هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

پاسخ به: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۹:۲۲:۴۲ دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹

اسلیترین

سوروس اسنیپ


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۰:۱۵ دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۱۲:۰۸:۱۸
از هاگوارتز-تالار اسلیترین
گروه:
ایفای نقش
اسلیترین
کاربران عضو
مترجم
پیام: 188
آفلاین
محفلی فروش مذکور با نگاهی سعید گونه و سر شاز از عشق دامبلی به سدریک خیره شده بود.
مرگ خوار ها دور هم حلقه زدند برای تصمیمی مهم، سدریک در برابر تعداد انبوهی ویزلی. ارزشش را داشت؟ لرد پس از فهمیدن حقیقت چه رفتاری با آنها خواهد داشت؟
-ولی قربانی دادن اون هم تو ماموریت هایی که بانو مروپ مارو میفرسته معمولیه!
-هر چقدر هم معمولی باشه از نگاه اون مدرک به سدریک خوشم نیومد، مردک انگار براش قحط ساحره اومده به یار ارباب چشم داره، حتما باید چند تا ساحره بهش معرفی کنم!
-رودولف؟
-نه،نه! من که نمیشناسم، فقط شنیدم تو محفل ساحره های خوبی هستن.
-رودولف!
-خب مــــ
-کروشیو.

مرگخواران هر چند به نتیجه خاصی نرسیده بودند اما فعلا مغز چند تن محفلی مهم تر از سدریکی خوابالو بود.

رودولف آخرین نگاه حسرت بارش را از روی شانه اش به در بسته پشت سرش انداخت و دسته گاری پر از محفلی ها را محکم فشُرد، سپس با آهی سینه سوز پشت سر بقیه به راه افتاد.

*آن سوی باور ها - مجمع محفلیون*

-برادران و خواهران! طبق آخرین اخباری که به دست ما رسیده، گاری هایی حامل تپه های از تن های ویزلی ها به سمت خانه ریدل روانه شده. باید مبارزه را علیه این نسل کشی آغاز کنیم.

دامبلدور بعد از پایان دکلمه ای که با هزاران زحمت و التماس از ریموس برای نطق به دست آورده بود، چوب دستیش را از زیر گلوش پایین آورد و صدایش به همان حالت قبلی باز گشت.
زیر لب غر غر کنان پدر و مادر آن مردک محفلی را مورد عنایت و لطف قرار میداد که بخاطر یک پسر بچه مرگخوار یاران ویزلی اش را فروخته بود.
-پرو فسور به چی فکر میکنید؟
-اوه هری، تو تنها چیزی هستی که همیشه تو بد ترین درگیری های ذهنی و روحی و جسمی منو آروم میکنه!

با بسته شدن در اتاق دامبلدور با صدای بلند، دوربین راوی آرام آرام دور و دور تر شد و راهش را به سمت خانه ریدل تغییر داد.


نه چون مومم نه چون سنگم،نه از رومم نه از زنگم،همان بی رنگ بی رنگم.....
به طلا همچو سنگ بنگر...
se.sn_sli

تصویر کوچک شده


پاسخ به: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۳:۰۱:۵۵ یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

هافلپاف، محفل ققنوس

زاخاریاس اسمیت


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۱:۵۶:۱۴ دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
آخرین ورود:
امروز ۱۸:۴۰:۲۹
از وقتی که ناظر بشم....
گروه:
کاربران عضو
هافلپاف
ایفای نقش
محفل ققنوس
مترجم
پیام: 308
آفلاین
-مرگخوارای مامان؟مرگخوارای مامان؟

در گوشه ای از اتاق مرگخواران اتاق دراز به دراز خوابیده بودند.حق هم داشتند.شما هم وقتی بیست و چهار ساعت در به در دنبال سیب زمینی های داخل شکم فنریز باشید و آنها را با تف به هم بچسبانید خسته می شوید.
مرگخواران همچنان غرق در خوابی ناز بودند که در آن یک محفلی را گیر آورده بودند و با کمک بانو مروپ سیل کروشیو به سمت مغزش روانه می کردند تا آن را بشکنند.خواب پایانی خوشی داشت اگر ملاقه بانو مروپ به سرشان نمیخورد!
-اونجا لم دادید که چی میوه های گندیده مامان؟پس آب مغز پرنسس مامان چی میشه؟

تمام مرگخواران از خواب بیدار شدند و به سرعت لباس هایشان را پوشیدند و بدون هیچ حرف و حدیثی هر کدام ظرفی سیب زمینی برداشتند. بانو مروپ چادرش را سر کرد و گفت:
-من میرم برای عزیز مامان میوه بخیرم.حالا شما تک تکتون میرید و به اون محفلی سیب زمینی میدید. بدون محفلی برنگردید شفتالو های مامان.

لحضاتی بعد

خورشید هنوز از آسمان در نیامده بود اما هوا روشن بود.مرگخواران غرق در انواع پالتو ها و کاپشن ها در هوای سرد زمستانی به سمت خانه فردی که ادعا کرده بود محفلی است،میرفتند.لینی فک و فامیل پیکسی اش را دعوت کرده بود تا اعضای بدن تام را نگه دارند و بلاتریکس هم مدام کلاه کاپشن رودولف را مدام روی چشمش میکشید غافل از اینکه پرنده هم پر نمیزد.مرگخواران جلوی آلونکی در یک میدان مشنگی ایستادند.ظاهر خانه بسیار محقر بود و داخل خانه نیز چنگی به دل نمیزد.مرد محفلی روی تختی پاره پوره نشسته بود و به خواب عمیقی فرو رفته بود. رودولف به نمایندگی از همه مرگخواران جلوی رفت و زنگ را زد:
-کمده؟
-مرگخواراییم. برات سیب زمینی سرخ کرده اوردیم.

محفلی در را باز کرد.همزمان با آن سدریک روی تخت محفلی پرید و به محض تماس با تخت به خواب رفت.محفلی نگاهی به سدریک کرد و گفت:
-بیاین تو.

مرگخواران که یخ زده بودند جلوی بخاری پریدند و سر استفاده از آن بین آنها دعوا شد اما با صدای محفلی دعوا متوقف شد:
-چخبرتونه؟!بیاید این ممد ویزلی رو بگیرید تا بیدار نشده.

محفلی ممد ویزلی را در بغل اگلانتاین گذاشت.اگلانتاین نگاهی به آن کرد و گفت:
-ذکی.آب مغز این که یه چیکه بیشتر نیست.

محفلی دست به سینه نشست و گفت:
-این که فقط نیست. یه بیست سی تا ویزلی دیگه هم توی انبارم دارم.اونا هم تحویل میدم ولی این پسر خوشگله که روی تخته چشم منو گرفته.اینو میبرم تک تک ویزلی های توی انبارمو بهتون میدم.هرکسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من
تصویر کوچک شدهتصویر کوچک شده
تصویر کوچک شده


پاسخ به: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۲۲:۴۷:۱۶ شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹

گریفیندور، محفل ققنوس

لاوندر براون


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۸:۲۸:۰۲ دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
آخرین ورود:
۱۸:۳۱:۰۸ جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹
از عشق من دور شو!
گروه:
محفل ققنوس
کاربران عضو
گریفیندور
ایفای نقش
پیام: 159
آفلاین
کوچه ی دیاگون

ردولف پشم هایش را محکم خاراند.
-حالا از کجا قالب بخریم؟

بلاتریکس کروشیویی را به سمتش روانه کرد.
-تو توی این کارای زنونه دخالت نکن!

ردولف غرولندی کرد و بلند شد.بلاتریکس به خواهرش رو کرد.
-بیا سیسی! باید از اون مغازه بخریم!


بیست دقیقه بعد

-خوب قالبایی خریدیم بلا.
-گفتم که به من اعتماد داشته باش سیسی.
-اوووووففففف ردولف تو هنوز از در رد نشدی؟

ردولف با درماندگی نگاه کرد.بلاتیکس نوعی محبت زناشویی را به او روا داشت:
-بی مصرف! کروشیو!

ردولف در اثر کروشیو به بیرون شوت شد.

آشپزخانه

-بانو؟
-بله شمبلیله های مامان؟
-شما کجایین؟
-بیا اینجا تره فرنگی مامان!
-کجا؟
-اینجا!
-خب کجا؟
-بیا تو انباری آشپزخونه!

نارسیسا وبلاتریکس از درب کوتاه و باریکی وارد انبار شدند و چوبدستی هایشان را روشن کردند. ردولف به درب نگاه کرد و اندیشید که چطور میتواند رد شود. به طور متوسط باید سه متر مربع کوچک میشد.

-بانو؟
-بیا اینجا نارسیسای مامان!
-وای بانو!

در نور آبی کمرنگ چوبدستی ها، مروپ نمایان شد. او روی محفلی بخت برگشته نشسته بود. محفلی با فلاکت وی زمین خوابیده بود و هشت طالبی گندیده در دهانش چپانده شده بود.همین که چشم نارسیسا به او افتاد ناله ی ملتمسانه ای سر داد. مروپ گفت:
-مرگخوارای مامان!من گفتم این روش مهربانی بسیار رو امتحان کنم شاید جواب داد!

و پاهایش را روی محفلی دراز کرد و با پاهایش دو طرف سر او را گرفت.
-راستشو بگو کنگر فرنگی مامان! محفلیا کجان؟

محفلی با دهان پاره شده سر تکان داد و اشک از چشم هایش جاری شد.

-نمیگی محفلی مامان؟ باشه... بیااینم از محبت مامان!

مروپ این را گفت و از درون کیسه ای که در دست داشت یک عدد سوسک سیاه حمام بیرون آورد و روی گردن محفلی گذاشت. محفلی مذکور جیغ خفیفی کشید و شروع به گریه و دست و پا زدن کرد. نارسیسا به نرمی اشکهایش را پاک کرد و بلاتریکس کنار گوش او زمزمه کرد:
-بانو مروپ بویی از کروشیو نبرده!

سه ساعت و پنج دقیقه ی بعد

-محفلی مامان؟ هنوز هم نمیخوای بگی؟

محفلی بدبخت از بس دست و پا زده بود قرمز و برافروخته شده بود. او صدایی شبیه به "اممممم" از خودش درآورد.

-نمیخوای بگی محفلی مامان؟

و سه هزار و هفدهمین سوسک را روی گلوی او گذاشت. هیکل محفلی زیر سوسک رفته بود. نارسیسا گفت:
-بانو... شاید به خاطر اون طالبیای توی دهنش نمیتونه چیزی بگه!
-با اونا هم نمیتونه چیزی بگه سیسی مامان! بیا، طالبیا رو درآوردم!

مرد بدبخت گریه کنان گفت:
-من محفلی نیستم! به خدا محفلی نیستم!
-درووووغ نگو شمبلیله ی گندیده ی پلاسیده ی ماماااااان!

و کیسه ای پر از سوسک هایی که انگار تمام نمیشدند روی او خالی کرد. در آن میان، سوسکی که با بقیه کمی فرق داشت، از آنجا خارج شد.

پنج دقیقه بعد، قرارگاه محفل

-محفلی های بابا! جاسوس ما خبر آورده که مرگخوارای از مرلین بی خبر، دارن یه محفلی بدبخت رو شکنجه یکنن! ما باید اون رو نجات بدیم!


بدرود رود من!
بود و نبود من!
ای ناگرفته کام،
عروس خون نشان،
ای سرو سرخ فام...

مویه های خانم ایکس بر جنازه لاوندر

تصویر کوچک شده


پاسخ به: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۸:۴۰:۲۰ شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹

هافلپاف، مرگخواران

ایزابلا تینتوئیستل


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۹:۵۳:۴۶ شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
آخرین ورود:
امروز ۱۸:۳۶:۲۹
از ارباب دورم نکن
گروه:
کاربران عضو
هافلپاف
ایفای نقش
مرگخوار
پیام: 90
آفلاین
_بانو الان چیکار کنیم؟

مرگخواران به قابلمه سیب زمینی تفی نگاه کردن و منتظر جواب مروپ موندن.

_انجیر های مامان . حالا با دست شکل میدیم به این خمیرمون . فقط دقت کنین که یک دست و یک اندازه باشه. مرگخوارای مامان.

یک ساعت بعد

مروپ به اشپزخانه چسبناک و مرگخوارای پوشیده از خمیر نگاه کرد ‌.

_هلو های مامان ، گند زدین
_چندان بدم نشده بانو فقط یه ذره ...

ولی شیلا احازه صحبت کردن به رودولف نداد.

_میگم بانو چرا نریزیم تو قالب؟
_آفرین شیلا ی مامان یه جا به درد خوردی .
_بانو ، یه جا؟ ...
_بریم گیلاس های مامان فقط قالب سیلیکونی باشه نه قالب پلاستیکی.

و این گونه بود مرگخواران به سوی کوچه دیاگون راه افتادن ...


میخوای گازت بگیرم؟


پاسخ به: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۰:۵۷:۱۱ جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹

گریفیندور، مرگخواران

الکساندرا ایوانوا


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۲:۳۸:۳۶ پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
آخرین ورود:
امروز ۱۷:۴۸:۲۷
از نقاشی مرلین دور شو!
گروه:
کاربران عضو
گریفیندور
ایفای نقش
مرگخوار
ناظر انجمن
پیام: 141
آفلاین
در همان لحظه‌ی با شکوه که تام پوستِ تمام سیب زمینی هارا در وجود آگلانتاین چپانده بود و توانسته بود پیپ حریفش را از داخل کت او به چنگ آورد، متوجه نگاه های خوشحال و شادان مرگخواران به خود شد.
دستش که در آن پیپ چوبی قرار داشت و آماده‌ی کوبیده شدن بر سر آگلانتاین بود، در هوا بی حرکت ماند.
دست از کلنجار رفتن با او برداشت و با نگرانی مرگخوارانی را که به او خیره شده بودند، نگاه کرد.
-اوووه! پسر! میبینی پیرمرد؟! همه دارن به من نگاه میکنن! میبینن که چطوی دارم لت و پار میکنمت... حضار! بذارید بقیه نمایش رو براتون اجرا کنم! نمایش لت و پار کردن آگلا!

اما قبل از آن که تام نمایش لت و پار کردن آگلا را به اجرا در آرود، بانو مروپ از گوشش گرفت و او را میان مرگخواران که دورش حلقه زده بودند، نشاند.
-ینی نمایش ندم پس؟!

بانو مروپ دستش را جایی بین آرنج و بازوی او که با تف به هم می‌پیوستند، فرو کرد.
سپس روبه تام محروم شده کرد و جواب داد:
-نه تامِ مامان... فعلا نیازی به نمایش دادن نیست...

تام با امیدواری پرسید:
-ینی بعدا میتونم نمایش بدم؟

ولی پرسش او میان فریاد بانو مروپ گم شد:
-مرگخوارای مامان! عملیات جدا کردن تف های تام مامان شروع میشه!


از حق نگذریم و بگوییم که آگلانتاین سر دسته مرگخواران حمله ور بود و برای اولین بار کسی جلویش را نگرفت!ویرایش شده توسط الکساندرا ایوانوا در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ ۱۳:۴۸:۰۸
ویرایش شده توسط الکساندرا ایوانوا در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ ۱۴:۳۸:۳۰پاسخ به: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۲:۱۱:۳۲ شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

ریونکلاو، مرگخواران

تام جاگسن


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۸:۴۱ سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸
آخرین ورود:
امروز ۱۶:۵۸:۵۶
از تسترال جماعت فقط تفش به ما رسید.
گروه:
ریونکلاو
کاربران عضو
ایفای نقش
مرگخوار
ناظر انجمن
گردانندگان سایت
مترجم
پیام: 501
آفلاین
خلاصه:
نجینی برای کاشت دندون رفته به دندونپزشکی و دندونپزشک برای بی‌حسی دندون نجینی نیاز به آب مغز شیش محفلی داره.
پس مرگخوارا به گریمولد می رن و مردی رو پیدا می کنن که میگه محفلیه! اون مرد هم از مرگخوارها می‌خواد که براش کلی سیب‌زمینی سرخ کنن تا در ازای اون، به مرگخوارها راه مخفی ورود به محفل رو لو بده. مرگخوار ها هم به سرآشپزیِ بانو مروپ میرن سراغ سرخ کردن سیب زمینی؛ که فنریر سیب زمینی هارو می‌خوره و مجبور میشن سیب‌زمینی‌های تیکه تیکه شده رو از توی شکمش در بیارن تا با چسب بچسبونن و دوباره سرخ کنن.
حالا چسب هم کم اومده و از رودولف خواستن تا با تف به اونا کمک کنه!

***


رودولف عقل چندان درست حسابی‌ای نداشت، اما یک‌چیز را خوب می‌دانست: مروپ هیچ‌وقت از کسی تف کردن در قابلمه نمی‌خواست!
این شد که در جایش ایستاد و به جای خم شدن به روی قابلمه و انجام عمل تف، رو به مروپ کرد.
- بانو مطمئنین می‌خواین تف کنم؟

و بعد، فرصت را برای خودشیرینی‌اش فراهم دید.
- حس می‌کنم یه اتفاقی براتون افتاده بانو! بیاین بریم سنت‌مانگو یه‌وقت چیزیتون نشده باشه!

به مانند تمام پست های این راوی؛ مروپ به فکر فرو رفت.
به راستی این چیزی بود که می‌خواست؟ شرف آشپزی‌اش این‌گونه اجازه می‌داد؟ درصورت انجام این عمل، آن‌دنیا در مجمع پسامرگِ آشپزان چه داشت که بگوید؟ این سوالاتی بود که ذهن مروپ را درگیر کرد و او را به دقایقی تفکر عمیق واداشت.
- رودولفِ مامان درست میگه... وجدان کاری من اجازه نمیده بذارم رودولف مامان تف توی این سیب‌زمینیای له‌ولورده‌ی مامان بندازه.

بعد نگاهش را بین مرگخواران چرخاند.
- اما کی گفته تفِ مونده هم برای سلامتی ضرر داره؟ برید تام مامان رو بیارید و از تفِ توی مفاصلش برای چسبوندن سیب‌زمینیای مامان استفاده کنید!

نگاه ها به سمت تامی که در حال منتقل کردن پوست سیب‌زمینی‌ها به داخلِ لباس اگلا بود، برگشت.


آروم آقا! دست و پام ریخت!پاسخ به: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۴:۳۰:۱۴ پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

اسلیترین

سوروس اسنیپ


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۰:۱۵ دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۱۲:۰۸:۱۸
از هاگوارتز-تالار اسلیترین
گروه:
ایفای نقش
اسلیترین
کاربران عضو
مترجم
پیام: 188
آفلاین
در سوی دیگر آشپز خانه، دور از تلاش های فنریر برای فرار و بی خیالی های آگلانتاین، مرگخواران با مشکلی جدید روبه رو شدند.

-من که نمیگم.
-هی هی هی اینجوری به من نگاه کردن نشید. من یه مادر بودن میشم،البته شایدم پدر! اگر بانو عصبانی شدن شد و منو تبدیل به پیتزا کردن شد، شما فرزند دلبندمو بزرگ شدنش کردن میشین؟
-رابستن! بردار ناتنی و نچندان عزیزم مطمئن باش همسرم فرزند دلبندتو به بهترین روش تربیت میکنه.
-کلم بروکلی های مامان در مورد چی صحبت میکنید؟ این صحبت کردن جلوی سریع کار کردنتون رو نمیگیره؟

نگاه های معنی دار و اشاره ها، روانه رابستن شدند و او حالا خود را مورد تهدید با قمه رودولف،چوب دستی بلاتریکس، معده ایوا و به طور خلاصه همه ی جنبه های خطر ناک مرگخواران حاضر میدید.
ـ بانو راستیتش رو خواستن بشید ما نتونستن میشیم کار کردن بشیم.
-بله دیگه از بس حرف میزنید پرتقال شفتالویی های مامان. من گفتم که ــــ
-نه، نه! مشکل از جای دیگه ای بودن میشه.
-چطور جرئت میکنی وسط حرف مامان بپری اونم وقتی عصبانیه و توجیح هم میکنی؟

رابستن که متوجه شد راه را اشتباه رفته و هر لحظه ممکن است جانش را به پیشگاه بانو مروپ تسلیم کند تصمیم گرفت کار را تمام کند.
-ما چسب نداشتن میشیم.
-چی؟ برای این کار کردن نمیشید؟ این که مشکل بزرگی نیست!

مروپ از زیر چادرس قابلمه ای را در آورد و جلوی رودولف گذاشت.
-هلو انجیزیه مامان تف کن.
-چیکار کنم؟
-رودولف مامان! چن بار باید بگم؟ تف کن . با تف قابلمه رو پر کن. مگه با تف تام مامانو به هم نچسبوندی؟


نه چون مومم نه چون سنگم،نه از رومم نه از زنگم،همان بی رنگ بی رنگم.....
به طلا همچو سنگ بنگر...
se.sn_sli

تصویر کوچک شده


پاسخ به: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۷:۰۷:۰۲ پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

هافلپاف، محفل ققنوس

گابریل تیت


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۹:۳۵:۴۶ چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
آخرین ورود:
دیروز ۱۷:۱۱:۳۵
از کتابخونه ی هافلپاف! ):
گروه:
کاربران عضو
ایفای نقش
هافلپاف
محفل ققنوس
پیام: 371
آفلاین

همه ی مرگخوارا شروع کردن به چسبوندن سیب زمینی ها!

-افرین میوه های مامان،دقیقا همونطور که من میخوام کارتونو دارین انجام میدین!
-بانو؟...بانو؟
-بله نارنگی مامان؟
-با فنریر چیکار کنیم بانو؟
-هوممممم...افرین مرگخوار مامان،سوال دقیق و به جایی بود! ازش نگهداری کن تا اواکادوی مامان بیاد بعد می فهمیم!
-چشم بانو!

اگلانتین که خیلی اروم در حال پیپ کشیدن بود،مسئولیت مراقبت و نگهداری از فنریر را به عهده داشت!اگلانتین با اینکه با فنریر دوست بود،اما معطلیش برای از دست دادن زمان پیپ کشیدنش به خاطر پرخوریِ فنریر هم عصبانی و هم خوشحال بود!

-اگلا؟...اگلانتین؟
پوففف
-اگلانتین پاف؟
-بله؟
-تو رو پیژامه ی مرلین! یک کاری بکن! من میترسم ارباب بکشم!
-تا اونموقع وقت زیاد هست نترس!


only Hufflepuff


پاسخ به: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۱۱:۰۷:۴۱ پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

هافلپاف، محفل ققنوس

زاخاریاس اسمیت


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۱:۵۶:۱۴ دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
آخرین ورود:
امروز ۱۸:۴۰:۲۹
از وقتی که ناظر بشم....
گروه:
کاربران عضو
هافلپاف
ایفای نقش
محفل ققنوس
مترجم
پیام: 308
آفلاین
دست تام به آرامی درون شکم فنریز فرو میرفت و درون آن سیر میکرد.بعد از دو قوطی و سه پوشک و هفت داکسی و چهار بسته ریش دامبلدور و شمشیر و نیزه و عروسک کوچکی بالاخره دست تام به چیزی دراز خورد که اتفاقا نرم هم بود:
-بانو!بانو! بالاخره سیب زمینی هارو پیدا کردم.
همه مرگخواران اتاق که به علت طولانی شدن فرآیند جستجوی شکم فنریز روی زمین ولو شده بودند، روی شکم فنریز خم شدند تا ببینند چی از آن در میاید. اگلانتاین دست تام را بالا کشید. در داخل آن یکی از سیب زمینی سرخ کرده های مروپ پیدا بود. همه مرگخواران داد و فریاد کردند و به پایکوبی پرداختند که مروپ سر و صدا را قطع کرد:
-چی کار میکنید عزیزای مامان؟هنوز بقیه سیب زمینی ها پیدا نشده.

دوباره مرگخواران ناله کردند و روی زمین ولو شدند. مروپ بلند شد و گفت:
-اینجوری نمیشه. باید خودم داخل شکم فنریزو نگاه کنم میوه های مامان.

مروپ با چراغ قوه و کلنگ وارد آشپزخانه شد و گفت:
-اگلانتاین، منو با قلابت بفرست پایین عزیز مامان.

بانو مروپ وارد شکم فنریز شد و شروع به کند و کاو در آن کرد.

یک ساعت بعد


یک ساعت گذشته بود و هنوز بقیه سیب زمینی های مروپ پیدا نشده بود. کم کم مرگخواران نگران غیبت مروپ شده بودند و میترسیدند او درون شکم فنریز هضم شود.آنها با حرف و گاهی هم تهدید اگلانتاین را تهدید می کردند که قلاب را بالا بکشد اما او هنوز امید داشت. اما دیگر زور وارد عمل شد و رودولف با قمه بالای سر اگلانتاین ایستاد. اگلانتاین راضی شد که قلاب را بالا بکشد که مروپ از ته شکم فنریز فریاد زد:
-منو بالا بکش اگلای مامان.

مرگخواران نگران به شکم فنریز نگاه میکردند تا ببینند مروپ برای چه درخواست کرده که او را بالا بکشند. کم کم چهره مروپ با دسته ای از سیب زمینی های له شده، خورد شده، تکه تکه شده و تک و توکی سالم نمایان شد. مروپ بسیار عصبانی بود. گوش فنریز را گرفت و به مرگخواران گفت:
-اول از همه توی نجات جون عزیز مامان تعلل کردید و بعدم همه سیب زمینی هایی که با عشق درست کردمو خوردین. بلند شید و همین حالا تک تک سیب زمینی هارو با چسب بچسبونید عزیزای مامان.هرکسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من
تصویر کوچک شدهتصویر کوچک شده
تصویر کوچک شده


پاسخ به: دندانپزشکی دکتر گلگومات
پیام زده شده در: ۳:۰۳:۲۵ دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

اسلیترین، مرگخواران

ماروولو گانت


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲:۳۵:۰۱ چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
آخرین ورود:
امروز ۱۸:۳۴:۰۶
از من بپرس اصیلم اون لخت و پتی مشنگ پرسته نه عیب نداره چیه!
گروه:
کاربران عضو
اسلیترین
ایفای نقش
ناظر انجمن
مرگخوار
گردانندگان سایت
مترجم
پیام: 92
آفلاین
پافت که روی سدریک عرق ملی داشت، از فرصت استفاده کرد تا انتقام دست سوخته‌ی او را از تام بگیرد.

- مقاوم در برابر اسیدش رو مطمئن نیستم بانو اما یک دست اکسترنال که قابلیت کنترل و مانور زیادی داره داریم!

و پیش از آن که تام فرصت اعتراض پیدا کند، دستش را در اختیار مروپ قرار داد.

- نگران نباش تام! دانه‌ی گندمِ غیرتراریخته‌ی سبوس‌دارِ مامان سخاوتمندتر از این حرف‌هاست. اگه بچه‌ی خوبی باشی و در برابر آزمایشات علمیِ مامان لب به اعتراض نگشایی، شاید یه دست نقره‌ای گیرت اومد. اصلا مرلین رو چه دیدی؟ یکهو می‌بینی ز هر شانه برخواست هفتاد دست!

تام به خوبی تطمیع شده بود. او که به تازگی پروژه‌ تولید برق جادویی در زیرزمین خانه‌ی ریدل را کلید زده بود، با هفتاد دست می‌توانست خیلی زود به تولید انبوه دست یابد. البته باید در کنار دست، بنیه‌ی نیروگاه را نیز تقویت می‌کرد که در این زمینه نیز با توجه به خورجین پر از موز مروپ و گله‌ی گاومیش‌های شیرده به جا مانده از باروفیو جای نگرانی وجود نداشت.

- خوب توجه کنید ! امروز آزمایش جذابی تحت عنوان «در معده‌ی یک فنریر چه خواهیم یافت» رو داریم که برای نوگلای باغ جادو که در کلاس اصول تغذیه‌ی مامان شرکت دارن خیلی مفیده و می‌تونن با یکی از تاثیرات ناگیاهخواری آشنا بشن.

مروپ این را گفت و دست تام را مانند قلاب ماهیگیری در معده‌ی پهناور فنریر انداخت و اولین صیدش را بیرون کشید.

- این عینک کله زخمی نیست؟
- چرا.
- پس خودش کو؟
- دفعش کردم! با معدم ناسازگاری داشت، جفتمون اذیت می‌شدیم.

- فنر؟ شتر؟
- شنیده بودم خروجیش خواص درمانی داره ... ولی خوب چندشم می‌شد! گفتم درسته قورتش بدم ... بالاخره همون تو کاراشو می‌کنه دیگه!

صید بعدی یک انسان بود!

- ارادت! خیلی ارادت!
- عه من اینو می‌شناسم! این یه رپر معروف مشنگه!
- اینو چرا خوردیش فنر؟
- توضیحی ندارم! تصویر کوچک شده

- چه پسری!

صید، این را گفت و یک گام به تام نزدیک شد. رودولف که می‌ترسید طعمه‌ی بعدیِ نگاهِ ناپاکِ صید، یک ساحره باشد و دست زیاد شود، او را با یک اردنگی از سوژه خارج کرد و کسی توجهی به نعره‌ی «عشقم مادراتون!» که دورتر و دورتر می‌شد، نشان نداد. همه‌ی حواس‌ها معطوف به صید بعدی بود.
شما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.