هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb لایتینا.فاست: آلبوم تصاویر ارسال شد
نمایش بر اساس : نام, A به Z
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
لایتینا.فاست: آلبوم تصاویر ارسال شد
کوئینی گلداشتاین
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/1
 : 3
کوئینی در پاریس
30 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
کلاس دفاع علیه جادوی سیاه در تریلر جنایات گریندل والد
46 بار دیده شده
2 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
کاور تالار اسرار، نسخه  اسلیترین و تحلیل آن
126 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/6/30
 : 3
کاور تالار اسرار، نسخه گریفیندور و تحلیل آن
104 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/6/30
 : 3
کاور تالار اسرار، نسخه هافلپاف و تحلیل آن
120 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/6/30
 : 4
کاور تالار اسرار، نسخه ریونکلاو و تحلیل آن
118 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/6/30
 : 2
کریدنس در صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
14 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
کریدنس در صحنه‌ای از تریلر جنایات گریندل والد
24 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
گریندل والد
52 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
گریندل والد در مقابل جمعیت
32 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
پیکِت
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
پوستر کامیک کان فیلم جنایات گریندل‌والد
50 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/21
 : 3
پوستر رسمی فیلم جانوران شگفت انگیز: جنایات گریندل والد
20 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
پوستری دیگر از جنایات گریندل والد در کامیک کان
25 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/7/21
 : 3
پروفسور دامبلدور
43 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
پرسیوال گریوز
63 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/1
 : 3
پرسیوال گریوز و کریدنس
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/1
 : 3
یک هوادار با چاپ جدید کتاب هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه
49 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/2/1
 : 3
لتا لسترنج
201 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
نیوت و تسیوس
40 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
نیوت و دامبلدور
45 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
نیوت اسکمندر
83 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/12/29
 : 3
نیوت اسکمندر
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/1
 : 3
نیوت اسکمندر
13 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
هاگوارتز
155 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/2/2
 : 4
هاگوارتز در تریلر جنایات گریندل والد
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3
مکانی جادویی در فرانسه
19 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/3/13
 : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.