هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

كلاس دفاع در برابر جادوي سياه
پیام زده شده در: ۰:۵۷ سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۴

آلبوس دامبلدورold


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۳:۱۲ شنبه ۲۳ مهر ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۲:۰۶ سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶
از درون مغاک!
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 1171
آفلاین
جواب سوالات درس دفاع در برابر جادوی سیاه:
--------------------------------------------------------

1:كدام گزينه ورد خلع سلاح است؟
د)اكسپليارموس

2: نام وردي كه لولو ها را به شكل خنده دار تبديل ميكند؟
ب) ريديكولوس

3:كلاه قرمزها به چه چيزي علاقه دارند؟
ج)خون

4:كاپا در چه كشوري زندگي ميكند؟
د)ژاپن،خون

5:كدام جادوگر باسيليسك را به وجود آورد؟
الف)هرپوي كثيف

6:وردي كه براي منفجر كردن و يا شكستن به كار ميرود؟
ب)رداكتو

7:در چه طلسمي ديد مستقيم نقش اساسي دارد؟
ج)ليجليمنسي

8:كدام يك خطرناكترين موجود جادويي دنيا است؟
د)ناندو

9: پوست كدام جانور هر طلسمي را دفع ميكند؟
ب)مانتي كر

10: كدام جادوگر سياه به وسيله مرلين جادوگر به يك هيولاي چند سر خورانده است؟
د)ولدومورتيست

11: كدام يك از افسونهاماننده يك شمشير نامرئي به دشمنان حمله ميكند و آنهارا خون آلود ميكند؟و از كدام نوع افسونها است؟
ج)سكتو سمپرا(افسونها ي نابخشودني)

12: جادوگران جادوي سياه كدام جانور جادوئي را در خانه ها خود نگهداري ميكنند؟(حيوان خانگي)
الف)رانسپور

13: نام ديگر انسانها ي گرگ نما چيست؟
ج)الف و ب

14: ورد اكسپكتو پاترونوم را مي توان روي كدام موجود خطرناك استفاده كرد؟(به غير از ديوانه سازها)
ج)لتي فولدها

15: طلسم آوادا كداورا با چه رنگي از چب جادوگر بيرون مي آيد؟
الف)سبز

16: افسون خنثي كننده كراچيو چيست؟
ج)ردوچو

17: كدام ورد سپري محافظ ايجاد ميكند در برابر افسونها؟
الف)پروتگو

18: كدام نوع از جانوران كه خيلي هم خطر ناك هستند توسط عده ايجادور ايجاد شده اند؟
ب)كويين تيپو

19: كدام يك از طلسمها ماننده طلسم كراچيو عمل ميكند؟(البته نه به آن شدت)
د)كروسياتوس

20: كدام ورد باعث ميشود شخص از مچ پا آويزان شود؟
د)نويكوريوس


شناسه ی جدید: اسکاور


Re: كلاس دفاع در برابر جادوي سياه
پیام زده شده در: ۲۰:۳۸ دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۴

جسیکا پاتر old


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۱۵ یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۱۲:۱۶ جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶
از تالار قحط النساء گریف!
گروه:
کاربران عضو
پیام: 1541
آفلاین
1:كدام گزينه ورد خلع سلاح است؟
الف)استيو پفي
ب)سايلنشيو
ج)اپاره سيوم
د)اكسپليارموس**

2: نام وردي كه لولو ها را به شكل خنده دار تبديل ميكند؟
الف) ريداكالوس
ب) ريديكولوس**
ج)سونوروس
د)الف و ب

3:كلاه قرمزها به چه چيزي علاقه دارند؟
الف)جادوگران
ب)ماگلها
ج)خون**
د)تاريكي

4:كاپا در چه كشوري زندگي ميكند؟
الف)فرانسه،ماهي ها
ب)ايرلند،حشرات
ج)چين،حيوانات
د)ژاپن،خون**

5:كدام جادوگر باسيليسك را به وجود آورد؟
الف)هرپوي كثيف
ب)هرپوي زيبا
ج)هرپوي آواره
د) لرد و لدمورت**

6:وردي كه براي منفجر كردن و يا شكستن به كار ميرود؟
الف)مافلياتو
ب)رداكتو**
ج)آپگنوا
د)هيچكدام

7:در چه طلسمي ديد مستقيم نقش اساسي دارد؟
الف)آوادا كداورا
ب)كراچيو
ج)ليجليمنسي**
د)همه موارد

8:كدام يك خطرناكترين موجود جادويي دنيا است؟
الف)آكرومانتول
ب)باسيليسك
ج)اژدها
د)ناندو**

9: پوست كدام جانور هر طلسمي را دفع ميكند؟
الف)يتي
ب)مانتي كر**
ج)ققنوس
د)اژدها

10: كدام جادوگر سياه به وسيله مرلين جادوگر به يك هيولاي چند سر خورانده شد؟
الف)هرپوي كثيف
ب)امريك شيطان
ج)سارومان
د)ولدومورتيست**

11: كدام يك از افسونهاماننده يك شمشير نامرئي به دشمنان حمله ميكند و آنهارا خون آلود ميكند؟و از كدام نوع افسونها است؟
الف)كاخالكتارا(افسونها ي بخشودني)
ب)ردوچو(افسونهاي خطرناك)
ج)سكتو سمپرا(افسونها ي نابخشودني)**
د)هيچكدام

12: جادوگران جادوي سياه كدام جانور جادوئي را در خانه ها خود نگهداري ميكنند؟(حيوان خانگي)
الف)رانسپور**
ب)سالاماندر
ج)استريلر
د)الف و ج

13: نام ديگر انسانها ي گرگ نما چيست؟
الف)ورولف
ب)انيماگوس
ج)الف و ب**
د)ومپير

14: ورد اكسپكتو پاترونوم را مي توان روي كدام موجود خطرناك استفاده كرد؟(به غير از ديوانه سازها)
الف)اشباح خبيثه
ب)ديوها
ج)لتي فولدها**
د)پاگربين ها

15: طلسم آوادا كداورا با چه رنگي از چب جادوگر بيرون مي آيد؟
الف)سبز**
ب)آبي
ج)قرمز
د)سفيد

16: افسون خنثي كننده كراچيو چيست؟
الف)اپيكس
ب)فاينيت اينگا نتاتم
ج)ردوچو**
د)هيچكدام

17: كدام ورد سپري محافظ ايجاد ميكند در برابر افسونها؟
الف)پروتگو**
ب)ايمپرويوس
ج)سونوروس
د)ديفنتو

18: كدام نوع از جانوران كه خيلي هم خطر ناك هستند توسط عده ايجادور ايجاد شده اند؟
الف)كلاه قرمز
ب)كويين تيپو**
ج)استريلر
د)گريفين

19: كدام يك از طلسمها ماننده طلسم كراچيو عمل ميكند؟(البته نه به آن شدت)
الف: ايمپندي منتا**
ب)پتريفكو توتالوس
ج)ايمپرويوس
د)كروسياتوس

20: كدام ورد باعث ميشود شخص از مچ پا آويزان شود؟
الف)فورنوكولوس
ب)دانساتو
ج)اپاره سيوم
د)نويكوريوس**Re: كلاس دفاع در برابر جادوي سياه
پیام زده شده در: ۱۹:۱۴ دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۴

بیل ویزلی


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۱۳ جمعه ۲۵ شهریور ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۰:۰۳ سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵
از The Burrow
گروه:
کاربران عضو
پیام: 600
آفلاین
1:كدام گزينه ورد خلع سلاح است؟
د)اكسپليارموس

2: نام وردي كه لولو ها را به شكل خنده دار تبديل ميكند؟
ب) ريديكولوس

3:كلاه قرمزها به چه چيزي علاقه دارند؟
ج)خون

4:كاپا در چه كشوري زندگي ميكند؟
د)ژاپن،خون

5:كدام جادوگر باسيليسك را به وجود آورد؟
الف)هرپوي كثيف

6:وردي كه براي منفجر كردن و يا شكستن به كار ميرود؟
د)هيچكدام

7:در چه طلسمي ديد مستقيم نقش اساسي دارد؟
ج)ليجليمنسي

8:كدام يك خطرناكترين موجود جادويي دنيا است؟
د)ناندو

9: پوست كدام جانور هر طلسمي را دفع ميكند؟
ب)مانتي كر

10: كدام جادوگر سياه به وسيله مرلين جادوگر به يك هيولاي چند سر خورانده شد؟
د)ولدومورتيست

11: كدام يك از افسونهاماننده يك شمشير نامرئي به دشمنان حمله ميكند و آنهارا خون آلود ميكند؟و از كدام نوع افسونها است؟
ج)سكتو سمپرا(افسونها ي نابخشودني)

12: جادوگران جادوي سياه كدام جانور جادوئي را در خانه ها خود نگهداري ميكنند؟(حيوان خانگي)
الف)رانسپور

13: نام ديگر انسانها ي گرگ نما چيست؟
الف)ورولف

14: ورد اكسپكتو پاترونوم را مي توان روي كدام موجود خطرناك استفاده كرد؟(به غير از ديوانه سازها)
ج)لتي فولدها

15: طلسم آوادا كداورا با چه رنگي از چب جادوگر بيرون مي آيد؟
الف)سبز

16: افسون خنثي كننده كراچيو چيست؟
ج)ردوچو

17: كدام ورد سپري محافظ ايجاد ميكند در برابر افسونها؟
الف)پروتگو

18: كدام نوع از جانوران كه خيلي هم خطر ناك هستند توسط عده ايجادور ايجاد شده اند؟
ب)كويين تيپو


19: كدام يك از طلسمها ماننده طلسم كراچيو عمل ميكند؟(البته نه به آن شدت)
الف: ايمپندي منتا

20: كدام ورد باعث ميشود شخص از مچ پا آويزان شود؟
د)نويكوريوس


Soon we must all face the choice
between what is right and what is easy
تصویر کوچک شده


Re: كلاس دفاع در برابر جادوي سياه
پیام زده شده در: ۱۴:۱۵ دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۴

آنیتا دامبلدور


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۰:۰۷ جمعه ۲۷ آبان ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۲۰:۲۹ شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
از قدح اندیشه
گروه:
کاربران عضو
پیام: 1325
آفلاین
من جوابا رو اینجوری دادم:
1:د
2:ب
3:ج
4:د
5:الف
6:ب
7:ج
8:د
9:ب
10:د
11:ج
12:الف
13:ج
14:ج
15:الف
16:ج
17:الف
18:ب
19:د
20:د


منوي مديريت، حافظ شما خواهد بود!
بازنشستگی!


Re: كلاس دفاع در برابر جادوي سياه
پیام زده شده در: ۱۲:۰۸ دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۴

اوتو بگمنold


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۷:۲۰ دوشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۰:۱۲ یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۶
از اون بالا جغد میایَ
گروه:
کاربران عضو
پیام: 286
آفلاین
سوالات درس دفاع در برابر جادوی سیاه


1:كدام گزينه ورد خلع سلاح است؟
الف)استيو پفي
ب)سايلنشيو
ج)اپاره سيوم
د)اكسپليارموس
2: نام وردي كه لولو ها را به شكل خنده دار تبديل ميكند؟
الف) ريداكالوس
ب) ريديكولوس
ج)سونوروس
د)الف و ب
3:كلاه قرمزها به چه چيزي علاقه دارند؟
الف)جادوگران
ب)ماگلها
ج)خون
د)تاريكي
4:كاپا در چه كشوري زندگي ميكند؟
الف)فرانسه،ماهي ها
ب)ايرلند،حشرات
ج)چين،حيوانات
د)ژاپن،خون
5:كدام جادوگر باسيليسك را به وجود آورد؟
الف)هرپوي كثيف
ب)هرپوي زيبا
ج)هرپوي آواره
د) لرد و لدمورت
6:وردي كه براي منفجر كردن و يا شكستن به كار ميرود؟
الف)مافلياتو
ب)رداكتو
ج)آپگنوا
د)هيچكدام
7:در چه طلسمي ديد مستقيم نقش اساسي دارد؟
الف)آوادا كداورا
ب)كراچيو
ج)ليجليمنسي
د)همه موارد
8:كدام يك خطرناكترين موجود جادويي دنيا است؟
الف)آكرومانتولا
ب)باسيليسك
ج)اژدها
د)ناندو
9: پوست كدام جانور هر طلسمي را دفع ميكند؟
الف)يتي
ب)مانتي كر
ج)ققنوس
د)اژدها
10: كدام جادوگر سياه به وسيله مرلين جادوگر به يك هيولاي چند سر خورانده شد؟
الف)هرپوي كثيف
ب)امريك شيطان
ج)سارومان
د)ولدومورتيست
11: كدام يك از افسونهاماننده يك شمشير نامرئي به دشمنان حمله ميكند و آنهارا خون آلود ميكند؟و از كدام نوع افسونها است؟
الف)كاخالكتارا(افسونها ي بخشودني)
ب)ردوچو(افسونهاي خطرناك)
ج)سكتو سمپرا(افسونها ي نابخشودني)
د)هيچكدام
12: جادوگران جادوي سياه كدام جانور جادوئي را در خانه ها خود نگهداري ميكنند؟(حيوان خانگي)
الف)رانسپور
ب)سالاماندر
ج)استريلر
د)الف و ج
13: نام ديگر انسانها ي گرگ نما چيست؟
الف)ورولف
ب)انيماگوس
ج)الف و ب
د)ومپير
14: ورد اكسپكتو پاترونوم را مي توان روي كدام موجود خطرناك استفاده كرد؟(به غير از ديوانه سازها)
الف)اشباح خبيثه
ب)ديوها
ج)لتي فولدها
د)پاگربين ها
15: طلسم آوادا كداورا با چه رنگي از چب جادوگر بيرون مي آيد؟
الف)سبز
ب)آبي
ج)قرمز
د)سفيد
16: افسون خنثي كننده كراچيو چيست؟
الف)اپيكس
ب)فاينيت اينگا نتاتم
ج)ردوچو
د)هيچكدام
17: كدام ورد سپري محافظ ايجاد ميكند در برابر افسونها؟
الف)پروتگو
ب)ايمپرويوس
ج)سونوروس
د)ديفنتو
18: كدام نوع از جانوران كه خيلي هم خطر ناك هستند توسط عده ايجادور ايجاد شده اند؟
الف)كلاه قرمز
ب)كويين تيپو
ج)استريلر
د)گريفين
19: كدام يك از طلسمها ماننده طلسم كراچيو عمل ميكند؟(البته نه به آن شدت)
الف: ايمپندي منتا
ب)پتريفكو توتالوس
ج)ايمپرويوس
د)كروسياتوس
20: كدام ورد باعث ميشود شخص از مچ پا آويزان شود؟
الف)فورنوكولوس
ب)دانساتو
ج)اپاره سيوم
د)نويكوريوس


فعلا با این حال میکنیم...


شخصیت جدید


Re: كلاس دفاع در برابر جادوي سياه
پیام زده شده در: ۱۸:۴۰ یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۴

اوتو بگمنold


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۷:۲۰ دوشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۰:۱۲ یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۶
از اون بالا جغد میایَ
گروه:
کاربران عضو
پیام: 286
آفلاین
خوب
اینم آخرین روز ,حالا میریم سراغ جوابها

کوئیرل
جواب اولی درست بود .اما جواب دومی یعنی .جدوگران جادوی سیاه به چی علاقه دارند اشتباه است!!
پس نمیتونم بهت امتیاز کامل بدم

کوئیرل باز خوب نبود 03 امتیاز

گریفندور
توام جواب اولی رو درست زدی اما جواب دومی رو ندادی
گریفندور خوب نبود 02 امتیاز

آنیتا
در مورده چینی بودنم ,خوب قضیه ی خاصی نداره
در مورده سوالات ,خوش حال شدم یکی اومد جواب این سوالاتو داد

سوال ها ی 1 و 2 و3 و 5 درسته
اما سوال 4و 6 غلته
چون این دو سوال تو امتحن اومده جوابشون رو نمیدم.

در مورده اخرین سوال هم تو ام اولی رو درست زدی اما دومی رو اشتباه زدی

آنیتا تقریبا خوب بود 18 امتیاز

فردا روز امتحان هست و دیگه به هیچ جوابی امتیاز داده نخواهد شد.


هافلپاف 54 امتیاز
اسلیترین 30 امتیاز

گریفندور 50 امتیاز
روانکلاو 15 امتیاز


ویرایش شده توسط اوتو بگمن در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ ۲۰:۰۷:۰۸

فعلا با این حال میکنیم...


شخصیت جدید


Re: كلاس دفاع در برابر جادوي سياه
پیام زده شده در: ۱۳:۰۸ جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۸۴

آنیتا دامبلدور


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۰:۰۷ جمعه ۲۷ آبان ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۲۰:۲۹ شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
از قدح اندیشه
گروه:
کاربران عضو
پیام: 1325
آفلاین
دفاع در برابر جاودی سیاه:

پروفسور بگمن که امضات هم خیلی باحاله و نمیدونم قضیه ی چینی بودنتون چیه!!! من جواب جلسه ی پیش رو هم دادم. امیدوارم قبول کنید.
-----
پیشرفته ترین سپر محافظی که قادر است در مقابل کشنده ترین طلسمها مقاومت کند را نامبرده و نام مختره این طلسم را بیان کنید و بگوئید به چه رنگی در میاید؟
طلسم : آوداکی یاردو
مخترع: سامائلو سوخوفسکی
رنگ: قرمز

2: بعد از نفرین مرگ بار آواداکداورا چه نفرینی قدرت کشتن جادوگرا را دارد ,نام برده و روش انجام آن را توضیح دهید(مختصر و مفید)؟
طلسم: آراماگلو
روش: چوب را به زیر چانه گرفته و بعد آنرا پرت میکنیمتا حدی که آرنج ما صاف شود و این طلسم را بلند میگوییم.
3:چه طلسمی ماننده یک شمشیر نامرئی به دشمنان حمله میکند و آنان رو خون آلود میکند و اولین بار توسط چه جادوگری اجرا شد و جزو چه طلسمهایی شمرده میشه؟
طلسم: سکتوم سمپرا
جادوگر: سوروس اسنیپ
نوع: طلسمهایی از جادوی سیاه و منع شده از طرف وزارت
4: نام جادوگری که خود را ارباب تاریکی می نامی چه بود وقصد داشت چه کسی را نابود کند و چه بلایی بر سرش آمد؟
نام: سایرون
قصد: نابودی مرلین و کل جامعه ی ماگلی و جادوگری
بلایی که سرش آمد: به دست چند کوتوله انگشتر قدرتش در آتش سوخت و او نیز نابود شد.
5: نام چند طلسم خیلی خطر ناک را نام ببرید و همچنین افسون ها ی باطل کننده ی آنها را نیز نام ببرید ؟
طلسم ها: سوروموس – الانیوس – کاراپاترا – فیتومو - لیفیتومو
ضد طلسم ها به ترتیب: گیسیرون – پارانیوس – اکلاپاترا – کوفیتومو - میلیفوتومو
6: امریک شیطان که بود و چه بالیی بر سرش آمد؟
کسی بود که سعی داشت تمام ماگلها و تمام جادوگران را از بین ببرد و در بعضی کتابها او را بازماندگان زمان ارباب تاریکی دانسته اند. او چندین کشور را تصرف کرد و صدها کشور را به خود محتاج کرد.
سرانجام بر اثر انفجار یکی از کارخانه های تولید طلسم مرگ آور خود، موسوم به بمب اتمی، کشور ، خود و یارانش از بین رفتند.

--------------------------
1: نام خطرناکترین موجودی که با جادوی سیاه در ارتباط هست را نام ببریدوبنویسید جادوگران جادوی سیاه بیشتر به چه حیوانی علاقه دارند.چرا؟
باسیلیک . بیشتر جادوگران به این حیوان علاقه دارند. چون توانایی این را دارند که با او رابطه برقرار کنند و یا حرف بزنند؛ به راحتی قادر به کنترل کردن آنها هستند، و میتوانند به سادگی به اهداف شوم خود، برسند.
چراکه با خیره شدن به چشمان باسیلیک، فرد نگاه کننده می میرد. و چون کسی نمیتواند یک باسیلیک را بیابد، قاتل آن نامشخص می ماند و به نفع آن جادوگر سیاه است.


منوي مديريت، حافظ شما خواهد بود!
بازنشستگی!


Re: كلاس دفاع در برابر جادوي سياه
پیام زده شده در: ۳:۳۶ جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۸۴

آرمين


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۴۹ یکشنبه ۸ آبان ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۲۲:۵۶ چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۵
از نا کجا آباد
گروه:
کاربران عضو
پیام: 88
آفلاین
نام خطرناکترین موجودی که با جادوی سیاه در ارتباط هست را نام ببریدوبنویسید جادوگران جادوی سیاه بیشتر به چه حیوانی علاقه دارند.چرا؟


هووم...اين موجود گونه ای از مارهاست و بسيار کميابه به نام باسيليک...يادش بخير اون موقع ها سالی هی ميگفت من يه باسيليک دارم ما باور نميکرديم! جادوگران سياه به اين موجود علاقه دارن چون اندازه اين مار بسيار بزرگه...براحتی شکست پذير نيست و خصوصيت بسيار جالبی در چشمهاش داره! همونطور که ميدونيد باسيليک ميتونه شخص مورد نظر رو با نگاه کردن مستقيم بکشه! در ضمن اين جانور در مقابل جادوگران سياه قدرتمند کاملا آرام و تربيت پذيره و همونطور که پروفسور کويريل گفتن به راجتی ميشه باهاش ارتباط برقرار کرد!


امروز خودم را زخمی کردم تا ببینم آیا هنوز درد را حس میکنم یا نه....درد تنها واقعیت است...

-- جانی کش


Re: كلاس دفاع در برابر جادوي سياه
پیام زده شده در: ۱۹:۲۵ چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۴

پروفسور کويیرل


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۷:۵۲ چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۱:۲۸:۲۱ پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
از مدرسه جادوگری هاگوارتز
گروه:
ایفای نقش
کاربران عضو
پیام: 2961 | خلاصه ها: 1
آفلاین
1: نام خطرناکترین موجودی که با جادوی سیاه در ارتباط هست را نام ببریدوبنویسید جادوگران جادوی سیاه بیشتر به چه حیوانی علاقه دارند.چرا؟

باسیلیسک-بیشتر جادوگران سیاه به دلیل مار زبان بوودن به باشیلیسک علاقه خاصی دارند چون اولا عمر این حیوان بسیار بلند است و میتوان با او براحتی صحبت کرد-باسیلیسک موجودی دارای چشمان بزرگ هست که در صورت خیره شده به او سریعا شخص خواهد مرد.باسیلیسک میتواند تا نهصد سال عمر کند و طول آن به 15 متر نیز میرسد

Re: كلاس دفاع در برابر جادوي سياه
پیام زده شده در: ۱۸:۰۷ چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۴

اوتو بگمنold


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۷:۲۰ دوشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۴
آخرین ورود:
۰:۱۲ یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۶
از اون بالا جغد میایَ
گروه:
کاربران عضو
پیام: 286
آفلاین
سلام
شرمندم که نتونستم روز مقرر بیام و درسمو بدم چون یه سرماخوردگی شدیدی خورده بودم

میریم به قسمت دوم از بخش جادوی پیشرفته یعنی موجودات جادوی و ارتباط آنها با جادوی سیاه

بعضی از موجودات بوده اند که جادوگران سیاه علاقه ی خاصی به آنها داشتند و حتی از انها برای اجرای مقاصد پلید خود استفاده میکردند,یکی از این موجودات باسیلیسک هست که جادوگر سیاهی به نام هرپوی کثیف آن را به وجود آورد و تا حالا نیز از این موجود بعضی از جادوگران سیاه برای اجرا مقاصد خود استفاده میکنند...
بعضی از انها را نیز جادوگران جادوی سیاه به عنوان حیوانات خانگی استفاده میکنند ...

خوب حالا یکی بخش آخر کتاب موجودات جادوی و ارتباط آنها با جادوی سیاه را بخونه...

همه آقا ما بخونیم...

جواب این سوال رو تا آخرین رو باز بودن هاگوارتز میخوام...

1: نام خطرناکترین موجودی که با جادوی سیاه در ارتباط هست را نام ببریدوبنویسید جادوگران جادوی سیاه بیشتر به چه حیوانی علاقه دارند.چرا؟

هافلپاف 36 امتیاز

اسلیترین 30 امتیاز

گریفندور 45 امتیاز

روانکلاو 15 امتیاز


فعلا با این حال میکنیم...


شخصیت جدیدشما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.