هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۲:۱۳ دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

هافلپاف، مرگخواران

سدریک دیگوری


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۰:۳۳ دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۱۷:۱۸:۱۱
از خواب بیدارم نکن!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
پیام: 704
آفلاین
امتیازات جلسه سوم (آخر) ترم سبک 27 تابستانی هاگوارتزکلاس مراقبت از موجودات جادویی
ریونکلاو: 30
اسلیترین: 25
گریفیندور: 25
هافلپاف: 0


کلاس اصول تغذیه و سلامت جادویی
ریونکلاو: 30
اسلیترین: 25
گریفیندور: 25
هافلپاف: 0


کلاس آموزش جادوی سیاه فوق پیشرفته
ریونکلاو: 25
اسلیترین: 25
گریفیندور: 25
هافلپاف: 0


کلاس معجون‌سازی
ریونکلاو: 28
اسلیترین: 0
گریفیندور: 0
هافلپاف: 0


مرحله سوم اردو
ریونکلاو: 8.3
اسلیترین: 0
گریفیندور: 0
هافلپاف: 0

=========================

مجموع امتیازات جلسه سوم
ریونکلاو: 121.3
اسلیترین: 75
گریفیندور: 75
هافلپاف: 0

=========================

مجموع امتیازات تا پایان جلسه‌ی سوم (آخر)

ریونکلاو: 358
اسلیترین: 293
گریفیندور: 253
هافلپاف: 93


فقط ارباب!
هستم...ولی خستم!

تصویر کوچک شده


پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۱۲:۲۲ پنجشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲

لینی وارنر


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۱:۵۳ شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آخرین ورود:
۲۲:۰۶:۱۳ سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
از رو شونه‌های ارباب!
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 5468
آفلاین
امتیازات جلسه دوم ترم سبک 27 تابستانی هاگوارتزکلاس مراقبت از موجودات جادویی
ریونکلاو: 28.5
اسلیترین: 25
گریفیندور: 0
هافلپاف: 0


کلاس اصول تغذیه و سلامت جادویی
ریونکلاو: 25
اسلیترین: 23
گریفیندور: 25
هافلپاف: 21


کلاس آموزش جادوی سیاه فوق پیشرفته
ریونکلاو: 25
اسلیترین: 25
گریفیندور: 25
هافلپاف: 0


کلاس معجون‌سازی
ریونکلاو: 25
اسلیترین: 15
گریفیندور: 15
هافلپاف: 0


مرحله دوم اردو
ریونکلاو: 9.8
اسلیترین: 8
گریفیندور: 9.7
هافلپاف: 10.1

=========================

مجموع امتیازات جلسه دوم
ریونکلاو: 113.3
اسلیترین: 96
گریفیندور: 74.7
هافلپاف: 31.1

=========================

مجموع امتیازات تا پایان جلسه‌ی دوم

ریونکلاو: 236.8
اسلیترین: 217.8
گریفیندور: 177.9
هافلپاف: 93.1
پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۰:۱۹ پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

هافلپاف، مرگخواران

سدریک دیگوری


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۰:۳۳ دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۱۷:۱۸:۱۱
از خواب بیدارم نکن!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
پیام: 704
آفلاین
امتیازات جلسه اول ترم سبک 27 تابستانی هاگوارتزکلاس مراقبت از موجودات جادویی
ریونکلاو: 29.5
اسلیترین: 29.5
گریفیندور: 23
هافلپاف: 12


کلاس اصول تغذیه و سلامت جادویی
ریونکلاو: 29.5
اسلیترین: 29
گریفیندور: 24
هافلپاف: 25


کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه
ریونکلاو: 29
اسلیترین: 28.5
گریفیندور: 25
هافلپاف: 0


کلاس معجون‌سازی
ریونکلاو: 26.5
اسلیترین: 26.3
گریفیندور: 23
هافلپاف: 25


مرحله اول اردو
ریونکلاو: 9
اسلیترین: 8.5
گریفیندور: 8.2
هافلپاف: 0


=========================

مجموع امتیازات تا پایان جلسه‌ی اول

ریونکلاو: 123.5
اسلیترین: 121.8
گریفیندور: 103.2
هافلپاف: 62


فقط ارباب!
هستم...ولی خستم!

تصویر کوچک شده


پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۲۱:۰۲ دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

گریفیندور، محفل ققنوس

آلبوس دامبلدور


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۱:۲۷ چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
آخرین ورود:
امروز ۱۲:۰۴:۴۳
از دفتر کله اژدری
گروه:
ایفای نقش
کاربران عضو
محفل ققنوس
گریفیندور
ناظر انجمن
پیام: 76
آفلاین
نمرات جلسه پایانی کلاس تاریخ جادوگری


ریونکلاو
آلنیس اورموند: ۳۰

گریفیندور
کتی بل: ۳۰

هافلپاف
پیکت: ۳۰پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۲۳:۱۱ پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱

ریونکلاو، وزارت سحر و جادو، مرگخواران

لاديسلاو زاموژسلی


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۵۵ دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳
آخرین ورود:
امروز ۱۴:۲۲:۵۳
از یترومایسین
گروه:
کاربران عضو
ناظر انجمن
ریونکلاو
ایفای نقش
مترجم
مرگخوار
پیام: 552
آفلاین
نمرات جلسه آخر طلسم ها و وردهای جادویی


ریونکلاو:
لینی وارنر: 30


تصویر کوچک شده


پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۱۸:۴۰ پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱

هافلپاف، مرگخواران

سدریک دیگوری


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۰:۳۳ دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
آخرین ورود:
امروز ۱۷:۱۸:۱۱
از خواب بیدارم نکن!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
پیام: 704
آفلاین
"نمرات جلسه آخر کلاس پیشگویی"


گریفیندور
جیانا ماری: ۲۷
آلبوس دامبلدور: ۳۰
کتی بل: ۳۰


ریونکلا
لینی وارنر: ۳۰


هافلپاف
هلن مونرو: ۲۹
آملیا فیتلوورت: ۳۰
گابریل تیت: ۳۰
مادام هوچ: ۳۰


فقط ارباب!
هستم...ولی خستم!

تصویر کوچک شده


پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۲۲:۴۸ سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

اركوارت راكارو


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۵:۱۴ سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
آخرین ورود:
۲:۱۶ پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
از سی سی جی!
گروه:
کاربران عضو
پیام: 128
آفلاین
نمرات جلسه آخر کلاس آموزش دوئلگریفیندور

جیانا ماری: 24
کتی بل:20
آلبوس دامبلدور:28ریونکلاو


آلنیس اورموند:30
هافلپاف

آملیا فیتلوورت: 29


ویرایش شده توسط اركوارت راكارو در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ ۲۲:۵۵:۵۴
ویرایش شده توسط اركوارت راكارو در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ ۲۲:۵۷:۲۲پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۱۱:۱۱ سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

گریفیندور، مرگخواران

کتی بل


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۷:۴۴ دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
آخرین ورود:
۱۸:۴۹ سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
از زیر زمین
گروه:
مرگخوار
ایفای نقش
گریفیندور
کاربران عضو
پیام: 454
آفلاین
نمرات جلسه آخر و سوم مراقبت از موجودات جادویی و شبه جادویی:

گریفیندور
آستریکس: 30


ریونکلاو
آلنیس اورموند: 30


ارباب من Lord

گر کسی مرا ببیند نتواند که ببیند چون که او قارقارو نیست!

قاقاروی بدون مو!پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۱۵:۱۴ سه شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱

گریفیندور، مرگخواران

کتی بل


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۷:۴۴ دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
آخرین ورود:
۱۸:۴۹ سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
از زیر زمین
گروه:
مرگخوار
ایفای نقش
گریفیندور
کاربران عضو
پیام: 454
آفلاین
امتیازات جلسه دوم مراقبت از موجودات جادویی و شبه جادویی:


گریفیندور:
جیانا ماری: 30
آلبوس دامبلدور: 30ریونکلاو:
دیزی کران:30
آلنیس اورموند: 30
لودو بگمن: 25


هافلپاف:
سوزان بونز: 30
سدریک دیگوری: 30
نیکلاس فلامل: 30اسلیترین:
آندروما بلک: 29
اسکندر: 30
دوریا بلک: 30


ارباب من Lord

گر کسی مرا ببیند نتواند که ببیند چون که او قارقارو نیست!

قاقاروی بدون مو!پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۲۲:۴۴ دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

اركوارت راكارو


مخفی کردن اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۵:۱۴ سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
آخرین ورود:
۲:۱۶ پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
از سی سی جی!
گروه:
کاربران عضو
پیام: 128
آفلاین
نمرات جلسه دوم آموزش دوئلگریفیندور

جیانا ماری:28
کتی بل:29
لوسی ویزلی:30


اسلیترین

دوریا بلک: ۲۹
آندرومدا بلک: ۲۴


ریونکلاو

لود بگمن: ۲۷
دیزی کران: ۳۰


هافلپاف

نیکلاس فلامل:۲۹

شما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.