هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb inglorious: آلبوم تصاویر ارسال شد
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
inglorious: آلبوم تصاویر ارسال شد
تینا و نیوت
76 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/8/2
 : 3
آلبوس سوروس و اسکورپیوس
681 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
رون، هری و هرماینی
712 بار دیده شده
1 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری
463 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
دراکو و اسکورپیوس مالفوی
566 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
آلبوس سوروس
376 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
اسکورپیوس
310 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
بدون شرح
326 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
سکوی نه و سه چهارم
334 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
سکوی نه و سه چهارم
259 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هاگوارتز
307 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
بدون شرح
248 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
دراکو
234 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
سکوی نه و سه چهارم
223 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری، رون و هرماینی
282 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری و تابلوی دامبلدور
312 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری و آلبوس سوروس
239 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری
199 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری و آلبوس سوروس
203 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 2
هری
196 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری
199 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری و جینی
332 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
هری و آلبوس سوروس
212 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/7/30
 : 3
پارک ژاپن
99 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/26
 : 3
پارک ژاپن
119 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/26
 : 3
پارک ژاپن
57 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/26
 : 3
پارک ژاپن
65 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/26
 : 3
پارک ژاپن
100 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/6/26
 : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.