هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

گالری هری پاتر BreadCrumb vib: آلبوم تصاویر ارسال شد
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
vib: آلبوم تصاویر ارسال شد
کاپا
132 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
 : 3
تینا گلدشتاین
31 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
 : 3
دامبلدور
21 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
 : 3
کوئینی
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
 : 3
گلرت گریندل والد در جوانی
160 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
 : 3
نجینی
28 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
 : 3
تسیوس
17 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/9/25
 : 3
لوکورتا(Leucrotta)
120 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
 : 3
آوگری(Augurey)
23 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
 : 3
متاگوت(Matagot)
26 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
 : 3
تسترال
161 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
 : 3
زویو(Zouwu)
47 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/25
 : 3
نیفلر کوچک
51 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/14
 : 3
نیوت و نیفلر
218 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/14
 : 3
لتا لسترنج و برادران اسکمندر
259 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/14
 : 3
نیفلر
144 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/12
 : 3
بچه نیفلر ها
57 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/8/12
 : 3
کاور جلدسخت ورژن‌ گروه های هاگوارتز کتاب هری پاتر 2
52 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/10
 : 3
کاور جلد کاغذی ورژن‌ گروه های هاگوارتز کتاب هری پاتر 2
42 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/10
 : 3
کاور جلد سخت  ورژن‌ ریونکلاو کتاب هری پاتر 2
38 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/10
 : 3
کاور جلد سخت  ورژن‌ اسلیترین کتاب هری پاتر 2
54 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/10
 : 3
کاور جلد سخت ورژن‌ هافلپاف کتاب هری پاتر 2
29 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/10
 : 3
کاور جلد سخت  ورژن‌ گریفندور کتاب هری پاتر 2
55 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/10
 : 3
کاور جلد کاغذی  ورژن ریونکلاو کتاب هری پاتر2
39 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/10
 : 3
کاور جلد کاغذی  ورژن هافلپاف کتاب هری پاتر2
28 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/10
 : 3
کاور جلدکاغذی  ورژن اسلیترین کتاب هری پاتر2
35 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/10
 : 3
کاور جلد کاغذی ورژن گریفندور کتاب هری پاتر2
34 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2018/1/10
 : 3
ماهي هاي مستتر
39 بار دیده شده
0 نظر
تاریخ: 2017/11/13
 : 3

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.