هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل
پاسخ به: جادو رو به خاطر خودش مي خواي يا به خاطر هري ؟
پیام زده شده در: ۱۹:۳۳ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
#1
بخاطر هری چون منم مثل اون مادر پدرمو از دست دادم تو بچگی
حس خوبی داره دنیای رولینگ


هیچکس نفهمید سورنا رفیق
بدتر از وحشی که بش میگی به رام شدی(بهرام)
اهلی شدی و به عرفان رسیدی
رسیدی قله قاف و مملکت و به ابهام کشیدی
فدایی مملکتی هستی که توش راست نیست
هیچ گلی به خوش بویی یاس نیست
تیک تاک ساعت درونم را عوض میکند
بزرگ کوچکی درونم را هرس میکند
خنجری پشتم نبود زدم نیش رو خودم
نقطه ی اوج ودیدم پیشرو شدم


پاسخ به: کی, کِی, کجا، با کی، چیکار؟؟؟
پیام زده شده در: ۱۹:۰۹ دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
#2
کجا
تو راهرو


هیچکس نفهمید سورنا رفیق
بدتر از وحشی که بش میگی به رام شدی(بهرام)
اهلی شدی و به عرفان رسیدی
رسیدی قله قاف و مملکت و به ابهام کشیدی
فدایی مملکتی هستی که توش راست نیست
هیچ گلی به خوش بویی یاس نیست
تیک تاک ساعت درونم را عوض میکند
بزرگ کوچکی درونم را هرس میکند
خنجری پشتم نبود زدم نیش رو خودم
نقطه ی اوج ودیدم پیشرو شدم


پاسخ به: کی, کِی, کجا، با کی، چیکار؟؟؟
پیام زده شده در: ۱۰:۴۵ دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵
#3
کی؟
دیروز


هیچکس نفهمید سورنا رفیق
بدتر از وحشی که بش میگی به رام شدی(بهرام)
اهلی شدی و به عرفان رسیدی
رسیدی قله قاف و مملکت و به ابهام کشیدی
فدایی مملکتی هستی که توش راست نیست
هیچ گلی به خوش بویی یاس نیست
تیک تاک ساعت درونم را عوض میکند
بزرگ کوچکی درونم را هرس میکند
خنجری پشتم نبود زدم نیش رو خودم
نقطه ی اوج ودیدم پیشرو شدم


پاسخ به: شباهت کتاب های هری پاتر و ارباب حلقه ها
پیام زده شده در: ۱۸:۳۳ یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
#4
تو یه چیز شباهت دارن ایده هر دوتاشون اتفاقی بود یکی تو قطار بود یکی سوراخ یه دیوار و نگاه کرد ولی در کل زمین تا زیر زمین فرق دارن


هیچکس نفهمید سورنا رفیق
بدتر از وحشی که بش میگی به رام شدی(بهرام)
اهلی شدی و به عرفان رسیدی
رسیدی قله قاف و مملکت و به ابهام کشیدی
فدایی مملکتی هستی که توش راست نیست
هیچ گلی به خوش بویی یاس نیست
تیک تاک ساعت درونم را عوض میکند
بزرگ کوچکی درونم را هرس میکند
خنجری پشتم نبود زدم نیش رو خودم
نقطه ی اوج ودیدم پیشرو شدم


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.