپیوس
725 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
رون، هری و هرماینی
775 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری
483 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
دراکو و اسکورپیوس مالفوی
626 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
آلبوس سوروس
385 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
اسکورپیوس
321 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
بدون شرح
335 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
سکوی نه و سه چهارم
346 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
سکوی نه و سه چهارم
267 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هاگوارتز
317 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
بدون شرح
256 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
دراکو
245 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
سکوی نه و سه چهارم
233 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری، رون و هرماینی
296 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری و تابلوی دامبلدور
325 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری و آلبوس سوروس
249 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری
208 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری و آلبوس سوروس
212 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 2
هری
205 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری
207 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری و جینی
344 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری و آلبوس سوروس
221 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
پارک ژاپن
107 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/26
 : 3
پارک ژاپن
128 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/26
 : 3
پارک ژاپن
60 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/26
 : 3
پارک ژاپن
71 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/26
 : 3
پارک ژاپن
110 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/26
 : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.