هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل
پاسخ به: دادسرای عمومی جادوگران
پیام زده شده در: ۲۲:۴۶:۵۵ پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
#1
میوکی که همانند کتی، از همان ابتدا در آخر صف ایستاده بود، بالاخره با آهی بلند خمیازه کشید و کتابی را داخل ردایش جا داد.

_تموم شد. ای کاش یه کتاب دیگه هم میاوردم.

پیتر و جادوآموزان که به فکر سگ اصغر شده یا اصغر سگ شده و کتی که سرش به جایی خورده بود، بودند با حالتی نیمه پوکر به سمت میوکی برگشتند. میوکی با بی حوصلگی به ملت نیمه پوکر نگاه کرد و گفت:

_جریان چیه؟ اردو تموم شد؟

اینبار ملت از حالت نیمه پوکر به پوکر مطلق تغییر قیافه داده و به میوکی خیره شدند.

_عه... اصغر پیدا نشد؟
_پس ماجراش رو فهمیدی؟ من فکر کردم کلا از اونا هم خبر نداری.
_نه خب راستش صداتون رو که دیگه می‌دیدم.
_صدا رو می‌شنون، نمی‌بینن

میوکی که چیزی به ذهنش نمی‌رسید، سکوت کرد و دوباره به آخر صف برگشت. اما همین که ‌خواست دوباره کتابش را از ردایش بیرون بکشد، چیزی یادش آمد و رو به ملتی که هنوز سردرگم به خون و سگ نگاه می‌کردند، گفت:

_ولیا دقت کردین؟
_به چی؟
_این ماجرا چقدر کارآگاهی شده شبیه داستانا
_عه راست میگی
_آرهههه ببینین اون سگی که اونجاست و همه میگن اصغره، یه رد گم کنی از اصغره. اون می‌خواست سر مارو با این سگ گرم کنه تا ما متوجه‌اش نشیم. و آها خود این خون... ما اولین قربانی داستانمون رو دادیم!
_قربانی؟
_آره دیگه مثل داستان های کارآگاهی که توشون همه یکی یکی می‌میرن و غیب می‌شن تا وقتی که معما حل بشه و جنایتکار رو بگیرن.
_آفرین! از همون اول برای پیدا کردن اصغر باید میومدم دنبال تو.
_حالا اولین معمایی که باید حلش کنیم، این خون مال کیه؟ و قربانی بعدی کی می‌تونه باشه؟

با حرف آخر میوکی، همگی به فکر فرو رفتند. هیچکس از این زاویه به داستان نگاه نکرده بود!

_سخت شد که


حالا امضا به چه دردی می‌خوره؟


پاسخ به: کی, کِی, کجا، با کی، چیکار؟؟؟
پیام زده شده در: ۱۴:۳۵:۱۴ یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
#2
چیکار؟

در حالیکه سبزی پاک می‌کردن، پشت سر بقیه غیبت می‌کردن

جمله کامل:

کریچر 5 ساعت و 5 دقیقه و 5 ثانیه بعد از پنجمین روز پنجمین هفته ی سال 5555 تو گریمولد ۵ پلاک ۵ طبقه ۵ اتاق پنجم با محبوب‌ترین عضو خاندان بلک در حالی که سبزی پاک می‌کردن، پست سر بقیه غیبت می‌کردن.


حالا امضا به چه دردی می‌خوره؟


پاسخ به: خانه ی سالمندان!
پیام زده شده در: ۱۴:۲۱:۴۴ یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
#3
لینی با بدن کوچک له شده و بغض به مرگخواری که با پا رفته بود رویش نگاه کرد و جواب داد:

_نظر خودت چیه؟ باید خوب باشم؟ چرا همیشه من بدبخت له می‌شم؟ هرچی بلا هست باید سر من بیاد؟
_آخی...

در همین لحظه آش_لرد عصبانی شد و گفت:

_تا فردا بهتون مهلت می‌دهم من را از آش شدگی نجات دهید وگرنه خودمان دست به کار خواهیم شد و در آخر شما را خواهیم کشت.
_نه ارباب

مرگخواری ها با نگرانی هرکدام گوشه‌ای نشستند و زانوی غم به بغل گرفتند که ناگهان صدایی ناآشنا به گوششان رسید:

_ای بابا حالا اینکه زانوی غم نمی‌خواد پاشین از ابهت مرگخواریتون خجالت بکشین
_تو کی‌ای؟

شخص ناآشنا از سایه بیرون آمد و در همان لحظه میوکی محفلی نمایان شد.

_یه محفلی اومده اینجا و ما نفهمیدیم؟ چجوریییی؟
_جوش نزنین دیگه صدای گریه زاری هاتون رو شنیدم گفتم بیام ببینم چه خبره که شمارو دیدم

مرگخواری ها با حرف آخر میوکی دوباره یاد اربابشان افتادند و گریه زاری را شروع کردند.

_باز اینا رفتن سراغ گریه زاری... خب، ببینین من محفلیم نباید بهتون کمک کنم ولی این کتابه که می‌تونه؟

سپس از ردایش کتابی با نام «راهکار های جادویی برای چسباندن قالب شکسته به هم» بیرون آورد و به مرگخواران داد

_منم شخصی که قالبتون رو شکست رو درک می‌کنم... اما ای فرزند بدان و آگاه باش دست و پا چلفتی بودن عیب نیست چه اشکالی داره حال این کتاب را بگیرید و مشکل رو حل کنید! اینجوری دیگه منم بهتون کمک نکردم کتابه بهتون کمک کرده.

میوکی بعد از اتمام دیالوگش برای اینکه بیشتر از این پیش مرگخواری ها نباشد به آرامی در سایه محو شد و بیرون رفت.
مرگخواری ها به کتاب و میوکی محو شده نگاه کردند. سپس کتاب را برداشته و با خوشحالی باز کردند.


حالا امضا به چه دردی می‌خوره؟


پاسخ به: کلاه گروه بندی
پیام زده شده در: ۱۳:۳۲:۱۵ یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
#4
با خوشحالی به سمت قلعه هاگوارتز حرکت می‌کرد...
همه‌ی جادوآموزان تازه از قطار پیاده شده بودند و اظطراب زیادی داشتند! میوکی با خوشحالی و ذوق زدگی به سرعت می‌دوید تا اینکه وارد قلعه هاگوارتز شد!
سر راه جادوآموزان زیادی را دید که دست در دست همدیگر با خوشحالی به سمت سالن غذاخوری می‌رفتند. ناگهان دلش گرفت! او هنوز دوستی پیدا نکرده بود...
بعد از چند دقیقه دوباره ذوق زدگی قبلش برگشت، به سالن غذا خوری رفت و روی یکی از صندلی های ردیف تازه واردان نشست.
جادو آموز های زیادی در سالن غذا خوری بودند. برخی درمورد گروه های هاگوارتز حرف می‌زدند، برخی دیگر می‌خوردند و برخی در سکوت کتاب‌شان را می‌خواندند. با این حال همگی اظطراب پنهانی داشتند. آیا در کدام گروه دسته بندی می‌شدند؟ چه سرنوشتی در انتظارشان بود؟
میوکی نیز همانند بقیه مظطرب بود! دوست داشت زودتر مشخص شود که به کدام گروه تعلق دارد.
بعد از اینکه همه‌ی جادو آموزان و پروفسوران به سالن غذاخوری آمدند، پروفسور دامبلدور شروع به سخنرانی کرد. با این حال عده‌ی کمی به سخنرانیش گوش می‌دادند زمان آنقدر زود می‌گذشت که هیچکدام از جادو آموز ها نفهمیدند برنامه های مختلف کی تمام شدند و حالا نوبت گروهبندی بود!
پروفسور مک گوناگل کاغذ بزرگی را در دست گرفت و کلاه را روی میز گذاشت، به کاغذ نگاه ‌کرد و یکی یکی اسم جادو آموزان را ‌گفت، آن ها نیز وقتی اسمشان را می‌شنیدند به روی سکو می‌رفتند و کلاه گروهبندی را روی سرشان می‌گذاشتند.
اظطراب و نگرانی ها زیاد شده بود اما میوکی اظطراب زیادی نداشت. او مطمئنن بود در کدام گروه دسته بندی خواهد شد! تنها گروهی که انگار برای او ساخته شده بود، ریونکلاو.
هیچ گروه دیگری نمی‌توانست به خوبی ریونکلاو برای او مناسب باشد! نمی‌دانست اگر در گروهی غیر از ریونکلاو بیوفتد، چه خواهد کرد؟
میوکی به صندلی جلوی میز ها نگاه کرد که کلاه گروهبندی روی آن بود، جادو آموزی که اسمش را صدا زده بودند به سمت صندلی چوبی قدیمی رفت و روی آن نشست. مک گوناگل کلاه را بر سر جادوآموز گذاشت دقایقی گذشت و ناگهان کلاه فریاد زد: «اسلایترین...»
جادو آموز با خوشحالی کلاه را از روی سرش برداشت و به پروفسور داد، سپس به سمت میز اسلایترینی ها رفت.

_میوکی سوجی...

نفس در سینه میوکی حبس شد! نوبتش زودتر از چیزی که فکر می‌کرد رسیده بود. اظطراب ناگهانی به سمتش هجوم آورد. با ترس و هیجان از روی صندلی بلند شد و به جلو رفت، روی صندلی جلوی میز ها نشست و کلاه روی سرش قرار گرفت:

_تو از قبل انتخابت رو کردی نه؟ فقط منتظری من تاییدش کنم... هوش زیادت، تصمیم گیری های به جا، و علاقه شدید به ریونکلاو... مگه جای دیگه ای هم میشه تو رو گروهبندی کرد؟ ریونکلاو

مک گوناگل کلاه را برداشت، ریونکلاوی ها دست زدند و میوکی به سمت میز گروهش حرکت کرد.


حالا امضا به چه دردی می‌خوره؟


پاسخ به: زندگی به سبک سیاه
پیام زده شده در: ۱۲:۱۷:۵۰ یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
#5
ملت مرگخوار همگی با نگاهی منتظر به ایوا چشم دوخته بودند.

_تف کن دیگه.
_آره آره تف کن.

ایوا نگاه ناراحتی به ملت مرگخواری انداخت و سرش را بالا پایین کرد.

_نمی‌خوام
_چیشد؟ زودتر تف‌ کن بریم به کارامون برسیم ایوا.
_نه

بلاتریکس با نگاهی غضب ناک به ایوا چشم دوخت. انگار می‌خواست با نگاهش بگوید «یا زودتر تف‌ می‌کنی یا خودم دست به کار می‌شم»

_نه این تحدید ها دیگه رو من کار ساز نیست به این راحتی تف نمی‌کنم.
_چیکار کنیم که شما زحمت بدین تف کنین بیرون؟
_نمی‌دونم. یه جایگزین پیدا کنین تا بعد از تف بزارم تو معدم
_جایگزین؟

ایوا گوشه‌ای نشست و رو به مرگخواری ها گفت:

_هروقت یه جایگزین واسه این مرده پیدا کردین صدام کنین. جایگزین رو می‌خورم، مرده رو تف می‌کنم.
_خب تو الان تف کن من خودم بعداً برات یه غذای خوشمزه میارم تا بخوری.
_نه
_اخه الان تا وقتی ما بریم سراغ جایگزین و بیاریمش مرده تو معدت هضم میشه میمیره.
_من نمی‌دونم اول جایگزین بدین تا تف کنم.
_باشه

بلاتریکس با عصبانیت سرش را خواراند و گفت:

_کسی جایگزینی سراغ داره که بدیم ایوا بخوره؟

همگی سرشان را پایین انداخته و سکوت کردند. بلا که از قبل هم عصبانی تر شده بود خواست چیزی بگوید که صدایی شنید.


حالا امضا به چه دردی می‌خوره؟


پاسخ به: در جستجوی راز ققنوس(عضویت)
پیام زده شده در: ۱۰:۰۴:۳۸ جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰
#6
سلام
آقا
من از چند ماه پیش اینجا درخواست داده بودم و مربیم پروف بود اما متاسفانه ایشون دیگه نمیان جادوگران و من اینو به مدیر جدید اینجا (هری پاتر) هم گفتم کلا ایشون هم خیلی وقته نیومده جادوگران
نمی‌دونستم دقیق کجا بگم ولی خب یکی بگه من چیکار کنم

سلام!
از بازگشت اعضای قبلی همیشه زیبا می‌شیم.
حقیقتش اینکه به دلیل مشغله‌ی زیاد هری یه مدتیه پ من کمکش می‌کنم و خب قاعدتا باید به من می‌گفتی ولی چون در جریان نبودی کار درستی کردی اینجا گفتی. من دسترسی‌هاتو دادم و یه جغد هم تو راهه که حواست باشه بش.
خوش اومدی!


ویرایش شده توسط رز زلر در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ ۲:۵۹:۰۲

حالا امضا به چه دردی می‌خوره؟


پاسخ به: کلاس «شفابخشی جادویی»
پیام زده شده در: ۱۹:۳۴:۵۹ پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰
#7
توی یک رول بنویسید که چطور بیماری خاصی رو درون یک فرد سالم تشخیص دادید و چطور با زبون خوش
و با چه علائمی فهمیدید که بیماره. همچنین اینکه چطور قانعش کردید که بیماره و به شما برای درمان اطمینان کنه رو هم توضیح بدید.
بیماری ساده و پیچیده فرقی نداره اما از راه های آسون به جواب نرسید، پیچیدگی ها و مشکلات آدم ها رو هم لحاظ کنید.


میکی که عادت داشت همیشه قبل از انجام تکالیف، درمورد موضوع تکلیف کتاب های زیادی بخواند و تحقیق کند، اینبار نیز به کتابخانه رفت تا به خوبی درمورد این نوع درمان تحقیق کند. اما ای دل غافل... او ساعت ها تمام کتابخانه را گشت اما کتابی راجب تشخیص بیماری خاص درون یک فرد سالم را پیدا نکرد!!

_اینشکلی که نمیشه!

او حتی چند باری تصمیم گرفت برای راهنمایی بیشتر پیش پروفسور برود اما نمی‌دانست دقیقا چه چیزی از او بپرسد!
میکی سردرگم از کتابخانه بیرون رفت. چگونه شخصی را پیدا می‌کرد که حاضر شود به خاطر تکلیف او معاینه شود؟ از نظر میکی همچون شخصی به هیچ وجه پیدا نمی‌شد. با ناامیدی سرش را پایین انداخته بود و در راهروی هاگوارتز قدم می‌زند. اما او نمی‌دانست کائنات برای ثابت کردن واقعیت جمله «در ناامیدی بسی امید است» هم که شده، می‌خواهند به میکی کمک کنند! آنها پسری خنگ را در راه او قرار دادند که داشت با دوستش درمورد مشکلش حرف می‌زد. میکی آرام آرام به سمت آن دو رفت و به حرف هایشان گوش داد:

_وای رفیق! امروز شکم دردم بیشتر شده بود!!
_باید حتما بری پیش یه دکتر ببین چند وقته اینشکلی شدی.

پسر خواست جواب پسر مقابلش را بدهد که میکی با نیشی تا بناگوش باز، به کنار آنها رفت و گفت:

_هی هی...من اتفاقی شنیدم شکمت درد می‌کنه نه؟ راستش من یه شفا بخشم.

او دروغ گفته بود، اما بدون این دروغ نمی‌توانست تکالیفش را تکمیل کند.

_اوه چه خوووب می‌تونی منو معاینه کنی؟

پسر خنگ بدون توجه به نوع سن میکی و حتی اینکه او دروغ می‌گوید یا راست، جواب داده بود! این بهترین فرصت بود.

_چرا که نه. می‌خوای بریم تو حیاط روی یه صندلی دراز بکشی تا معاینه‌ات کنم؟
_اوهوم حتما.

❲دقایقی بعد در حیاط مدرسه❳

_خیلی خب وایسا ببینم، من شکمتو فشار میدم هروقت درد کرد بگو.
_باشه.

دستش را به سمت شکم پسرک گرفت و آرام آرام شکم شخص را فشار داد، و هر چند لحظه که می‌گذشت فشار را بیشتر کرد و نقاط مختلف را بررسی کرد. اما شخص هیچ دردی حس نکرد.

_حالت تهوع هم داری؟
_فکر نکنم زیاد، خیلی کم پیش میاد.
_معمولا درد چند ساعت طول می‌کشه که قطع بشه؟
_هوم... فکر کنم فقط چند ساعت بعد غذا خوردن این اتفاق میوفته.
_حالا دهنت رو باز کن بگو آآ...
_آآآ...

اینبار میکی رنگ زبان فرد و دندان هایش را چک کرد. در آخر نبض شخص مذکور را گرفت و گفت:

_اینم از این تموم شد.
_خیلی ممنونم... مشخص شد چرا شکمم درد می‌کنه؟
_بله آپاندیستون ترکیده. تا وقتی که شکم دردتون خیلی طولانی تر نشد اصلا مشکل بزرگی نیست. میشه گفت شایدم در حال ترکیدنه نگران نباشین و در بهترین فرصت برین پیش یه متخصص.

میکی آنقدر آرام و با متانت این را گفت که شخص مذکور اصلا نگران نشد و با آرامش و آسودگی خیال گفت:

_پس خداروشکر زیاد مشکلش جدی نیست خیلی کمکم کردین ممنون خدافظ.
_کاری نکردم که مرلین پشت و پناهت فرزندم.

اینگونه بود که یک دل پیچه‌ی ساده تبدیل به آپاندیس ترکیده شد! و پسرک جاهل حرف های میوکی کم تجربه را باور کرده و با آسودگی به سمت قلعه به راه افتاد.

پایان!


حالا امضا به چه دردی می‌خوره؟


پاسخ به: کلاس «جادوی سیاه فوق پیشرفته»
پیام زده شده در: ۱۸:۱۶:۴۹ پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰
#8
کونیچیوا سنسی (میشه بگم سنسی؟ سنسی دیگه. سنسیییی)

1. مزایا و معایب این طلسم رو نام ببرید؛ هر چه قدر خلاقانه تر بهتر.

مزایا:

_واسه ترسوندن دیگران فوق العادست!
_کسی آسیب نمی‌بینه!
_موقع عصبانی حرصتون رو باهاش خالی کنین!
_شکنجه کردن دیگران!
_میشه باهاش صابون خورد کرد!
_میشه باهاش قلدری کرد!
_می‌تونین وقتی بچه هی میگه چاقو می‌خوام چاقو می‌خوام اینو بدین دستش تا مغزتون از سر و صدا و جیغ خلاص بشه!

معایب:

_کسب نمی‌میره!
_بعد از اینکه بفهمن الکیه دیگه نمیشه ازش استفاده کرد!
_درد زیادش!
_خون و کثیف کاری پیش نمیاد! (همه میگن این مزایاست ولی چاقو کشی مزه‌اش همین خون و خون ریزیشه دیگه ای بابا )
_وقتی ازش رو یه نفر استفاده می‌کنی، اطرافیان اون یه نفر تا وقتی اثر طلسم از بین بره آسایش نخواهند داشت!


یه خاطره کوتاه از اینکه خودتون از طلسم استفاده کردین رو شرح بدین. تاکیید می کنم که شرح بدین!

چند ساعت بعد از اتمام کلاس رفتم تو حیاط حقیقتا مشتاق بودم رو یه نفر امتحان کنم ولی همه جا سوت و کور بود. منم که داشتم دنبال یه نفر می‌گشتم یهو یه غول گربه دیدم حس می‌کنم دورگه غول و گربه بود. با اینهال کاوایی به نظر میومد.
چون همه فکر و ذکرم پیش چاقو بود، یهو گفتم چرا رو همین غول گربه بدبخت بیچاره امتحان نکنم؟ اینگونه شد که در یک حرکت خیلی زیبا چاقو رو زدم به شکم گربه... خیلیم محکم زدم خدایی!!
خلاصه گربه چند دقیقه‌ای همینشکلی وایستاد و منو نگاه کرد! هی نگاه کرد! هی نگاه کرد! همون لحظه بود من گفتم:«عه بسته پاشو و از حقوق خودت دفاع کن ای غول گربه»
با این حرفم غول گربه محترم به خودش اومد و پرید روم... قشنگ بدون اینکه عذاب وجدان داشته باشه صورتم رو چنگ چنگی کرد منم یه چند بار دیگه با همین چاقو بهش ضربه زدم و در آخر غول گربه با جیغ جیغ هاش رفت یه گوشه نشست دلم به حالش سوخت ها!!
همین دیگه پایان!


2. چه بر سر جادو آموز پررو اومد؟ سی و هشت ساعت عذاب جادو آموز رو به صورت گزارش، شرح بدین. تاکید می کنم به صورت گزارش نه رول!

بعد پایان کلاستون، همه به خاطر تکلیفی که دادین پشت سرش راه افتاده بودن انقدر شلوغ بود آدم نمی‌تونست خود شخص مذکور رو ببینه اصلا ای بابا.
حالا با سختی های بسیار زیاد فهمیدم این عذاب یه ور، شلوغی و ازدحام هم یه ور! واسه همین یهو فرد مذکور عصبی شد شروع کرد به دویدن ما هم همه دنبالش رفتیم حالا هی اون فرار کنه ما دنبالش بدوییم و آخرش فرد مذکور دید ما خیلی سیریش تشریف داریم رفت تو اتاق خوابگاهش خودش رو حبس کرد تا وقتی که اثر این طلسم از بین بره!


تامام تامام.


حالا امضا به چه دردی می‌خوره؟


پاسخ به: کلاس «ماگل شناسی»
پیام زده شده در: ۱۷:۲۹:۲۴ پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰
#9
1_وارد شبکه‌های مجازی بشین و تعریف کنین که مشنگا توشون چیکار می‌کنن. توضیح اضافه‌ای نمیدم تا با ذهن باز جواب بدین. هرچی خلاقانه‌تر و تمسخرآمیرتر و بامزه‌تر، امتیاز بیشتر.

«روبیکا»

خب راستش پروفسور من اول از همه توی برنامه‌ای به نام «گوگل پلی» گشتم و چندین برنامه مختلف پیدا کردم که از نظر مشنگ ها، پر کاربرد بود.
از معروف ترین اون برنامه ها می‌تونم به «تلگرام»، «واتساپ» و «اینستاگرام» اشاره کنم که خیلی از مشنگا داشتنش. اما حقیقتا نتونستم تصویری که روی برنامه ها بود رو بپسندم... بنابراین بیشتر گشتم تا شاید یه بهترش رو پیدا کنم!! اتفاقا به یه نتیجه زیبا هم رسیدم. اسم اون نتیجه «روبیکا» بود که منو یاد یه وسیله مشنگی انداخت... من با این وسیله خیلی وقت پیش توی یه کتاب ماگل شناسی آشنا شده بودم و خیلی وسیله سرگرم کننده‌ای بود. اسمش هم «روبیک» بود. بنابراین تصمیم گرفتم تحقیقاتم رو در مورد این برنامه خوش تصویر بنویسم. حالا بگذریم که با چه بدبختی هایی رفتم داخلش...
داخل برنامه چهار تا بخش عجیب وجود داشتند. من با بخشی که تصویر چرخ دنده روش بود شروع کردم. (بعد ها فهمیدم اسم اون بخش تنظیمات روبیکا بود). توی این بخش می‌تونستین یه عکس بزارین (خیلی ها عکس‌ خودشون رو می‌زاشتن یا بعضی دیگه هم عکس گل و گیاه و حیوون می‌زاشتن). این عکس رو همه مشنگ های تو روبیکا می‌تونستن ببینن و خیلی جالب بود ها!
پایین عکس هم می‌تونین یه جمله درمورد خودتون بنویسین. (در اصل باید توی یه جمله خودتون رو تعریف می‌کردین). به نظر من یه جادوگر فقط می‌تونه خودش رو تو جمله «جادوگری گیر افتاده در برنامه های مشنگی» توصیف می‌کرد! یکم ضایع هست ولی در عوض حقیقته.
حالا از این بخش بگذریم... می‌رسیم به بخشی با تصویر ستاره که مشنگ ها بهشون میگن «ویترین».
یه بخش مزخرف که بعد از تحقیقات بسیار فهمیدم خیلی شبیه برنامه «اینستا» هستش.
توی این بخش محبوب ترین دسته، دسته «سرگرمی» می‌باشد که توش کارای حوصله سر بری مثل خورد کردن صابون یا بازی کردن با خمیر های رنگارنگ چندشی رو انجام می‌دادن. (از همه چندش تر این که بقیه میومدن غذا می‌خوردند فیلم می‌گرفتن می‌زاشتن ) البته یه چندتا آدم هم اومده بودن از خودشون ویدئو طنز گرفته بودن گذاشته بودن مردم هم بهشون می‌خندیدن!
از این بخش مزخرف که بگذریم می‌رسیم به بخش «پیام رسان» که توش همه باهم حرف می‌زنن، ارتباط برقرار می‌کنن و کانال می‌زنن و رول پلی درست می‌کنن!
بخش چرتی بود حتی توش هاگوارتز های الکی هم زده بودن!!
آخرین بخش هم جایی بود که می‌شد ازش فیلم و سریال دید و یا خرید کرد و از اینجور کارای چرت و پرت انجام داد.


2- اصلاً با چه روشی وارد شدین؟ می‌تونین فضای داخل گوشی رو فیزیکی تصور کنین که اینجوری جواباتون بامزه‌تر هم میشن.

من اول از همه رفتم کتابخونه ماگلی! یه کتاب طرز استفاده از گوشی گرفتم و بعدش به راحتی تونستم قدم به قدم باهاش پیش برم. خیلی آسون بود. اینشکلی که اول گوشی رو باز کردم، یه شماره گرفتم(اینیکی یکم سخت بود)، واسه شمارم شارژ گرفتم(مردم ماگلی واسه استفاده از برنامه هاشون به اینترنت نیاز دارن و اینترنت به بسته نیاز داره و بسته به خرید یا شارژ نیاز داره)در آخر بسته اینترنتی گرفتم و یه راست رفتم گوگل! بعدشم برنامه های مورد نیاز رو دانلود کردم.
به همین پیچیدگی
البته شاید خیلی پیچیده باشه ولی گوشی فکر کرده کیه مگه من کم میاوردم؟ الآنم یه استاد گوشی داره باهاتون حرف می‌زند بله پس چی... در کل مشنگ ها آدمای جالبی هستن که تونستن بدون جادو همچین چیزی درست کنن.


حالا امضا به چه دردی می‌خوره؟


پاسخ به: کی, کِی, کجا، با کی، چیکار؟؟؟
پیام زده شده در: ۹:۴۷:۱۰ شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰
#10
کی؟
برادر پدر بزرگ رون


حالا امضا به چه دردی می‌خوره؟


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۰-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.