هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱:۲۰ پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱
#54

مرگخواران

تام جاگسن


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۹:۴۱ سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸
آخرین ورود:
۲۲:۲۶:۲۳ جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳
از تسترال جماعت فقط تفش به ما رسید.
گروه:
مرگخوار
ایفای نقش
کاربران عضو
پیام: 643
آفلاین
امتیازات بازی پنجم (آخر) لیگ کوییدیچ 1401

بدون نام
VS
ترنسیلوانیا


داور اول:

بدون نام: 9۴.۵
آلنیس اورموند: 9۵
کتی بل: 9۴
جرمی استرتون: 9۴-۹۵

ترنسیلوانیا: 9۴
لادیسلاو زاموژسلی: 9۴
حسن مصطفی: 9۴
سو لی: 9۴

داور دوم:

بدون نام:
آلنیس اورموند: 9۲
کتی بل: 9۴
جرمی استرتون: 9۲-۹۴

ترنسیلوانیا: 9۵.۳
لادیسلاو زاموژسلی: 9۵
حسن مصطفی: 9۵
سو لی: 9۶

نتیجه: تساوی دو تیم


چهار چوبدستی‌دار
VS
از جاروی جیغ تا مرلین


داور اول:

چهار چوبدستی‌دار: ۸۸.۶
تری بوت: ۹۰
گابریل تیت: ۹۰
جیانا ماری: ۸۶

از جاروی جیغ تا مرلین: ۹۶.۶
پیکت: ۹۷
آلبوس دامبلدور: ۹۶
الکساندرا ایوانوا: ۹۷

داور دوم:

چهار چوبدستی‌دار: ۸۸.۶
تری بوت: ۸۹
گابریل تیت: ۸۹
جیانا ماری: ۸۸

از جاروی جیغ تا مرلین: ۹۷
پیکت: ۹۶
آلبوس دامبلدور: ۹۷
الکساندرا ایوانوا: ۹۸


نتیجه: برد از جاروی جیغ تا مرلینتف تشت
VS
بخاطر یک مشت افتخار


داور اول:

تف تشت: ۰

بخاطر یک مشت افتخار: ۰


داور دوم:

تف تشت: ۰

بخاطر یک مشت افتخار: ۰

نتیجه: تساوی دو تیم


آروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱:۱۲ پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱
#53

مرگخواران

تام جاگسن


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۹:۴۱ سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸
آخرین ورود:
۲۲:۲۶:۲۳ جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳
از تسترال جماعت فقط تفش به ما رسید.
گروه:
مرگخوار
ایفای نقش
کاربران عضو
پیام: 643
آفلاین
امتیازات بازی چهارم لیگ کوییدیچ 1401

از جاروی جیغ تا مرلین
VS
ترنسیلوانیا


داور اول:

از جاروی جیغ تا مرلین: 9۶.۶
پیکت: 9۶
الکساندرا ایوانوا: 9۶
تاتسویا موتویاما: 9۸

ترنسیلوانیا: 9۶.۳
لادیسلاو زاموژسلی: 9۶
حسن مصطفی: 9۷
سو لی: 9۶

داور دوم:
از جاروی جیغ تا مرلین: 9۶.۶
پیکت: 9۵
الکساندرا ایوانوا: 9۷
تاتسویا موتویاما: 9۸

ترنسیلوانیا: 9۶
لادیسلاو زاموژسلی: 9۵
حسن مصطفی: 9۷
سو لی: 9۶

نتیجه: برد از جاروی جیغ تا مرلین


چهار چوبدستی‌دار
VS
بخاطر یک مشت افتخار


داور اول:

چهار چوبدستی‌دار: ۸۹
اسکورپیوس مالفوی: 8۹
تری بوت: 8۹
گابریل تیت: ۹۰
جیانا ماری: ۸۸

بخاطر یک مشت افتخار: ۰

داور دوم:

چهار چوبدستی‌دار: ۸۶.۲۵
اسکورپیوس مالفوی: 8۸
تری بوت: 8۶
گابریل تیت: ۸۵
جیانا ماری: ۸۶

بخاطر یک مشت افتخار: ۰


نتیجه: برد چهار چوبدستی‌دارتف تشت
VS
بدون نام


داور اول:

تف تشت: ۰

بدون نام: ۹۱.۶
کتی بل: 9۳
دیزی کران: 9۰
جرمی استرتون: 9۲

داور دوم:

تف تشت: ۰

بدون نام: ۸۸.۲
کتی بل: 9۰
دیزی کران: ۸۸
جرمی استرتون: ۸۷

نتیجه: برد بدون نامآروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۲۲:۰۳ شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
#52

مرگخواران

تام جاگسن


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۹:۴۱ سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸
آخرین ورود:
۲۲:۲۶:۲۳ جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳
از تسترال جماعت فقط تفش به ما رسید.
گروه:
مرگخوار
ایفای نقش
کاربران عضو
پیام: 643
آفلاین
امتیازات بازی سوم لیگ کوییدیچ 1401

از جاروی جیغ تا مرلین
VS
بخاطر یک مشت افتخار


داور اول:

از جاروی جیغ تا مرلین = 96.6
پیکت: 95
تاتسویا موتویاما: 98
آلبوس دامبلدور: 97

بخاطر یک مشت افتخار = 74
لیلی لونا پاتر: 70
نیکلاس فلامل: 78
سوزانا هسلدن: 75

داور دوم:
از جاروی جیغ تا مرلین = 96.3
پیکت: 94
تاتسویا موتویاما: 97
آلبوس دامبلدور: 98

بخاطر یک مشت افتخار = 77.6
لیلی لونا پاتر: 75
نیکلاس فلامل: 80
سوزانا هسلدن: 78


نتیجه: برد از جاروی جیغ تا مرلین


چهار چوبدستی‌دار
VS
بدون نام


داور اول:

چهار چوبدستی‌دار = 82
تری بوت: 82
گابریل تیت: 84
جیانا ماری: 80

بدون نام = 87.3
آلنیس اورموند: 88
کتی بل: 87
جرمی استرتون: 87

داور دوم:

چهار چوبدستی‌دار = 83.6
تری بوت: 83
گابریل تیت: 85
جیانا ماری: 83

بدون نام = 91.6
آلنیس اورموند: 93
کتی بل: 91
جرمی استرتون: 91

نتیجه: برد بدون نامترنسیلوانیا
VS
تف تشت


داور اول:

ترنسیلوانیا = 82
سو لی: 83
حسن مصطفی: 83
لادیسلاو زاموژسلی: 80
[از تمام اعضای ترنسیلوانیا 15 امتیاز به دلیل نداشتن کوییدیچ کم شده است.]

تف تشت = 97.3
وینکی: 97
سوجی: 98
رز زلر: 97

داور دوم:

ترنسیلوانیا = 81.3
سو لی: 83
حسن مصطفی: 82
لادیسلاو زاموژسلی: 79
[از تمام اعضای ترنسیلوانیا 15 امتیاز به دلیل نداشتن کوییدیچ کم شده است.]

تف تشت = 96.6
وینکی: 97
سوجی: 97
رز زلر: 96

نتیجه: برد تف تشت


لازم به ذکر است، هر کدام از بازیکنان که درخواست دیدن توضیح داور مربوطه نسبت به نمره‌ی خود را دارند، می‌توانند با ارسال پیام شخصی به بنده و ذکر اینکه توضیح کدام داور راجع به نمره خود را می‌خواهند، از توضیح مختصر او درباره‌ی نمره نیز برخوردار شوند.


آروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱:۴۸ چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱
#51

مرگخواران

تام جاگسن


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۹:۴۱ سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸
آخرین ورود:
۲۲:۲۶:۲۳ جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳
از تسترال جماعت فقط تفش به ما رسید.
گروه:
مرگخوار
ایفای نقش
کاربران عضو
پیام: 643
آفلاین
امتیازات بازی دوم لیگ کوییدیچ 1401

از جاروی جیغ تا مرلین
VS
تف تشت


داور اول:

از جاروی جیغ تا مرلین: 97.3
آلبوس دامبلدور: 98
الکساندرا ایوانوا: 97
تاتسویا موتویاما: 97

تف تشت: 95.6
وینکی: 97
رز زلر: 95
گودریک گریفیندور: 95

داور دوم:
از جاروی جیغ تا مرلین: 98
آلبوس دامبلدور: 98
الکساندرا ایوانوا: 98
تاتسویا موتویاما: 98

تف تشت: 95
وینکی: 96
رز زلر: 95
گودریک گریفیندور: 94

نتیجه: برد از جاروی جیغ تا مرلین


چهار چوبدستی‌دار
VS
ترنسیلوانیا


داور اول:

چهار چوبدستی‌دار: ۸۴.۷۵
اسکورپیوس مالفوی: 86
تری بوت: 84
گابریل تیت: 86
جیانا ماری: 83

ترنسیلوانیا: 94.5
سو لی: 97
نارلک: 93
حسن مصطفی: 93
لادیسلاو زاموژسلی: 95

داور دوم:

چهار چوبدستی‌دار: 78.2
اسکورپیوس مالفوی: 80
تری بوت: 78
گابریل تیت: 79
جیانا ماری: 76

ترنسیلوانیا: 96
سو لی: 98
نارلک: 94
حسن مصطفی: 96
لادیسلاو زاموژسلی: 96

نتیجه: برد ترنسیلوانیابه خاطر یک مشت افتخار
VS
بدون نام


داور اول:

به خاطر یک مشت افتخار: ۷۶.۲۵
نیکلاس فلامل: 80 و 77
سوزانا هسلدن: 75
لیلی لونا پاتر: 73

بدون نام: ۹۴.۷۵
کتی بل: 95
آلنیس اورموند: 94
جرمی استرتون: 94
پلاکس بلک: 96

داور دوم:

به خاطر یک مشت افتخار: 75
نیکلاس فلامل: 77 و 75
سوزانا هسلدن: 75
لیلی لونا پاتر: 73

بدون نام: 86.5
کتی بل: 87
آلنیس اورموند: 85
جرمی استرتون: 85
پلاکس بلک: 89

نتیجه: برد بدون نام


لازم به ذکر است، هر کدام از بازیکنان که درخواست دیدن توضیح داور مربوطه نسبت به نمره‌ی خود را دارند، می‌توانند با ارسال پیام شخصی به بنده و ذکر اینکه توضیح کدام داور راجع به نمره خود را می‌خواهند، از توضیح مختصر او درباره‌ی نمره نیز برخوردار شوند.


آروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱۸:۳۲ یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
#50

مرگخواران

تام جاگسن


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۹:۴۱ سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸
آخرین ورود:
۲۲:۲۶:۲۳ جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳
از تسترال جماعت فقط تفش به ما رسید.
گروه:
مرگخوار
ایفای نقش
کاربران عضو
پیام: 643
آفلاین
امتیازات بازی اول لیگ کوییدیچ 1401

از جاروی جیغ تا مرلین
VS
بدون نام


داور اول:

از جاروی جیغ تا مرلین: 96
آلبوس دامبلدور: 97
الکساندرا ایوانوا: 97
پیکت: 93
تاتسویا موتویاما: 97

بدون نام: 74.75
پلاکس بلک: 74
کتی بل: 70
آلنیس اورموند: 80
جرمی استرتون: 75

داور دوم:

از جاروی جیغ تا مرلین: 97
آلبوس دامبلدور: 97
الکساندرا ایوانوا: 97
پیکت: 97
تاتسویا موتویاما: 97

بدون نام: 88.25
پلاکس بلک: 90
کتی بل: 80
آلنیس اورموند: 90
جرمی استرتون: 93

نتیجه: برد از جاروی جیغ تا مرلین


تف تشت
VS
چهار چوبدستی‌دار


داور اول:

تف تشت: 82.3
وینکی: 83
سوجی: 83
گودریک گریفندور: 81
[از تمام اعضای تف تشت 15 امتیاز به دلیل نداشتن کوییدیچ کم شده است.]

چهار چوبدستی‌دار: 70.85
اسکورپیوس مالفوی: 75
تری بوت: 70
گابریل تیت: 70
جیانا ماری: 68

داور دوم:

تف تشت: 81
وینکی: 83
سوجی: 82
گودریک گریفندور: 78
[از تمام اعضای تف تشت 15 امتیاز به دلیل نداشتن کوییدیچ کم شده است.]

چهار چوبدستی‌دار: ۸۳.۷۵
اسکورپیوس مالفوی: ۸۷
تری بوت: 83
گابریل تیت: 85
جیانا ماری: 80

نتیجه: مساویبه خاطر یک مشت افتخار
VS
ترنسیلوانیا


داور اول:

به خاطر یک مشت افتخار: 72.25
نیکلاس فلامل: 80
سوزانا هسلدن: 65
دیانا کارتر: 74
لیلی لونا پاتر: 70

ترنسیلوانیا: 95
نارلک: 90
حسن مصطفی: 99
سو لی: 97
لادیسلاو زاموژسلی: 95

داور دوم:

به خاطر یک مشت افتخار: ۷۹.۲۵
نیکلاس فلامل: 87
سوزانا هسلدن: 80
دیانا کارتر: 75
لیلی لونا پاتر: 75

ترنسیلوانیا: 96
نارلک: 97
حسن مصطفی: 95
سو لی: 97
لادیسلاو زاموژسلی: 95

نتیجه: برد ترنسیلوانیا


لازم به ذکر است، هر کدام از بازیکنان که درخواست دیدن توضیح داور مربوطه نسبت به نمره‌ی خود را دارند، می‌توانند با ارسال پیام شخصی به بنده و ذکر اینکه توضیح کدام داور راجع به نمره خود را می‌خواهند، از توضیح مختصر او درباره‌ی نمره نیز برخوردار شوند.


آروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱۹:۴۳ شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
#49

فنریر گری‌بک


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۰:۴۱ جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۲۳:۰۱ سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲
از زیر سایه ارباب
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 552
آفلاین
امتیازات بازی هفتم لیگ کوییدیچ 1398


اراذل و اوباش گریف
VS
WWA


داور اول:

اراذل و اوباش گریف: 95.2

آرتور ویزلی: 97
بد نبود در کل ولی سرعت روند سوژه دستت نبود اصلا.

مرگ:96
طنز پستتو خوب نگه میداری روند سوژه اتم خوب بود، ولی یه مشکلی که بود این بود که اراذل خیلی راحت راه حل پیدا کردن، بهتر بود از یه روش خلاقانه تر استفاده میکردی.

آستریکس: 94
خوب شروع کردیا ولی آخرش زدی خراب کردی همه چیو، روند سوژه از دستت در رفت توضیحاتتم خراب شد.

گیدیون پریوت: 94
نوشتی مسابقه تف تشت بعد بازیکنای اراذل توشن؟
بد نبود اشتباه تایپی زیاد داشت فقط.

داور دوم:

اراذل و اوباش گریف: 93.5

آرتور ویزلی: ۹۴
فعل‌هاتون به هم نمی‌خورن. یه جا کتابی نوشتین و یه جا محاوره.
از نظر دستور زبانی و نگارش ایراد داشتین.
خیلی بهتر می‌تونستین بنویسین.

مرگ: ۹۵
سیستم مونتاژ خودکار باحال بود.
یه پست ساده و خوب بود.

آستریکس: ۹۳
آستریکس پستتون پر از اشتباهات نگارشی بود. گاپیدن یا قلو!
کلا خیلی ساده بود.

گیدیون پریوت: ۹۲
اولاش خوب بود. اما پر از غلط‌های نگارشی حاصل عجله داشتن. از یه جایی به بعد دیگه فقط خواسته بودین داستان رو پیش ببرین.
کوییدیچتون هم کم بود.

برنده: اراذل و اوباش گریف


رابسورولاف
VS
بچه های محله ریونکلاو


داور اول:

رابسورولاف: ۹۶.۶

کنت الاف: ۹۸
خوب بود کنت. دو امتیاز کم کردم. یک چون صحنه‌های قوی داشتین که نیاز به یه کم پردازش داشت تا عالی بشن. دومی چون بی روح بود.

سوروس اسنیپ: ۹۶
صحنه‌ها خوب بودن، پست می‌تونست خیلی خوب باشه. اما نشد. چون تمرین ندارین. از فرصت‌ها به خوبی استفاده نمی‌کنین. هنوز اشتباهات تایپی دارین. با کمی تمرین، پست‌های خوبی می‌تونین بنویسین.

پاتریشیا وینتربورن
: ۹۶
پست شما هم خوب بود. بهتر از انتظارم بود. اما خام!

داور دوم:

رابسورولاف: 96.6

کنت الاف: 98
خوب بود. ولی توصیفاتت جا داشت قوی تر باشه. یه مقدار ساده نوشتی.

سوروس اسنیپ: 96
توی پست جدی این اشتباهات تایپی خیلی مرگبار میشن. به راحتی تمرکز خواننده رو بهم میزنن. توصیفاتت خوبن، ولی از سوژه ها و صحنه ها خوب استفاده نمیکنی. اگر بیشتر تمرین کنی خیلی بهتر میتونی بنویسی.

پاتریشیا وینتربورن: 96
خوب بود پستت. ولی جا داشت بهتر باشه. جای توصیفات و اضافه کردن صحنه های بیشتری رو داشتی.

برنده: رابسورولاف


سریع و خشن
VS
تف تشت


در این مسابقه لینی وارنر به جای ابیگل نیکولا داوری را بر عهده گرفت.

داور اول:

سریع و خشن: 95.5

ارنی پرنگ
: 94
عمده امتیازی که کم کردم به خاطر اشکالات تایپی و شکلک‌ هایی بود که به نظرم متناسب با موقعیت نبودن وگرنه در کل خوب نوشته بودی.

تاتسویا موتویاما: 95
بخش اول پستتو بیشتر از بخش دوم دوست داشتم، اما کلش جالب بود.

آریانا دامبلدور: 96
میشه گفت تقریبا کل مراحل پیش روشون برای رسیدن به گنج باید توی پست تو اتفاق میفتاد که خیلی خوب از پسش بر اومدی. نه جایی رو زیاد از حد بهش پرداختی و نه جایی رو زود ازش گذشتی! همه چی خوب و به اندازه بود.

رکسان ویزلی: 97
خیلی خوب بود، خصوصا بخش رکسان و اسنیچو خیلی دوست داشتم.

تف تشت: 95.2

کریچر: 96
پستت هرچی جلوتر رفت باحال‌تر شد!

سر کادوگان: 96
خیلی خوب نوشته بودی و از پس جزئیات بر اومده بودی. بخشی از سوژه دستت افتاده بود که کلیات کمی داشت.

ملانی استانفورد: 95
به نظر یکم سریع نوشته بودی، چون هم شکلک نذاشته بودی، هم بعضی جاها جملاتت به خاطر نداشتن علائم نگارشی طوری شده بودن که نیاز به دوباره خوانی داشت. عمده امتیازی که کم کردم سر همین بود.

اینیگو ایماگو: 94
خوب نوشته بودی اما یکی دو جا حس کردم شخصیتات یکم از انتظاری که از شخصیتشون میره فاصله گرفتن.

داور دوم:

سریع و خشن: ۹۸

ارنی پرنگ: ۹۷
خوب بود.

تاتسویا موتویاما: ۹۹
توصیفاتتون عالی بودن.

آریانا دامبلدور: ۹۸
خوب بود.

رکسان ویزلی: ۹۸
خوب بود.

تف تشت: ۹۸.۷۵

کریچر
: ۱۰۰
عالی بود.

سر کادوگان: ۹۹
خوب بود مثل همیشه.

ملانی استانفورد: ۹۸
خوب بود ملانی. اما مثل همیشه نبود.

اینیگو ایماگو: ۹۸
خوب بود.

نتیجه: تساوی


زرپاف
VS
ترنسیلوانیا


داور اول:

زرپاف: 96.6

دورا ویلیامز: 96
پستت یه مقداری سریع پیش رفته بود، جای مانور بیشتری داشتی. پستت یه مقداری ساده بود.
یه نکته هم بگم راجع به طلسم های نابخشوده... این طلسما، طلسمی مثل آواداکداورا، نیاز به یه حجم خیلی شدیدی از نفرت و آرزوی مرگ واسه طرف دارن که اجرا شن، همینطوری فقط چون میدونیم طرف زنده میشه بعدش اجرا نمیشن که.

سدریک دیگوری: 97
قسمتی که ماتیلدا رفت دنبال گوی زرین جای کار بیشتری داشت. میتونستی فضاسازی کنی، بارگاه ملکوتی رو یکم توصیف کنی. زود پریدی از روش.
ادامه پستت ولی خوب بود. ساده بود، ولی خوب بود توصیفاتت.

آگلانتاین پافت: 97
پایان جالبی داشتی. ولی ارتباطتو خیلی ناگهانی با پست قبلی قطع کردی و من تقریبا تا اواسط پست گیج شده بودم که چی شد یهو؟!

ترنسیلوانیا: 98.5

گابریل دلاکور: 98
خیلی خوب بود. مخصوصا بخش رقصیدن سر قبرا بامزه بود خیلی.

آندریا کگورت: 98
ارتباطتت یکم ناگهانی با پست قبلی قطع شد. ولی غیر از اون همه چیز خوب بود.

آلبوس دامبلدور: 99
لذت بردم.

سو لی
: 99
بسی عالی بود.

داور دوم:

زرپاف: 96.3

دورا ویلیامز: 96
اشتباهات تایپی هست هنوز تو پستت، اول پست یا بعد از اون دیالوگ اول یه توضیح کوچیک از صحنه لازم داشت، بد نبود در کل.

سدریک دیگوری: 97
خوب بود، فقط یه چیزی رو نفهمیدم، اینکه تو این جهان جدید همه برعکس شدن یا خوش اخلاق؟!

آگلانتاین پافت: 96
ارتباطتت با پست قبلی قطع شد، بخش کوییدیچی پستت زیادی سریع پیش رفت.

ترانسیلوانیا: 97.7

گابریل دلاکور: 98
خوب بود مثل همیشه به خصوص قسمت کریس چمبرزش.

آندریا کگورت: 97
ارتباطتت با پست قبل قطع شد که میشد با یه توضیح درستش کرد، غیر از اون مشکل خاصی ندیدم.

آلبوس دامبلدور: 98
مثل همیشه خوب بود.

سولی: 98
عالی مثل همیشه.

برنده و قهرمان: ترنسیلوانیا


مراسم اهدای جام هم تا شب انجام میشه.


ویرایش شده توسط فنریر گری‌بک در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۷ ۱۹:۴۹:۰۸


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۲۱:۴۱ دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
#48

فنریر گری‌بک


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۰:۴۱ جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۲۳:۰۱ سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲
از زیر سایه ارباب
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 552
آفلاین
امتیازات بازی شیشم لیگ کوییدیچ 1398


ترنسیلوانیا
VS
اراذل و اوباش گریف


داور اول:

ترنسیلوانیا: 98

آندریا کگورت: 97
پست خوبی بود. اتصال دادنش به اتفاقات بازی قبل هم خوب بود. ولی جای مانور داشتی. یکم سریع پیش رفتی حس میکنم.

سو لی: 99
عالی بود.

گابریل دلاکور: 98
خوب بود. از سوژه ها و شخصیتا خوب استفاده کرده بودی.

آلبوس دامبلدور: 98
پایان قشنگی داشت. ولی میتونستی بیشتر مانور بدی حس میکنم... یکم سریع پیش رفته بودی انگار.

اراذل و اوباش گریف: 97

مرگ: 98
طنزت خیلی خوب بود. ولی بعضی جاها پاراگرافا و توضیحاتت بیش از حد طولانی میشدن. با اینحال طنزت رو میتونستی خوب حفظ کنی.

گیدیون پریوت: 97
ارتباطتو با پست قبل قطع کردی. پست قبل همینطوریش در حد یه کتاب طولانیه، و خب این حرکت واقعا تمرکز منو بهم زد. البته اواخر پستت رو متصل کردی به پست قبل. شخصیتا و سوژه ها جای کار بیشتری داشتن به نظرم. سریع پیش بردی پستو.

آستریکس: 96
آقا... از روی کلی سوژه پریدی خب... یهویی اینا گرفتن دامبلدور رو... دامبلدورم مقاومتی چیزی... هیچی آخه؟ روند پستت خیلی سریع بود. جای خلاقیت بیشتری داشتی.

آرتور ویزلی
: 97
به عنوان پست پایانی خوب وظیفه تو انجام دادی. طنز خوبی داشتی. یه سری جاها ولی زیادی نویسنده رو وارد داستان کردی و طنزت رو از بین بردی. ولی با اینحال خوب بود.

داور دوم:

ترانسیلوانیا: 97.2

آندریا کگورت:96
نسبت به پستای قبلت خیلی بهتر شده ولی هنوز یه سری جاها سرعت پستت از دستت در میره یا یه سری سوژه ها رو از دست میدی.

سو لی: 98
خوب بود، مشکل خاصی نداشت.

گابریل دلاکور
: 97
پستت مشکل خاصی نداشت ولی یه چیزی بود فقط... سوژه ای که داشتی جا داشت خیلی بهتر از این ازش استفاده بشه.

آلبوس دامبلدور: 98
جالب بود.

اراذل و اوباش گریف: 96

مرگ: 95
پستت خیلی طولانیه، البته این ایراد نیست، ولی وقتی پستی به این طولانی ای می نویسی باید پستت جوری باشه که خواننده رو نپرونی یعنی طنز قوی تری داشته باشه، روند سوژه زیادی کند نباشه و پست پر توضیحات اضافه و سوژه های استفاده نشده نباشه.

گیدیون: 96
تشبیه هایی که می کنی خیلی جالبن، یه سری جاها سرعت سوژه در میرفت از دست یا از رو یه سری سوژه ها میپریدی، بد نبود در کل.

آستریکس: 95
پستت ادامه ی پست قبلی نبود، برای این که بفهمیم کجاییم بهتر بود یه تیتر میزدی، توصیف دامبلدور بعد از گروگان گیری جا داشت بیشتر باز شه.

آرتور ویزلی
: 98
جالب بود.

برنده: ترنسیلوانیا


تف تشت
VS
WWA


داور اول:

تف تشت: 97.7

اینیگو ایماگو
: 98
پست خوبی بود به عنوان شروع کننده سوژه. از توضیحاتت هم ممنونم.

کریچر
: 97
خیلی خوب بود. بی دقتی کردی ولی چندجا... ریوگلستان؟

سر کادوگان: 99
انتهاری آخه؟

ملانی استانفورد: 97
ای بابا... تو هم که نوشتی ریوگولستان. بخش کوییدیچت به شدت کم بود متاسفانه.

داور دوم:

تف تشت: 97

اینیگو ایماگو: 96
یه مقدار زیادی طنز کم داشت پستت! روند سوژه یه جاهایی خیلی سریع میشد. 96از روی خیلی از سوژه ها پریدی تو پستت، توضیحاتم کم داشت پستت یه مقدار.

کریچر: 97
جالب بود، ولی صحنه های طنز پستت کم بود. وقتی داری پستتومی نویسی به یه سری نکته ها توجه نمی کنی، مثلا اینکه تو یه شهری که کلا دو نوع موجود داره نباید یه واکنشی به بقیه نشون بدن؟!

سر کادوگان: 98
خوب بود مثل همیشه.

ملانی استانفورد: 97
یه نمره به خاطر بی کوییدیچی کم کردم ازت.
خیلی خوب بود پستت خیلی خوب ذهن بن پاترو توصیف کرده بودی.

برنده: تف تشت


سریع و خشن
VS
بچه های محله ریونکلاو


داور اول:

سریع و خشن: 97

رکسان ویزلی: 97
خوب بود در کل. فقط یکم روند پستت یه جاهایی زیادی کند میشد و بیش از حد توصیف کرده بودی. ولی کلا خوب بود.

تاتسویا موتویاما: 98
روند پستت یکم زیادی کند بود. اوایلش روند مناسبی داشتی، ولی در ادامه توصیفاتت یکم زیاد شد. ولی در کل قشنگ بود پستت.

آریانا دامبلدور: 97
پستت یکم ساده بود، جای طنز و سوژه های بیشتری داشت. پستای بهتری هم دیده بودم ازت در طی لیگ.

ارنی پرنگ: 96
ساده بود، ولی در کل خوب بود.

بچه های محله ریونکلاو: 96.6

جرالد ویکرز: 95
خلاقیت پستت یک مقداری کم شده بود اینبار.

دروئلا روزیه: 99
پست واقعا قوی و خوبی بود.

تام جاگسن: 96
یکم مبهم بود پستت راستش. زیادی پیچیده کرده بودی همه چیو. ولی نمیشه گفت خیلی هم بد و ناجور شده بود. متوسط رو به خوب بود حتی.

داور دوم:

سریع و خشن: ۹۶

رکسان ویزلی
: ۹۶
رکسانی که خودش سان داره، خوب بود پستت. فقط یکی دو جا جمله‌هات عجیب غریب شد!
یه کم هم زیادی کش داده بودی.

تاتسویا موتویاما: ۹۷
خیلی طولانی بود تاتسو. اولش خیلی خوب بود، اما از یه جایی به بعد، خسته شدم. اما آخرشم خوب بود.

آریانا دامبلدور: ۹۶
دلیل ارنی واسه غولا خیلی ساده بود و غولا هم خیلی راحت قبول کردن. به نظرم دلایل خلاقانه‌تری هم پیدا می‌شد.

ارنی پرنگ: ۹۵
پست ساده ‌و خوبی بود.

بچه‌های محله ریونکلاو: ۹۵.۶

جرالد ویکرز: ۹۴
خیلی بهتر می‌تونستی بنویسی. سوژه های شخصیت ها تکراری دارن میشن.

دروئلا روزیه: ۹۸
شروعت خیلی خوب بود.
پستت هم خیلی خوب بود.

تام جاگسن: ۹۵
یه پست معمولی و خوب بود.
اما یه کم پیچیدی داستانارو به هم.

برنده: سریع و خشن


رابسورولاف
VS
زرپاف


رابسورولاف
: ۹۶.۵

رابستن لسترنج: ۹۹
آقا عالی بود. واقعا کیف کردم.
پست خوب به همین میگن. چرا؟ چون من اصلا نمی‌خواستم امشب تیم شما رو امتیاز بدم. خواستم یه نگاهی بندازم ببینم پست‌ها چجورین، پاراگراف اول پستت رو خوندم و نفهمیدم کی تموم شد.

سوروس اسنیپ
: ۹۳
رنگ بهتری پیدا نکردین اسم زرپاف رو بنویسین؟
پاراگراف اول زیادی شد یهو. دو،سه تای اولش خوب بود، اما بقیه‌اش لوس شد. اون اهم اهم وسطشم خوب نبود حقیقتا.
یه سوال هم دارم از محضرتون! مشکلتون با سرکش بدبخت الف چیه؟ آ بنویس آقا... آ !
پستتون رو با عجله نوشته بودین؟ مضمونش خوب بود، اما نگارشش نه.
فقط کریس مگه اتاق گابریل نبود؟ چجوری شر از پیش تیم درآورد؟

کنت الاف (پست اول): ۹۸
خوب بود خیلی.

کنت الاف (پست دوم): ۹۶
کوییدیچتون کم بود.

زرپاف: ۹۳.۶

دورا ویلیامز: ۹۵
گذاشتن... گذاشتن!
خوب بود دورا. کاری که باید می‌کردی رو کردی، الکی کشش ندادی. اما خیلی ساده و سرراست.

آگلانتاین پافت: ۹۲
توصیفات شروع پست یه جورایی خیلی ادبی بود! به دیالوگ های بعدیش نمیومد.
کروشیو طلسم شکنجه است. کسی که شکنجه میشه درد می‌کشه. حواستون به این باشه.
تو فلش بک، زرپافی‌ها تصمیم می‌گیرن برگردن، اما بعدش تو جمع خبرنگارا پیداشون میشه. از دیدن جسدا عصبی می‌شن، اما می‌شینن کباب تمشک می‌خورن؟
خیلی سریع پیش بردین داستان رو. بهتر بود یه جاهایی رو حذف کنین، در عوض درست حسابی به جاهای مهمتر بپردازین.

ماتیلدا استیونز
: ۹۴
سوژتون با توجه به جریانات اخیر آمازون، جالب بود. اما خام. باید براش وقت بیشتری می‌ذاشتین.
جمله بندی‌هاتون کمی خام هستن ماتیلدا. قبلا هم گفتم اینو بهتون. لازمه کمی روون‌تر بنویسین.
بخش کوییدیچتون هم که کلا یه پاراگراف اینطورا بود.

داور دوم:

رابسورولاف: 97

رابستن لسترنج
: 98
از سوژه ها خیلی خوب استفاده میکنی، خسته نمیشم از خوندن پستات هیچوقت.

سوروس اسنیپ: 95
پاراگراف بندیا و ظاهر پستت مشکل داشت، از شکلکام اصلا اون طور که باید استفاده نشد. توضیحات مفید پستت کم بود منظورم از توضیح مفید توضیحاتیه در مورد فضا و شخصیتاس.

کنت الاف(پست اول)
: 98
از سوژه ها خیلی خوب استفاده می کنی. جالب بود. شخصیت مرلین عالی بود.

کنت الاف (پست دوم): 97
پست دومتم خوب بود، فقط واسه بخش کوییدیچ نمره کم شد ازتون.

زرپاف: 95

دورا ویلیامز: 95
اول از همه حواست به غلط املایی باشه. یه مقدار سریع وارد سوژه میشی، همچین موضوعی رو اگه با یه توضیح کوتاه شروع می کردی خیلی بهتر میشد، یه چیزی مثل یه نمای کلی از آمازون. سوژه هایی داشتی که از روشون پریدی. پستت یه مقدار طنز بیشتری نیاز داره.

آگلانتاین پافت: 95
توضیحات کم داره پستت، یه وقتایی نمی فهمیدم الان اینجا کجاست و این دیالوگا از طرف کیه. کنترل روند سوژه رو آخر پستت از دست دادی.

ماتیلدا استیونز: 95
بخش کوییدیچی پستتو خوب شروع کردی ولی اون "نیم ساعت بعد" خراب کرد کارتو. قسمت سمی شدن آب توسط خرگوشو خیلی سریع و کوتاه توضیح دادی جا داشت یکم بیشتر در موردش مینوشتی. صحنه به تنهایی خوب بود ولی اگه باز میشد عالی میشد. البته فقط سوژه ی خرگوش نبود، بیشتر سوژه ها رو سریع از روش گذشتی.

برنده: رابسورولافپاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۲۳:۱۰ جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
#47

فنریر گری‌بک


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۰:۴۱ جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۲۳:۰۱ سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲
از زیر سایه ارباب
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 552
آفلاین
امتیازات بازی پنجم لیگ کوییدیچ 1398


زرپاف
VS
WWA


داور اول:

زرپاف: 97

دورا ویلیامز
: 96
توضیحاتت یه سری جاها خیلی نامفهوم بود. بخشی که زرپافیا می خواستن شکل قولا بشن رو خیلی سری رد کردی، جا داشت از سوژه بهتر استفاده کنی.

سدریک دیگوری: 98
خوب بود مثل همیشه.

آگلانتاین پافت: 97
از روی یه سری از سوژه ها پریدی، روند سوژه انگار داشته از دستت در می رفته ولی تونستی کنترلش کنی، بد نبود.

داور دوم:

زرپاف: ۹۵.۳

دورا ویلیامز: ۹۵
شروع پست (منظورم تا قبل از شروع بازیه) جای مانور بیشتری داشت.
تیترهارو بولد و از متن جدا کنین.
به داور هم تهمت نزنید!

سدریک دیگوری: ۹۶
پست کوییدیچی خوبی بود. حوصله سر بر هم نبود.
تهمت به داور تا کی؟

آگلانتاین پافت: ۹۵
یه پست ساده و خوب بود. اما قطعا می‌تونست خیلی بهتر باشه.

برنده: زرپاف


سریع و خشن
VS
اراذل و اوباش گریف


داور اول:

سریع و خشن: 96

ارنی پرنگ: 94
روند پست خوب بود. سرعت پیش رفتنشم مناسب بود. ولی بازم از روی سوژه ها پریده بودی. اشکالات ظاهری و نگارشیت هم زیاد بودن. برای مثال هر دومون میدونیم که نباید بین دیالوگ و شخص گوینده ش دوتا اینتر بزنی. بعضی از تیترارو هم بولد نکرده بودی. پستای بهتر هم داشتی در طول لیگ.

تاتسویا موتویاما: 97
طنزت خوب بود، روی سوژه ها و موقعیتا هم خوب مانور داده بودی. علاقه ژیگولیوس به مافلدا هم خوب بود. ریزه کاریا و جزئیاتتو دوست داشتم.

آریانا دامبلدور: 97
روند پست و بخش کوییدیچت خوب بودن. پستت نقششو به عنوان پست پایانی خوب ایفا کرده بود. کم کم میخواستم از تاتسویا به خاطر تموم نشدن فلش بک امتیاز کم کنم که دیدم اینجا فلش بک تموم شده. راضیم که حواستون جمع بود. از اشتباه من توی نوشتن تیم حریفتون خوب استفاده کردی. هم از شما، هم از تیم اراذل عذر میخوام. پست شروعو از روی جدول برنامه ها نوشتم من، حواسم نبود تغییر نام دادن به اراذل. امتیازی هم کم نکردما. راضیم حتی از این استفاده از سوژه ت. هویتم هم لو رفت.

داور دوم:

سریع و خشن:96/6

ارنی پرنگ
: 95
شکلکا با دیالوگ هماهنگ نیستن، مجبور نیستی اخر همه ی دیالوگات شکلک بذاری.روند سوژه ات موقع شروع پستت خوب بود بعد از دستت در رفت، یه سری از جاها خیلی سریع میشد.توضیحات مفید پست که بیشتر شه پستت طنز بهتری پیدا می کنه.

تاتسوی موتویاما: 98
عالی بود از همه نظر، توضیحات کافی و خوب بود.

آریانا دامبلدور: 97
مشکل خاصی نداشت، فقط بعضی جاها از یه کلمه تو یه پاراگراف چند بار استفاده میشد، پایان پستتم خوب بود، جالب بود.

برنده: سریع و خشن


تف تشت
VS
رابسورولاف


داور اول:

رابسورولاف:
اینکه پست زدین و توضیح دادین، حرکت زیبایی بود.

تف تشت: ۹۷.۲

اینیگو ایماگو
: ۹۷
خوشمان آمد. خوب بود.

کریچر: ۹۸
تا اواسط پست داشتم به این فکر می‌کردم که آیا وقتش نیست طلسم ۱۰۰ دادن رو بشکنم؟
اما اول بخاطر اشتباهات تایپیتون که در اثر عجله داشتن (احتمالا) ایجاد شده بودن، و دوم بخاطر پایان پست، دیدم خیر وقتش نیست.

ملانی استانفورد
: ۹۵
ملانی... چقدر کوتاه! اما خوب بود؛ همراه با دیالوگای خنده‌دار. اما دیگه خیلی کوتاه بود.

سرکادوگان: ۹۹
از خوندن بخش کوییدیچی پست‌هاتون نه تنها حوصلم سر نمیره، بلکه لذتم می‌برم.
خوب بود.

داور دوم:

رابسورولاف:
از تیم رابسورولاف تشکر میکنم به خاطر اطلاع رسانیشون. حرکت زیبایی بود.

تف تشت: 97.7

اینیگو ایماگو
: 97
تیترهاتو بولد کن همواره، از بقیه متنت جدا بشن. بقیه ش بسی خوب بود. خوشم اومد.

کریچر: 98
توجهت به جزئیات عالی بود. به شدت لذت بردم. ولی اشکالات تایپی داشتی. کاش انقدر عجله ای نمینوشتی. پایان پستت هم جای مانور بیشتری داشت به نظرم.

ملانی استانفورد: 96
طنزت فوق العاده بود. خیلی خیلی کوتاه بود ولی. با اینحال قشنگ و خنده دار بود.

سر کادوگان: 100
چیزی ندارم که بگم واقعا.

برنده: تف تشت


بچه های محله ریونکلاو
VS
ترنسیلوانیا


داور اول:

ترنسیلوانیا: 98

سو لی: 100
خیلی خوب بود. استفاده ت از سوژه هارو دوست داشتم.

گابریل دلاکور: 97
پست و روندش خیلی خیلی خوب بودن. ولی چرا انقدر کوتاه بود؟ خیلی جای مانور بیشتری داشتی! هم توی زمین کوییدیچ، هم توی عمارت. یکم انگار با عجله نوشته بودی.

آندریا کگورت: 97
خوب بودا... فقط پستو قبل ارسال بخون یه دور به خاطر غلط املاییات.

بچه های محله ریونکلاو
: 95.6

دروئلا روزیه: 96
خیلی خوب بود پستت و روند سوژه ت. ولی پستای خیلی بهتری هم داشتی در طی همین لیگ.

جرالد ویکرز: 97
اون بخش غش کردن شیطانو دوست داشتم. در کل خوب بود روند پست و سوژه.

تام جاگسن: 94
چرا انقدر توصیفات و بخش کوییدیچت کم بود؟ و اینکه انصافا چرا گذاشتی لحظه آخر بنویسی که بعد به زوپس فحش بدی؟ نکن خب از این کارا. پستای بهتر هم ازت دیدم توی لیگ.

داور دوم:

ترنسیلوانیا: ۹۷

سولی: ۹۹
دامبلدوری بود برای خودش، خیلی خوب بود.
«ویرایش شده توسط سولی، ۲۳:۵۹:۱۴» صفر بدم بهت؟
از اینکه به این خوبی سوژه‌هارو ترکیب می‌کنی خوشم میاد.

گابریل دلاکور: ۹۶
سوژه خوب بود. روند پست خوب بود. شاید من اشتباه می‌کنم، لاکن انگار تو یه ساعت جمعش کرده بودی. پست‌های بهتر از این ازتون خونده بودم تو لیگ.

آندریا کگورت: ۹۶
غلط املایی برای همه ممکنه پیش بیاد، ولی به‌خاطر خدا آندریا راستش رو بگو ... خواطر؟
شما هم همراه گابریل تو یک ساعت نوشتین؟

بچه‌های محله ریونکلاو: ۹۵.۶

دروئلا روزیه: ۹۶
قطعا پست‌های خیلی بهتری هم ازتون خوندم.

جرالد ویکرز: ۹۷
روندش خوب بود. طنزشم خوب بود.

تام جاگسن: ۹۴
تام شما هم همراه گابریل و آندریا، تصمیم گرفتین ساعت ۱۱ تازه پست رو بنویسین؟
سوژه خوب بود... در واقع خیلی خوب بود. اما یه پست کوتاه که در حال حرکته و در برخورد با سوژه‌ها تنها یه نیش ترمز می‌زنه و به حرکتش ادامه می‌ده، نمی‌تونست سوژتون رو به رسالتش برسونه.
به دلیل کم بودن بخش کوییدیچ پست هم امتیاز از دست دادین.

برنده: ترنسیلوانیا
پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱۲:۲۱ چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
#46

فنریر گری‌بک


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۰:۴۱ جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۲۳:۰۱ سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲
از زیر سایه ارباب
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 552
آفلاین
امتیازات بازی چهارم لیگ کوییدیچ 1398ترنسیلوانیا
VS
تف تشت


داور اول:

ترانسیلوانیا: 97.2

آلبوس دامبلدور: 97
خوب بود پستتون استفاده تون از مورفین خوب بود.

آندریا کگورت: 96
روند سوژه خوب بود، ولی جا داشت توضیح بیشتری بدی، از روی یه سری از سوژه هام پریدی.

سو لی: 98
خوب بود پستت، مشکل خاصی نداشت، ایده ی استفاده از مورفین خیلی خوب بود.

گابریل دلاکور: 98
آخر پستت عالی بود. درست مثل کل پستت البته.

تف تشت: 96.5

اینیگو ایماگو: 98
قلم پربود؟!
ایده پستتاتون جالب بود خود پستتونم ایراد خاصی نداشت.

کریچر: 95
پستتون توضیحات بی فایده و اضافه زیاد داشت همین ادامو خسته میکرد از خوندنش.

ملانی استانفورد: 98
خوب بود پستتون ایراد خاصی نداشت.

سر کادوگان: 95
بخش کوییدیچی پست خوب بود ولی بقیه پست این مشکل توضیحات اضافه و کسل کننده شدنو داشت.

داور دوم:

ترنسیلوانیا: ۹۷

آلبوس دامبلدور: ۹۸
خیلی خوب بود.

آندریا کگورت: ۹۶
خوب بود. یه سری اشکالات ریز وجود داشت. لاکن نسبت به قبل، واقعا بهتر می‌نویسین.

سولی: ۹۷
سو! پست مسابقه قبلیت خیلی بهتر بود. لاکن اینم خوب بود. دست خودت نیست... نمی‌تونی بد بنویسی کلا.

گابریل دلاکور
: ۹۷
جاروشو فرستاده بالا، خودش پایینه؟ خندیدم‌ها!
یه چیزی می‌خوام بگم که هویتم رو لو می‌ده، اما مجبورم. بابت بخش کوییدیچ کم پستت می‌خواستم ازت امتیاز کم، دلم نیومد چون پستت خیلی خوب بود. به نظرم از همیشه (مسابقات) بهتر نوشتی، ولی چشمم خورد به امضات و پشیمون شدم. بابت کم کوییدیچی بودن پستت ازت امتیاز کم کردم.

تف تشت: ۹۶.۵
سوژه انتخابی خوب بود خیلی. اما به اون خوبی که می‌شد بنویسین، ننوشته بودین. البته منظورم همتون نیستین. پست‌هاتون خیلی طولانی بود و همتون نتونسته بودین کیفیت پست رو در طول پست حفظ کنین.

اینیگو ایماگو: ۹۵
خارج از پرداختن به موضوع پست، وقتی داری راجع به ممد ویزلی می‌نویسی، لازم نیست اسمش رو تکرار کنی. حتی احتیاج به جایگزین هم نیست. در هرحال حاضر فقط همون بنده مرلین تو داستان وجود داره دیگه. چه کاریه هی اسمش رو بگی. ضمنا، می‌دونیم که تو توصیفات اسم‌هارو مخفف نمی‌کنیم. اگر گابریل رو گبی نمی‌نویسیم، پس نیلوفر رو هم نیلو نمی‌نویسیم. البته این تو پست‌های کل تیمتون هم به چشم می‌خورد.
شکلک‌ها چندین و چند جا بی معنی بود. چون پست طنزه، لزوما نیاز به شکلک تو همه دیالوگ‌ها نیست خب.

کریچر: ۹۶
تا یه جایی از پستتون رو راحت خوندم، اما هرچی به انتها نزدیک‌تر می‌شدم، جاذبه پست برام کمتر می‌شد. تو پست‌های طولانی، لازمه بتونین تمرکز خواننده رو حفظ کنین.

ملانی استانفورد: ۹۷
خوب بود، مخصوصا فنریرت. ولی اون مرده که اومد رختکن رو نفهمیدم کیه.

سرکادوگان: ۹۸
چیزی که می‌خوام بگم فقط مربوط به شما نیست. ولی اینا مگه طرفدار سری هری‌پاتر نبودن؟ چرا اینقدر مثلا کوییدیچ و اینا براشون غریب بود؟
هم تو پست شما، هم یکی دیگه از اعضای تیمتون، اسم‌ها عوض شد. یهو اینیگو بود، یهو فری بود!
اما با وجود این که قسمت کوییدیچ به شما محول شده بود، بهتر تونستین ذهن من رو به عنوان مخاطب، رو پستتون متمرکز نگه‌دارین.

برنده: ترنسیلوانیارابسورولاف
VS
اراذل و اوباش گریف


تیم رابسورولاف چون هماهنگ کرده بودن و مهلت ویرایششون تموم شده بود ترتیب رو بهم زدن. امتیازی ازشون کم نمیشه.

داور اول:

رابسورولاف: 94.6

سوروس اسنیپ: 94
شروعت یکم ناگهانی و سریع بود. توی توصیفاتت از شکلک استفاده نکن. کار جالبی نیست. یه جاهایی جملاتت بیش از حد طولانی میشدن، انقدر طولانی میشدن که کلا سر رشته و موضوع از دستم در میرفت، مجبور میشدم دوباره برگردم بخونم. روند پست آخراش یهویی سریع شد. جای توصیف بیشتری داشتی. ابهامات هم که زیاد بود توی پستت یه مقدار.

رابستن لسترنج: 95
خیلی سریع پیش بردی... ورود سیزارویی ها... رفتنشون، خیلی جای کار داشت پستت به طور کلی.

کنت الاف: 95
انتظار داشتم سیزارویی ها بیان یه حرکتی بزنن راستش. ولی بخش کوییدیچی خوب بود. هرچند که میتونستی بخشی که الاف به فنریر گزارش میده و واکنش فنریر رو بنویسی. و بعدشم که حمله مامورای وزارت خونه... حیف شد که پریدی از روی این جزئیاتش. با اینحال پستت وظیفه شو به عنوان پست پایانی انجام داده بود.

داور دوم:

رابسورولاف:97

سوروس اسنیپ: 95
روند سوژه خیلی سریع بود، از روی خیلی از سوژه ها پریدی، توضیحات مفید بیشتری نیاز داشت، توی توضیحاتم تا حد امکان شکلک نزن.

رابستن لسترنج: 98
عالی بود واقعا، سوژه هایی که استفاده کردی ازشون خیلی خوب بودن.

کنت الاف: 98
خوب بود پستتون، بخش کوییدیچی ام خوب بود، مشکل خاصی نداشت.

برنده: رابسورولافبچه های محله ریونکلاو
VS
زرپاف


داور اول:

زرپاف: 94.3

ماتیلدا استیونز: 94
روند پستت یک مقدار سریع بود، خیلی از روی سوژه ها پریده بودی. طنزت یه مقداری معمولی شده بود و پستت رو انگار عجله ای نوشته بودی... یکی دو جا هم بی دقتی کردی فعلا رو اشتباه نوشتی.

سدریک دیگوری: 96
پستت به شدت خوب بود. لذت بردم شخصا از خوندنش. جای خوبی هم تمومش کرده بودی که مخاطب خیلی راحت به ادامه دادنش جذب بشه.

آگلانتاین پافت: 93
توصیفاتت قوی و خوب بود. بخشای گزارشگری جای طنز بیشتری داشتن. یه سری جاها کلمات و حروف رو جا انداخته بودی و یه مقدارم غلطای نگارشی و املایی داشتی.

بچه های محله ریونکلاو: 95.3

دروئلا روزیه: 97
پستت خیلی خوب. طنزت هم همینطور. فقط یکم سریع و با عجله پیش رفته بودی. جای توصیفات بیشتری داشتی.

جرالد ویکرز: 96
روند پستت و توصیفات و اتفاقات خوب بود. یکی دوتا شکلک رو فقط اشتباه زده بودی، کدشون نمایش داده میشد به جای خودشون.

تام جاگسن: 93
چرا انقدر سریع پیش رفتی؟! خیلی این حمله و جنگ جادوگرا و دوش ها جای کار داشت که! کل دوتا پست قبلی این دوش ها داشتن سعی میکردن از برگزاری مسابقه جلوگیری کنن اصلا! خیلی خیلی حیف شد که از روی سوژه ها پریدی. عجله ای انگار تمومش کردی.

داور دوم:

زرپاف: ۹۴

ماتیلدا استیونز: ۹۳
شروع پست خوب بود. قضیه قطب جنوب و آگاتا هم خنده دار بود.
فعل آخر جمله «دید که تمام موهای جارو سوخته بود!» اشتباهه. بود باید تبدیل به است بشه. دیده که سوخته! ماتیلدا پستتاتون خیلی سریعه. یعنی سریع همه حوادث رو توضیح میدی. بعضی صحنه‌ها، می‌تونن کندتر باشن، با طنز قوی‌تر. این پست خیلی ساده بود. از طرفی بهتره این «گفت:» هارو حذف کنین.

سدریک دیگوری: ۹۶
جارویی که به طور خودکار گرد و خاک رو بالا میاره خیلی خوب بود.
پستتون خوب بود. شاید بهترین پست شما تو این دوره مسابقات بود.
پایانش هم برای جلب توجه مخاطب به پست بعدی، چیزی کم نداشت. آفرین به شما.

آگلانتاین پافت: ۹۳
نوشتنتون راجع به اعضای تیم حریف (اونم اعضای مجازی) خوب بود.
جمله «وقتی اجازه میدن جان اسلحشو بیاره، چرا نذاره ما بقیه رو له کنیم؟» اشکال گرامری داره. اجازه می‌دن و نذاره.
تو اولین دیالوگ بعد شروع بازی، چرا یه جا کتابی نوشتین و یه جا محاوره؟
یه جاهایی یه کلمه از جمله رو جا انداخته بودین. قبل ارسال چک کنین.

بچه‌های محله ریونکلاو: ۹۵

دروئلا روزیه: ۹۷
«و البته، همه م عصبان بودن.» این جمله، دریچه جدیدی از ادبیات فارسی رو پیش چشمام گشود.
طنزتون مثل همیشه خیلی خوب و جمله‌هاتون کوتاه و قوی بودن؛ فقط انگار عجولانه نوشته شده بودن.

جرالد ویکرز: ۹۵
مرطوبولوژیک؟... خوشم اومد.
جمله آخر هم خیلی خوب بود.
کد دو شکلک رو اشتباه زدین و چارچوب کلی پستتون ایراد داشت. (قاعدتا که امتیاز کم شده ازتون فقط به این خاطر نیست و برای اینا سر جمع یک امتیاز ازتون کم میشه.)
خوب بود.

تام جاگسن: ۹۳
«اصا هوق!»؟!
از کوره در رفتن، کنایه از عصبانی شدنه، نه هیجان زده شدن!
بخش کوییدیچ کم بود. می‌تونست بیشتر باشه. یا حتی جریان حمله دوش ها. ما دو پست مقدمه خوندیم برای این حمله. بعد خود حمله یه پاراگراف بود!

برنده: بچه های محله ریونکلاوWWA
VS
سریع و خشن


داور اول:

WWA: 80.3

هوریس اسلاگهورن: ۹۷
پستتون خوب بود مثل همیشه، فقط یه جاهایی که مکان عوض کرده بودین من نمی فهمیدم چی شد. البته منظورم قسمت سیاره ها نیست، بقیه ی جاهای پست.

سلوین کالوین: 98
خوب بود، مشکل خاصی نداشت.

برایان سیندرفورد:46
فکر می کنین این جور صحبتا جذابیتی اضافه میکنه به پستتون؟! نگید این حرفارو، تکرار می کنم نگید.
روند سوژه زیادی کنده هنوز، توضیحات اضافه زیاد میدی هنوز، از اون ور توضیحات مفیدت خیلی کمه.

سریع و خشن:96.6

آملیا فیتلوورت
: 97
خوب بود پستت، بخش کوییدیچی پستتونم خوب بود.

آریانا دامبلدور: 98
سوژه تون خیلی خوب بود، جوری که از سوژه ها استفاده کردی عالی بود.

ارنی پرنگ: 95
خلاقیت کم داشت پستتون، روند سوژه سریع بود. جا داشت از یه سری سوژه ها بهتر استفاده کنی.

داور دوم:

سریع و خشن: 95.6

آملیا فیتلوورت: 96
خوب بود. روند پستت اوایلش یکم سریع بود... بعد آروم تر شد. اگر با یه روند ثابت پیش میومدی خیلی بهتر میشد. و... فلش بک رو من فکر کردم خلاف نظر راوی شروع کردی، و همینطور داری با فلش بک پیش میری. بعد دوباره اومدم خوندم فهمیدم توی زمان حال داری پیش میری. یکم گیج کننده بود راستش واسه بار اول که خوندم این تیکه رو. فارسی کردن اسم تیم حریف جالب بود. اول پستت رو هم کاش مفصل تر مینوشتی.

آریانا دامبلدور: 97
ایده سیاه سفید کردن زمان قدیم خیلی خوب بود. استفاده از شکلکا به جا و خوب بود، ایده ایران قدیم هم خوب بود حتی. ولی یکم سریع پیش رفتی. سوژه های بیشتری بود که ازشون استفاده کنی.

ارنی پرنگ: 94
خیلی سریع پیش بردی پستت رو. بخش کوییدیچتون رو آملیا به خوبی نوشت خوشبختانه و به اندازه کافی هم نوشت. سوژه های زیادی بود که از روشون پریدی متاسفانه. یکی دو جا هم اینتر بی مورد زده بودی برای دیالوگا. ظاهر رو بهم ریخته بودی.

WWA: 80.3

هوریس اسلاگهورن: 97
خوب بود... فقط یکم ابهام داشت پستت. شایدم ایهام.

سلوین کالوین: 97
خب... نمیدونم چی بگم واقعا. اصولا همونطور که خودت گفتی، پستی که با فلش بک و بی مقدمه شروع میشه باید محکوم به فنا باشه. من اول فکر کردم ارتباطت با پست قبل رو کلا بیخیال شدی... و بعد دیدم که خیلی خوب دو پست رو بهم پیوند دادی حتی! لذت بردم به شدت.

برایان سیندرفورد: 47
خب... اول از همه اینکه کوییدیچ اصلا نداشتید عملا. یه امتیاز از همه تون سر این موضوع کم شد. نکته دوم اینکه... چرا خب؟
یعنی چی شد که اینطوری شد؟ خیلی ابهام داشت پستت. ولی طنزت به شدت خوب بود.

برنده: سریع و خشن


ویرایش شده توسط فنریر گری‌بک در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۶ ۱۲:۴۹:۳۵پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱۷:۲۹ جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
#45

فنریر گری‌بک


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۰:۴۱ جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
آخرین ورود:
۲۳:۰۱ سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲
از زیر سایه ارباب
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 552
آفلاین
امتیازات بازی سوم لیگ کوییدیچ 1398زرپاف
VS
تف تشت


داور اول:

زرپاف: ۸۹.۶

موضوعی که با توجه به محل مسابقه انتخاب کرده بودید خوب بود... درواقع خیلی هم خوب بود. اما پست‌های تیمتون کیفیت لازم رو نداشت. و به دلیل ارسال بی‌نظم پست‌هاتون، از مجموع امتیازهاتون، ۵امتیاز کسر کردم.

ماتیلدا استیونز: ۹۴
جالب بود، اما خام. خیلی توضیحات لازم نیست داده بشه، یعنی وقتی نیست، خنده‌دارتره. توضیح اضافی، طنز صحنه رو از بین می‌بره.

نيمفادورا تانكس: ۹۴
پست شما یه پست ساده بود. خوب بود، اما با توجه به سوژه خوبی که انتخاب کرده بودید، هیچ خلاقیتی توش دیده نمی‌شد متاسفانه.

آگاتا تراسینگتن: ۹۶
خوب بود.

تف تشت: ۹۷.۷

اینیگو ایماگو: ۹۷
خوب بود. به نسبت قبلی‌ها، خیلی خوب بود درواقع.

کریچر: ۹۸
خیلی خوب بود.

ملانی استانفورد: ۹۸
مثل بقیه، خیلی خوب بود.

سرکادوگان: ۹۸
عالی بود. فقط یه بخش‌های اضافه وجود داشت که می‌تونستن حذف بشن. وگرنه همه چی خوب بود.

داور دوم:

زرپاف: 89.3

ماتیلدا استیونز: 94
راستش اینطوری که یهویی با فلش بک پستتو شروع کردی، یه جوری بود که انگار پست دوم هست. از روی سوژه ها خیلی پریدی. این قضیه عشق شیطان به ملانی میتونست خیلی خیلی طنزتر و مسخره تر باشه. ولی خب سریع پیش رفتی از روش. در کل روند سوژه بیش از حد سریع بود.

نیمفادورا تانکس: 95
روند سوژه خوب بود. ولی بازم یه جاهایی از روی سوژه ها پریدی. ورود شیطان به عنوان بازیکن جالب بود. ولی خب میتونست بیشتر توصیف بشه.

آگاتا تراسینگتن: 94
سوژه رو بیش از حد سریع پیش بردی و تمومش کردی. خیلی از جاها میتونست توصیفات بیشتری داشته باشه که خب از روی سوژه هاشون پریدی. هر سه تاتون یعنی در واقع اینکارو کردید. حیف شد.

توجه کنید که 5 امتیاز از میانگینتون به خاطر بهم ریختن ترتیب پستا کم شد.

تف تشت: 97.5

اینیگو ایماگو: 97
از سوژه های شخصیتا یکم کم استفاده کردی. با اینحال روند پستت مناسب بود. عکسا هم بامزه بودن. در کل نسبت به پستای قبلت به شدت بهتر بود.

کریچر: 98
روند سوژه خوب بود. از سوژه های شخصیتا هم خوب استفاده کرده بودی.

ملانی استانفورد: 97
یکم سریع پیش رفته بودی. با اینحال خوب بود به طور کلی. چند جا هم شکلکارو کدهاشو اشتباه زدی، نمایش داده نشدن، بابت این البته نمره کم نکردما. صرفا گفتم که دقت کنی.

سر کادوگان: 98
جالب بود... کوییدیچش هم به اندازه بود.

برنده: تف تشت


WWA
VS
ترنسیلوانیا


داور اول:

WWA: 96

برایان سیندرفورد: 95
روند سوژه خیلی خیلی کند بود راستش. جملاتت بعضی جاها بیش از حد طولانی بود، باعث میشد کلا داستان از دستم در بره و به شدت خسته کننده بشه. طنزتون بعضی جاها زیادی اغراق آمیز میشد و باعث میشد بامزگیشو از دست بده. یه سری چیزایی هم گفته بودید که خب... جاشون توی سایت و اینا نبود واقعا.

هوریس اسلاگهورن: 97
روند سوژه و طنزت خوب بود. قسمت کوییدیچ پستت هم کامل و کافی بود.

روبیوس هاگرید: 96
جالب بود به طور کلی. ولی اینکه هی اسم برایان رو آخر هر پاراگراف میاوردی، از طنز رولت کم میکرد. یه مقداری ابهام داشت پستت. و ظاهر پستت و حالتش یه مقدار شبیه گزارش شده بود بیشتر تا اینکه رول باشه.

ترنسیلوانیا: 97.5

سو لی: 98
روند سوژه خوب بود. بخش دادگاه جا داشت بیشتر روش مانور داده بشه ولی. همچنین بخش فروختن وسایل و ریش دامبلدور. میشد بیشتر روشون مانور داد.

گابریل دلاکور: 98
جالب بود در کل. روند سوژه هم خوب بود. بخش دامبلدور و کیسه ش بامزه بود.

آندریا کگورت: 97
روند سوژه سریع بود. از روی سوژه ها یخورده پریده بودی. جای بیشتری برای توصیف داشتی.

آلبوس دامبلدور: 97
پستت رو دقیقا از جایی که پست قبلی تموم شده، شروع کردی. خوب بود. روند سوژه یه جاهایی خیلی سریع میشد. جا داشت بیشتر یه سری جاها رو توصیف کنی و مانور بدی روشون.

داور دوم:

WWA:96

برایان سیندرفورد: 94
هرچیزی رو نگید تو پستتون لطفا، یه سری صحبتا جاش نیست اینجا، هر چقدرم کم باشه، حتی در حد یه طعنه و کمکی نمیکنه به پستتون.
اینکه روند سوژه سریع نباشه خوبه... ولی این پست زیادی روندش کند بود دیگه. خسته می کرد ادمو.
توضیحات اضافه زیاده که هیچ کمکی نکرده به پستت فقط شلوغ کرده، از اون طرف توضیحات مفیدت خیلی کمه.

هوریس اسلاگهورن: 98
روند سوژه، توضیحات، دیالوگا، همه چی خیلی خوب بود واقعا.

روبیوس هاگرید: 96
دلیل این تکرار "برایان؟!" چی بود دقیقا؟!
پستت شبیه رول نبود زیاد.
در کل طنز قشنگی داشت.

ترانسیلوانیا: 97.2

سو لی: 98
پستت خوب بود.
فقط یکم جا داشت بیشتر رو بخش فروش وسایل کارکنی میشد خیلی بهترش کرد.

گابریل دلاکور: 98
دامبلدورت و پیشناهادا واسه استفاده از وسایل ماگلی خیلی خوب بود.
خیلی خوب بود در کل.

آندریا کگورت: 96
از روی خیلی از سوژه ها پریدی و روند سوژه سریع بود نسبتا. واسه پست کوییدیچی بیشتر باید وقت بذاری.

آلبوس دامبلدور: 97
به عنوان پست اخر خیلی خوب بود، سوژه رو جم و جور کردی قشنگ.
فقط یه ایراد کوچیک تغییر سرعت بود، خوب شروع کردی ولی یه جاهایی زیاد شد سرعتش.

برنده: ترنسیلوانیا


سریع و خشن
VS
رابسورولاف


داور اول:

سریع و خشن: 79

آملیا فیتلوورت: 96
فلش بک کی تموم شد؟
هنوز یه مقدار از روی سوژه ها می پری قسمتی که ماتیلدا و آگاتا میان جای توضیح بیشتری داشت.
روند سوژه بهتر بود این دفعه.

آریانا دامبلدور: 97
قسمت برخورد املیا و رابستن جای کار بیشتری داشت.
روند سوژه و ظاهر پستتم خوب بود.

ارنی پرنگ: 44
50 امتیاز به خاطر ویرایش خارج از مدت زمان اصلی کم شد.
پستتون بد نیست، ولی خلاقیت کم داره، صحنه هایی که چیز خاصی داشته باشن تو پستتون زیاد نبود.
قسمت کوییدیچی پست خوب بود.

رابسورولاف: 96

سوروس اسنیپ: 94
از یه صحنه وارد یه صحنه ی دیگه میشیم بدون توضیحی چیزی.
وقتی دارین دیالوگا رو می نویسین دو نفرو بولد کنید و در مورد اونا بنویسین یهو یه شخصیتو وارد می کنین.
بیشتر توضیح بدین در مورد حالت شخصیتا، همه چی.
روند سوژه نسبتا سریع بود.

کنت الاف: 96
خوب بود پستتون، فقط یه جاهایی قاطی میشد که چی به چیه، رابستن چجوری رسید زمینو و بقیه فضاییا چجوری اومدن زمین.

رابستن لسترنج: 98
بخش کوییدیچی پست خیلی خوب بود!
روند سوژه تون خوب بود و از بیشتر سوژه هایی که بود استفاده کردی. خیلی خوب بود.

داور دوم:

سریع و خشن: ۸۰.۶

آملیا فیتلوورت: ۹۳
آملیا عاشق یکی از اعضای تیم مقابل شده. من اینو فهمیدم. پس پستت رسالتش رو انجام داد؟ بله. اما کافی نبود. اون بخش دیالوگ‌ها در ابتدای پست جا داشت خلاصه شه.
شما معمولا خیلی بهتر می‌نوشتی.

آریانا دامبلدور: ۹۶
قسمت فلش بکت خیلی خوب و خنده دار بود.
کلا پست خوبی بود.

ارنی پرنگ: ۵۳
تنها چیزی که در مورد پستتون به نظرم رسید، این بود که در دقایق آخر، نوشتین که فقط بفرستید. از پست‌های بقیه بازی‌هاتون خیلی ضعیف‌تر بود.
و به دلیل ویرایش خارج زمان بازی، امتیازتون از ۵۰ محاسبه شده.

رابسورولاف: ۹۶

سوروس اسنیپ: ۹۴
به نسبت پست‌های قبلیت بهتر بود. فقط اشتباهات نگارشیت تو ذوق میزد.

کنت الاف: ۹۷
خوب و جالب بود.

رابستن لسترنج: ۹۷
این پستتون از دو پست دیگه کوییدیچتون خیلی بهتر بود. فقط اشتباهات نگارشی وجود داشت. نوشتن پست رو به دقایق آخر بازی نندازین. بخش کوییدیچی هم کامل بود.

برنده: رابسورولاف


اراذل و اوباش گریف
VS
بچه های محله ریونکلاو


داور اول:

بچه های محله ریونکلاو: 71.6

جرالد ویکرز: 94
وقتی شخصیتایی مجازی ای رو که زیاد شناخته شده نیستن رو انتخاب میکنین لازمه حداقل تو پست اول معرفیشون کنی، در واقع در موردشون بیشتر توضیح بدی، غیر از اون تمام بخش پست توضیح و خلاقیت کم داشت، بیشتر توضیح بده، در مورد صحنه های جالب تری بنویس.
از روی خیلی از سوژه هایی که بود پریدی.

دروئلا روزیه: 46
همونطور که به جرالدم گفتم باید شخصیتای مجازیتون شناخته بشن رولاتون هر چقدرم که خوب باشه وقتی ما این شخصیتارو نمی شناسیم طنزشو از دست میده، توی توضیحاتتون معرفی کنین این شخصیتای جدیدرو.
به غیر از این موضوع پست و سولدموسک خیلی جالب بود.

تام جاگسن: 75
20 امتیاز به دلیل کوییدیچی نبودن پستتون کم شد!
بازم به شما میگم با یه عکس نمیشه شخصیتایی که زیاد شناخته نیستنو معرفی کنی، توی توضیحاتتون شخصیتای فرعی رو معرفی کنین!
توضیح دادن می تونه گاها خیلی بهتر از چندتا شکلک باشه.

اراذل و اوباش گریف:
0

داور دوم:

بچه‌های محل ریونکلاو: 71.6

جرالد ویکرز: ۹۱

یه پست ساده و بدون چالش، ولی خوب بود.
جز تام، از دو عضو دیگه تیم به دلیل کوییدیچی نبودن پست‌ها، امتیاز کم شد.

دروئلا روزیه: 45

خوب بود. جملات واضح و قوی بودن.
جز تام، از دو عضو دیگه تیم به دلیل کوییدیچی نبودن پست‌ها، امتیاز کم شد.
به دلیل ویرایش خارج از زمان بازی، امتیازتون از ۵۰ محاسبه شد.

تام جاگسن: ۷۹

کوییدیچ چی شد؟ خب...بازی افتاد روز دیگه... اما این مسابقه کوییدیچه! من ۲۵ امتیاز برای بخش کوییدیچ در نظر گرفته بودم که شما ۲۰ امتیاز رو از دست دادین.

اراذل و اوباش گریف:
0

برنده: بچه های محله ریونکلاو
شما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.