هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

مقاله‌ها :: Pouya_Mysterious_Prince

Pouya_Mysterious_Prince فهرست مقالات همه

Pouya_Mysterious_Prince
هرمیون گرنجرold
متولد 1368/04/28

شناسه ی قبلی: کورماک مک لاگن
مقالات:21 برجسته:0 سر فصل ها:0

معمولی برجسته همه
پیش فرض زمان عنوان رای دفعات بازدید نظر ها ترک بک | نزولی صعودی
مقالات بیشتر...
 1. هری پاتر و لرد سیاه - فصل پانزدهم
  شاخه ها: کارگاه داستان‌نویسی
  Harry Potter and the Dark Lord
  این داستان در ادامه ی کتاب هری پاتر و شاهزاده ی دورگه نوشته شده است.
 2. هری پاتر و لرد سیاه - فصل هفدهم
  شاخه ها: کارگاه داستان‌نویسی
  Harry Potter and the Dark Lord
  این داستان در ادامه ی کتاب هری پاتر و شاهزاده ی دورگه نوشته شده است.
 3. هری پاتر و لرد سیاه - فصل شانزدهم
  شاخه ها: کارگاه داستان‌نویسی
  Harry Potter and the Dark Lord
  این داستان در ادامه ی کتاب هری پاتر و شاهزاده ی دورگه نوشته شده است.
 4. هری پاتر و لرد سیاه - فصل پانزدهم
  شاخه ها: هری پاتر و لرد سیاه
  Harry Potter and the Dark Lord
  این داستان در ادامه ی کتاب هری پاتر و شاهزاده ی دورگه نوشته شده است.
 5. هری پاتر و لرد سیاه - فصل هفدهم
  شاخه ها: هری پاتر و لرد سیاه
  Harry Potter and the Dark Lord
  این داستان در ادامه ی کتاب هری پاتر و شاهزاده ی دورگه نوشته شده است.
 6. هری پاتر و لرد سیاه - فصل شانزدهم
  شاخه ها: هری پاتر و لرد سیاه
  Harry Potter and the Dark Lord
  این داستان در ادامه ی کتاب هری پاتر و شاهزاده ی دورگه نوشته شده است.
 7. هری پاتر و لرد سیاه - فصل پانزدهم
  شاخه ها: هری پاتر و لرد سیاه
  Harry Potter and the Dark Lord
  این داستان در ادامه ی کتاب هری پاتر و شاهزاده ی دورگه نوشته شده است.
 8. هری پاتر و لرد سیاه - فصل چهاردهم
  شاخه ها: کارگاه داستان‌نویسی
  Harry Potter and the Dark Lord
  این داستان در ادامه ی کتاب هری پاتر و شاهزاده ی دورگه نوشته شده است.
 9. هری پاتر و لرد سیاه - فصل سیزدهم
  شاخه ها: کارگاه داستان‌نویسی
  Harry Potter and the Dark Lord
  این داستان در ادامه ی کتاب هری پاتر و شاهزاده ی دورگه نوشته شده است.
 10. هری پاتر و لرد سیاه - فصل دوازدهم
  شاخه ها: کارگاه داستان‌نویسی
  Harry Potter and the Dark Lord
  این داستان در ادامه ی کتاب هری پاتر و شاهزاده ی دورگه نوشته شده است.
(1) 2 »

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.