هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


adam76-2
adam76-2


شخصی
تاریخ گرفتن نقش ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۱۲:۲۰
معرفی شخصیت
姓名及家庭لادیسلاو پاتریشوا خانزفا کاردلکیپ جورامونت پتیران عاصدیغ زاموژسلی

چنگال زاغ外形کلاهی به درازی نام خویشتن خویش بر سر نهاده و عصایی کوتاه تر از موی خویش به کف همی دارم و از پوشیدن رداهای جادوانه پرهیز نموده و در این راستا کتی بر تن و شلواری به پای دارم و در جمله اوقات، اینجانب را به همراه آن دنگ می بینند که لرد تاریکی او را دینگ نامید و یا حتی بالعکس و وا مصیبتا که هیهات!行為


بزرگان جمله در کار خویش مانده و هنوز خود نشناخته اند، لکن ما از بزرگان نبوده و از لادیسلاوان روزگاریم و از این باب می توانیم بگوییم که از دنگ یا دینگ و یا حتی همانطور که اغلب اوقات خطابش می کنیم؛ جیرجیرکِ منحوسِ جاستین بیبیر صفت! متنفر می باشیم و آرزویمان له شدگی جنابش نه در زیر کفش یا پا که زیر دفتر نقاشی اینجانب است! همانگونه که عرض نمودم این جانب دفتری نقاشی داشته و سیارکی نیز داریم و در آن سیارک که به طور کل از لانه ماکیان نیز کوچکتر است نمی دانیم از کجایش گرد و خاک به هم می رسد و این جانب آنچنان متحیر گاها گاه، از سویی به سوی دیگرش می شتافم که ریزگرد دانی اش را یافته، رویش نشسته و نفسی غیرخاکی کشم که وا حسرتا و هاق هاقا ز اشک و آه و فغان!防禦盾


گنجشکی است که آن را گنگیشک خطاب می نمایند و روزگاری پیش از آن که بخواهیم کنفسیوس ثانی شویم، آلباتروسی بود بس عریض و طویل و در کادر تصاویر جا نشده و منفور من حیث المجموع!شناسه نمایشی لاديسلاو زاموژسلی
محل زندگی یترومایسین
منطقه‌ی زمانی (GMT+3:30) تهران
عضویت از ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۱۲:۵۵
اجتماعی
پیام‌ها 532
وفاداری‌ها ریونکلاو، وزارت سحر و جادو، مرگخواران
ریونکلاو، وزارت سحر و جادو، مرگخواران
آخرین ورود ۱۴۰۲/۱۲/۸ ۱:۰۹
امضا
تصویر کوچک شده
بانک گرینگوتز
ثروت گالیون: 0 | سیکل: 0 | نات: 0

فعالیت‌های اخیر

دنیای جادوگری

دنیای جادوگری واگِدو (مدرسه‌‌ي جادویی آفریقا)
(۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۴:۰۰:۰۰)
دنیای جادوگری ماهوتوکورو (مدرسه‌ی جادویی ژاپن)
(۱۴۰۲/۸/۱۲ ۱۶:۴۰:۰۰)
دنیای جادوگری مدارس جادویی
(۱۴۰۲/۸/۵ ۲۳:۳۰:۰۰)
دنیای جادوگری هفت باری که متوجه شدیم لونا لاوگود چقدر باهوشه!
(۱۴۰۱/۵/۵ ۱۶:۴۰:۰۰)

اخبار

اخبار سر «جان هارت»، ایفاگر نقش «الیواندر» درگذشت
(۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۸:۱۰:۰۰)

پیام امروز

پیام امروز جنایتی در دریاچه
(۱۳۹۷/۶/۲۵ ۱۵:۱۰:۰۰)

انجمن‌ ها

انجمن‌ ها پاسخ به: خورندگان معجون راستی
(۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۰:۲۷:۴۶)
انجمن‌ ها پاسخ به: خورندگان معجون راستی
(۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۱:۲۳:۳۱)
انجمن‌ ها پاسخ به: خورندگان معجون راستی
(۱۴۰۲/۸/۲۶ ۲۳:۴۵:۰۳)
انجمن‌ ها پاسخ به: خورندگان معجون راستی
(۱۴۰۲/۸/۲۲ ۲۳:۵۴:۴۵)
انجمن‌ ها پاسخ به: خورندگان معجون راستی
(۱۴۰۲/۷/۸ ۰:۴۱:۳۳)
نمایش همه

نظرها

نظرها اندر عجب
(۱۳۹۶/۵/۲۶ ۲۰:۴۶:۱۹)

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.