هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

مدرسه هاگوارتز

لیگ کوییدیچ
پاسخ به: کی, کِی, کجا، با کی، چیکار؟؟؟
پیام زده شده در: ۱۴:۰۴ دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹
#1
با کی:
گودریک گریفیندور.


Quand je te regarde et la lune, je sens
...la lune diminuer face à ta beauté


پاسخ به: شهرداری هاگزمید (تعامل با ناظران)
پیام زده شده در: ۲۰:۲۹ یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹
#2
سـلام!
همـه چی ردیفه؟!
مـا دارای مدرک روانشناسی از هاروارد هستیم پس بنابراین تصمیم گرفتیم ببینیم که آیا ما میتونیم یه تاپیک بزنیم کـه داخلش به جادوگرا و ساحره های بدبخت و شکست خورده و.. مشاوره بدیم؟
هـم یه کار و کاسبی برا خودمون راه میندازیم و هم برای دیگـرون یه لطفی می کنیم کـه از شر مشکلاتشون خلاص بشن!
اصلا امکان زدن تاپیکی مثل این هـست؟!
یـا اصلا ایده ما هم مثل خود ما به درد نمیخوره؟!
نمیـدونیم چرا مـا که در حال نوشتن این ایده هستـیم یه حسی داریم اونم اینه کـه شما بــدون یک درصد شـک این پیشنـهاد مـا رو رد میکنید!


Quand je te regarde et la lune, je sens
...la lune diminuer face à ta beauté


پاسخ به: کی, کِی, کجا، با کی، چیکار؟؟؟
پیام زده شده در: ۱۴:۲۲ یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹
#3
کی:
وقتی که ماه گرفتگی رخ داد.


Quand je te regarde et la lune, je sens
...la lune diminuer face à ta beauté


پاسخ به: کی, کِی, کجا، با کی، چیکار؟؟؟
پیام زده شده در: ۰:۱۷ یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹
#4
چیکار:
ستاره ها رو تماشا کردن.
جمله کامل:
ویلبرت اسلینکرد دوازدهم دسامبر تو خونه رز وکس با مالفوی ستاره ها رو تماشا میکردن.


Quand je te regarde et la lune, je sens
...la lune diminuer face à ta beauté


پاسخ به: کی, کِی, کجا، با کی، چیکار؟؟؟
پیام زده شده در: ۰:۰۶ یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹
#5
کی:
دوازدهم دسامبر.


Quand je te regarde et la lune, je sens
...la lune diminuer face à ta beauté


پاسخ به: کی, کِی, کجا، با کی، چیکار؟؟؟
پیام زده شده در: ۲۳:۳۹ شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹
#6
چیکار:
گریه و زاری کردن.
جمله کامل:
رز وکس سر شام در مغازه الیواندر با مادر الیواندر گریه و زاری میکردن.


Quand je te regarde et la lune, je sens
...la lune diminuer face à ta beauté


پاسخ به: کی, کِی, کجا، با کی، چیکار؟؟؟
پیام زده شده در: ۱۸:۵۷ شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹
#7
کجا:
مغازه اليواندر.


Quand je te regarde et la lune, je sens
...la lune diminuer face à ta beauté


پاسخ به: کی, کِی, کجا، با کی، چیکار؟؟؟
پیام زده شده در: ۱۵:۴۳ شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹
#8
کی:
رز وکس.


Quand je te regarde et la lune, je sens
...la lune diminuer face à ta beauté


پاسخ به: کی, کِی, کجا، با کی، چیکار؟؟؟
پیام زده شده در: ۲۱:۵۰ پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹
#9
چیکار:
ورزش کردن.
جمله کامل:
دراکو مالفوی وقت جمع شدن مرگخوارا دور هم در خانه پاتر ها با مایکل جکسون ورزش میکردن.


Quand je te regarde et la lune, je sens
...la lune diminuer face à ta beauté


پاسخ به: کی, کِی, کجا، با کی، چیکار؟؟؟
پیام زده شده در: ۱۸:۲۳ چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹
#10
کی:
وقت جمع شدن مرگخوارا دور هم.


Quand je te regarde et la lune, je sens
...la lune diminuer face à ta beauté


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.