هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb پنج‌گانه سینمایی جانوران شگفت انگیز BreadCrumb جانوران شگفت انگیز يک: زیستگاه آن ها
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
جانوران شگفت انگیز يک: زیستگاه آن ها
پرسیوال گریوز و کریدنس
24 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/1
امتیاز رتبه : 3
پرسیوال گریوز
57 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/1
امتیاز رتبه : 3
کوئینی گلداشتاین
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/1
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر
29 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/1
امتیاز رتبه : 2
نیوت اسکمندر
33 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/9/11
امتیاز رتبه : 3
نسخه‌ی جدید کتاب جانوران شگفت‌انگیز
36 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/10
امتیاز رتبه : 3
نسخه‌ی جدید کتاب جانوران شگفت‌انگیز
31 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/10
امتیاز رتبه : 3
تک‌شاخ (Unicorn)
40 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/10
امتیاز رتبه : 3
مرغک زرین (Snidget)
145 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/10
امتیاز رتبه : 3
ابوالهول (Sphinx)
61 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/10
امتیاز رتبه : 3
غول غارنشین (Ghoul)
32 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/10
امتیاز رتبه : 3
مانتیکور (Manticore)
32 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/10
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر
16 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/3
امتیاز رتبه : 3
کردنس، نهانه ی قدرتمند فیلم اول
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/3
امتیاز رتبه : 3
نیوت اسکمندر
22 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/7/3
امتیاز رتبه : 3
کتاب جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها اثر نیوت اسکمندر
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/7
امتیاز رتبه : 3
کتاب فیلم‌نامه‌ی جانوران شگفت‌انگیز 1
25 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/7
امتیاز رتبه : 3
مرغ طوفان (Thunderbird)
80 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/6/4
امتیاز رتبه : 3
پافسکین (puffskein)
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
امتیاز رتبه : 3
استریلر (Streeler)
28 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
امتیاز رتبه : 3
نیفلر (niffler)
94 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
امتیاز رتبه : 3
نیزل(kneazle)
80 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
امتیاز رتبه : 3
رانسپور (Runespoor)
38 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
امتیاز رتبه : 3
کراپ (Crup)
73 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
امتیاز رتبه : 3
داربد (Bowtruckle)
335 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/5/25
امتیاز رتبه : 3
پوستر فیلم «جانوران شگفت انگیز»
94 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
امتیاز رتبه : 3
شخصیت‌های فیلم جانوران شگفت‌انگیز در یک نگاه
118 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
امتیاز رتبه : 3
پوستر نیوت اسکمندر
57 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2016/12/18
امتیاز رتبه : 2

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.