هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۲۲:۰۵ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

اسلیترین، مرگخواران

هکتور دگورث گرنجر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۴۲ سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳
آخرین ورود:
امروز ۱۴:۴۵:۱۹
از روی شونه های آریانا!
گروه:
مرگخوار
ایفای نقش
اسلیترین
کاربران عضو
پیام: 782
آفلاین
امتیازات جلسه س سوم معجون سازی:اسلیترین:

گرگوری گویل: 22
آستوریا گرینگرس: 29
دوریا بلک: 29

هافلپاف:

رز زلر:27
آملیا فیتلوورت: 26
گابریل ترومن: 23
استورات مک کینلی: 24
دورا ویلیامز: 26
جسیکا ترینگ: 23

گریفندور:

پالی چپمن: 27
دافنه مالدون:22
آرسینوس جیگر:29
مینروا مک گونگال: 26
آرتور ویزلی:27
پروتی پاتیل: 25

ریونکلا:

آماندا: 24
لیسا تورپین: 24
نولا جانسون: 26
لادیسلاو زاموژسلی: 28
لایتینا فاست: 28


ویرایش شده توسط لینی وارنر در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۶ ۱۴:۱۷:۴۲
دلیل ویرایش: تغییر امتیاز لادیسلاو به درخواست خود استاد

ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!
پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۱۶:۳۶ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

آرسینوس جیگرold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۱:۵۹ دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
آخرین ورود:
۲۲:۴۹ دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
از وزارت سحر و جادو
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 1513
آفلاین
نمرات جلسه سوم کلاس تاریخ جادوگری


ریونکلاو

آماندا: 27
نولا جانستون: 28
گرنت پیج: 30

میانگین نمرات ریونکلاو: 28.3گریفیندور

دافنه مالدون: 24.5
پالی چپمن: 30
سیریوس بلک: 30
مون: 30
آرتور ویزلی: به دلیل تاخیر نمره دهی نمیشود.

میانگین گریفیندور: 28.6هافلپاف

جسیکا ترینگ: 28.5
دورا ویلیامز: 28
استوارت مک کینلی: 25
آملیا فیتلوورت: 30

میانگین هافلپاف: 27.8اسلیترین

آستوریا گرینگرس:
30
داریوس بارو: 26
گرگوری گویل: 25

میانگین نمرات اسلیترین: 27پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۱۹:۰۵ جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

ریونکلاو، مرگخواران

لینی وارنر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۵۳ شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آخرین ورود:
دیروز ۱۶:۴۹:۳۹
از رو شونه‌های ارباب!
گروه:
مرگخوار
ایفای نقش
ریونکلاو
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 4830
آفلاین
امتیازات جلسه‌ی دوم ترم 21 هاگوارتزکلاس معجون‌سازی
گریفیندور: 53
ریونکلاو: 32.6
هافلپاف: 37.2
اسلیترین: 39.8


کلاس تاریخ جادوگری
گریفیندور: 45.5
ریونکلاو: 37.3
هافلپاف: 35.1
اسلیترین: 0


کلاس ماگل‌شناسی
گریفیندور: 37.6
ریونکلاو: 31
هافلپاف: 34.2
اسلیترین: 34.3


کلاس مراقبت از موجودات جادویی
گریفیندور: 40
ریونکلاو: 38.4
هافلپاف: 38.6
اسلیترین: 28


کلاس طلسم‌ها و وردهای جادویی
گریفیندور: 41
ریونکلاو: 34.2
هافلپاف: 33.7
اسلیترین: 33


کسر امتیازات
گریفیندور: 0
ریونکلاو: 10 (تاخیر در ارسال نتایج داوری)
هافلپاف: 10 (تعویض داور در خارج از وقت قانونی)
اسلیترین: 0

=========================

مجموع امتیازات جلسه‌ی دوم

گریفیندور: 217
هافلپاف: 169
ریونکلاو: 164
اسلیترین: 135

=========================

مجموع امتیازات تا پایان جلسه‌ی دومگریفیندور: 418
ریونکلاو: 369
هافلپاف: 345
اسلیترین: 274
پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۰:۲۳ جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

گریفیندور، مرگخواران

پالی چپمن


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۳:۰۴ شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵
آخرین ورود:
۱۲:۲۸:۴۲ یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹
از من دور شو!
گروه:
کاربران عضو
گریفیندور
ایفای نقش
ناظر انجمن
مرگخوار
پیام: 175
آفلاین
نمرات جلسه دوم کلاس طلسم ها و وردها


ریونکلا
مارکوس بلبی:21
لینی وارنر:30
لادیسلاو زاموژسلی:29
نولا جاستون:25

گریفیندورآرسینوس جیگر:30
آرتور ویزلی:26
جینی ویزلی:30
دافنه مالدون:21
گویندالین مورگن:28
مینروا مک گوناگال:25
پروتی پاتیل:29

هافلپاف


جسیکا ترینگ:23
رز زلر:30
دورا ویلیامز:24
آملیا فیتوورت:26

اسلیترینآستوریا گرینگرس:30
گرگوری گویل:24
اسکورپیوس مالفوی:19
دوریا بلک:27ویرایش شده توسط پالی چپمن در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۰:۴۱:۴۸

من خاصم خودِ الماسم!

تصویر کوچک شده


پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۱۷:۱۳ چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

پیوزold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۰:۱۱ جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴
آخرین ورود:
۲۰:۳۸ یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶
گروه:
کاربران عضو
پیام: 49
آفلاین
امتیازات جلسه دوم مراقبت از موجودات جادویی


گریفیندور:

آرسینوس جیگر: 30
گویندالین مورگن : 29
جینی ویزلی : 29
آرتور ویزلی : 30
دافنه مالدون: 23
مینروا مک گونگال 27


میانگین نمرات:28 تمام


ریونکلا:

زنو فیلیوس لاوگور: 25
جیسون ساموئلز:29
لینی وارنر: 30
گرنت پیج:29
لادیسلاو زاموژسلی : 29


میانگین نمرات:28.4 تمام


هافلپاف:
جسیکا ترینگ: 28
گابریل: 28
دورا ویلیامز: 30
آملیا فیتلوورت: 30
آلیس:19
استوارت مک کینلی: 25


میانگین نمرات: 26.66 تمام


اسلایترین:
دوریا بلک:26

میانگین نمرات:26 تمام


ویرایش شده توسط پیوز در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ۲۰:۵۳:۲۶
ویرایش شده توسط پیوز در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ۲۰:۵۳:۵۱

ویروسر!

آیم ناثینگ برو!


کن آی هّو ا لیدل پرّویسی پلیز؟!


عمق داره!

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیجنگم بــــــــــــــــــرای خودم...!

تصویر کوچک شده


پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۱۵:۰۰ سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

هافلپاف

رز ویزلی


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۴:۲۴ پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹
آخرین ورود:
۱۷:۳۶:۰۴ شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
گروه:
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
پیام: 1473
آفلاین
امتیازات جلسه ی دوم ماگل شناسی


اسلیترین
گرگوری گویل:25
الکس سایکس: 24
دوریا بلک: 26.5
آستوریا گرینگرس:30

میانگین: 26.4

گریفندور
آرسینوس جیگر: 29
رون ویزلی: 27
آرتور ویزلی: 26.5
تریسی اورسون:26.5
پالی چپمن: 29

میانگین: 27.6

هافلپاف
جسیکا ترینگ:25.5
دورا ویلیامز: 26.5
آملیا فیتلوورت: 28
استورات مک کینلی: 25

میانگین: 26.3

ریونکلاو
ریتا اسکیتر:29

میانگین: 29ارباب جان، جان جانان اند اصلا!


پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۰:۴۰ دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

آرسینوس جیگرold


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۱:۵۹ دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
آخرین ورود:
۲۲:۴۹ دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
از وزارت سحر و جادو
گروه:
شناسه های بسته شده
پیام: 1513
آفلاین
نمرات جلسه دوم کلاس تاریخ جادوگری


گریفیندور

پالی چپمن: 30
کتی بل: 30
آرتور ویزلی: 28.5
مینروا مک گونگال: 29
آنجلینا جانسون: 29.5
مون: 30
پروتی پاتیل: 30
ناتالی هالکام: 29

میانگین گریفیندور: 29.5


هافلپاف

آملیا فیتلوورت: 29.5
رز زلر: 28.5
استوارت مک کینلی: 24.5.
دورا ویلیامز: 26

میانگین هافلپاف: 27.1ریونکلاو

لینی وارنر: 30
دای لوولین: 29.5
ریتا اسکیتر: 29.5
جیسون ساموئلز: 28.5

میانگین ریونکلاو: 29.3پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۲۰:۴۵ یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶

اسلیترین، مرگخواران

هکتور دگورث گرنجر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۴۲ سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳
آخرین ورود:
امروز ۱۴:۴۵:۱۹
از روی شونه های آریانا!
گروه:
مرگخوار
ایفای نقش
اسلیترین
کاربران عضو
پیام: 782
آفلاین
امتیازات جلسه ی دوم معجون سازی:


گریفندور:

آرسینوس جیگر: 27
پالی چپمن: 27
تریسی اورسون: 27
گویندالین مورگن: 26
آرتور ویزلی: 26
یوآن آبرکرومبی: (ارشد اضافه بر ظرفیت)26
کتی بل: 26
آلیشیا اسپینت: 26
مینروا مک گونگال: 25
آنجلینا جانسون: 28

هافلپاف:

آملیا فیتلوورت: 26
آریانا دامبلدور: 30
رودولف لسترنج: 29
جسیکا ترینگ: 25
دورا ویلیامز: 26


اسلیترین:

آستوریا گرینگرس: 29
الکس سایکس: 24
دوریا بلک: 27


ریونکلا:

گرنت پیچ: 30
اورلا کوییرک: 26
لادیسلاو زاموژسلی: 29
جیسون ساموئلز: 27
لیسا تورپین: 25
دای لوولین: 30ویرایش شده توسط هکتور دگورث گرنجر در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۸ ۲۲:۲۳:۱۹

ارباب یه دونه باشن... واسه ی نمونه باشن!
پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۱۷:۲۴ جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶

ریونکلاو، مرگخواران

لینی وارنر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۵۳ شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آخرین ورود:
دیروز ۱۶:۴۹:۳۹
از رو شونه‌های ارباب!
گروه:
مرگخوار
ایفای نقش
ریونکلاو
کاربران عضو
گردانندگان سایت
پیام: 4830
آفلاین
امتیازات جلسه‌ی اول ترم 21 هاگوارتزکلاس معجون‌سازی
ریونکلاو: 36.5
گریفیندور: 44
هافلپاف: 34.2
اسلیترین: 32.8


کلاس تاریخ جادوگری
ریونکلاو: 45.8
گریفیندور: 49.1
هافلپاف: 37.9
اسلیترین: 34


کلاس ماگل‌شناسی
ریونکلاو: 38.8
گریفیندور: 44.8
هافلپاف: 36.6
اسلیترین: 34


کلاس مراقبت از موجودات جادویی
ریونکلاو: 41.5
گریفیندور: 54.6
هافلپاف: 36.4
اسلیترین: 29


کلاس طلسم‌ها و وردهای جادویی
ریونکلاو: 42.2
گریفیندور: 43.1
هافلپاف: 31
اسلیترین: 29


کسر امتیازات
ریونکلاو: 0
گریفیندور: 20 + 15 (تاخیر در اعلام تیم کوییدیچ + تاخیر در تدریس کلاس طلسم‌ها)
هافلپاف: 0
اسلیترین: 20 (تاخیر در اعلام تیم کوییدیچ)

=========================

مجموع امتیازات تا پایان جلسه‌ی اول

ریونکلاو: 205
گریفیندور: 201
هافلپاف: 176
اسلیترین: 139
پاسخ به: تابلوي شني امتيازات
پیام زده شده در: ۱۴:۵۱ جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶

گریفیندور، مرگخواران

پالی چپمن


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۳:۰۴ شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵
آخرین ورود:
۱۲:۲۸:۴۲ یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹
از من دور شو!
گروه:
کاربران عضو
گریفیندور
ایفای نقش
ناظر انجمن
مرگخوار
پیام: 175
آفلاین
امتیازات جلسه اول کلاس طلسم ها و ورد هاریونکلاو


اورلا کوییرک:30
تری بوت:29
مایکل کرنر:20
لینی وارنر:30
ریتا اسکیتر:30
لیسا تورپین:29
جیسون ساموئلز:30گریفندور


پروتی پاتیل:30
آنجلینا جانسون:28
آرتور ویزلی:27
گویندالین مورگن:29
کتی بل:30
آرسینوس جیگر:30
جینی ویزلی:30هافلپافآملیا فیتلوورت:25
جسیکا ترینگ:25
دورا وییلیامز:22
استوارت مک کینگلی:20


اسلیترین


آیلین پرنس:27
بابت تاخیر هم از همه عذر می خوام.ویرایش شده توسط پالی چپمن در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۳۰ ۱۵:۲۱:۱۸

من خاصم خودِ الماسم!

تصویر کوچک شدهشما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.