هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

مقاله‌ها :: mamadmm

mamadmm فهرست مقالات همه

mamadmm
مالدبر old
www.werewolf.ir
marg_khar4 at yahoo dot com
مالدبر،
مرگخوار ارزشی؛
مخترع مادولین؛
دانش آموز ارزشی؛
عضو تیم بــــــــــــــــوووق ارزشی.
مقالات:15 برجسته:0 سر فصل ها:0

معمولی برجسته همه
پیش فرض زمان عنوان رای دفعات بازدید نظر ها ترک بک | نزولی صعودی
مقالات بیشتر...
 1. کارآگاه پاتر_ فصل 13
  شاخه ها: كارآگاه پاتر
  فصل سیزدهم....
 2. کارگاه پاتر_ فصل 12
  شاخه ها: كارآگاه پاتر
  فصل دوازدهم: رویاهری با سوزندگی پرتوهای خورسید از خواب پرید. هنوز خورشید به وسط آسمان نرسیده بود و در مشرق درحال سوزاندن صحرا بود. بالای هری بلند شد و شنهای روی ردایش را تکاند سعی کرد که جادوی نامیدی را روی خود به اجرا درآورد. اما متوجه شد که حتی اشعه ای هم از چوب بیرون نمیزند. ...
 3. کارگاه پاتر_ فصل 11
  شاخه ها: كارآگاه پاتر
  یازدهمین فصل از فن فیکشن کارآگاه پاتر
 4. کارآگاه پاتر_فصل10
  شاخه ها: كارآگاه پاتر
  فصل دهم: اسنیپهری داخل شد و روی زمین افتاد . صدای شکستن شیشه ای را شنید و به سختی بلند شد و دختری بسیار زیبا، قدبلند با موهائی که به چند طرف افتاده بودند دید و به یاد حرف زپ افتاد. پرستار به طرف او آمد و گفت:_اوه! هری! توئی؟ حالت خوبه؟هری که چو را شناخته بود؛ گفت:_سلام چو. حالم اصلا ...
 5. کارآگاه پاتر_فصل9
  شاخه ها: كارآگاه پاتر
  فصل نهم: زخم خبرچینروزها به کندی می گذشت. ساعت شش صبحانه، دوازده ناهار، و هشت شام.هری یک بار سعی کرده بود بر طبق گفته ی زپ، پرستار درمانگاه را ببیند، به همین بهانه یک بار به دنبال مالفوی رفت، اما مالفوی نگذاشت او را ببیند و گفت:_ زیاد خوشحال نمی شی.اما هری دغ دغه ی دیگری در ذهنش ...
 6. کارآگاه پاتر - فصل8
  شاخه ها: كارآگاه پاتر
  فصل هشتم: دیده بانصبح که شد هری زودتر از بقیه بیدار شد. از اینکه مالفوی یا رون او را بیدار نکرده بودند، احساس تسلط بیتری بر خود کرد، اما یادش افتاد که سه هفته در خانه ی ماری فقط در رخت خواب بوده است. از اینکه ماری مرده بود، سرش سوت کشید. او نسبت به او لطف داشت، اما برای او مرده بو...
 7. کارآگاه پاتر - فصل7
  شاخه ها: كارآگاه پاتر
  فصل هفتم: صحرا_بیدار شو، پاتر!هری میان تصاویر محو دور و برش مالفوی را تشخیص داد. _چیه؟آهی بلند بالا کشید و گفت:_یه هفته اس غذا نخوردی. _گرسنم نیست._ الان می میری، بلند شو دیگه!_نه! بذار بخوابم.صدای مالفوی را شنید که هر لحظه محوتر می شد._بلند نمیشه._بلندش کن._آوادا...هری ناگهان جستی ز...
 8. کارآگاه پاتر - فصل6
  شاخه ها: كارآگاه پاتر
  فصل ششم: پر ققنوسهری صبح که بلند شد، ماری را با صبحانه بالای سرش دید. اما با خود مسلم دانست که او از همدردی و ترحم برایش صبحانه آورده است. وگرنه هیچ کس به یک آدم بیپول و نزار و تیره بخت دل نمی بست.اما این موضوع زود از باد هری رفت. یاد خواب دیشبش افتاد. عمو ورنون او را با شلاق میزد ...
 9. کارآگاه پاتر - فصل5
  شاخه ها: كارآگاه پاتر
  فصل پنجم: تیره گیهابعد از یک ربع به شهر رسیدند. مالفوی رو به هری کرد و گفت:_تو اسپانیائی بلدی؟_اینجا که ایتالیاست!_ نه تو بلدی؟_ خو مسلمه که نه..._خوبه، من بلدم اما اینجا ایتالیایه!رون با عصبانیت به او نگاه کرد و گفت:_شوخیت گرفته؟_ فرض کن. حالا چی؟هر گفت:_اون دختره رو نگا کن! به نظر ا...
 10. تئوري در باره جان پيچ و راب
  شاخه ها: تـئوری‌ها و استدلال حوادث
  چندتا فرضیه داشتم که به نظرم درست اومد.امیدوارم به نظر شماهم باشه.1-ر.ا.ب کیست؟من مطمئنم که ریگلوس بلک نیست. چرا؟ همانطور که سیریوس در کتاب محفل ققنوس میگوید، او پسری لوس بوده که مانند پدر و مادرش افتخار جنون آمیزی به اصل و نصب خود داشته است؛ و همانطور که دیدیم ولدمورت در غاری ...
(1) 2 »

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.