هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل


در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۴:۱۸:۱۷ جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹

ریونکلاو، مرگخواران

گابریل دلاکور


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۶:۳۹ یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸
آخرین ورود:
۲۳:۴۶:۰۰ شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
گروه:
ریونکلاو
کاربران عضو
ایفای نقش
مرگخوار
پیام: 200
آفلاین
نمرات جلسه‌ی دوم کلاس فلسفه و حکمت


ریونکلاو

آیلین پرینس: ۲۰

اسلیترین

مایکل رابینسون: (ارشد) ۲۴


کی آماده‌ی شفاف شدنه؟
تصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۱:۵۹:۱۷ چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹

گریفیندور، محفل ققنوس

سر کادوگان


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۲:۴۹ چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۸۵
آخرین ورود:
امروز ۲:۵۲:۴۸
از این تابلو به اون تابلو!
گروه:
کاربران عضو
ایفای نقش
محفل ققنوس
گریفیندور
پیام: 224
آفلاین
نمرات جلسه دوم پیشگویی:

گریفندور:
اما دابز :۲۸.۵

اسلیترین:
سیمپتیموس مالفوی : ۲۹
مایکل رابینسون: ۲۹.۵

ریونکلا:
ریموند: ۳۰
ربکا لاکوود: ۲۶.۵
تام جاگسن (ارشد): ۲۸.۵
لینی وارنر (ارشد): ۳۰
ایرما پینس (ارشد) : ۳۰

هافلپاف:
شرکت کننده نداشتیم متاسفانه.تصویر کوچک شدهتصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۷:۴۶:۱۲ سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

ریونکلاو، مرگخواران

لینی وارنر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۵۳ شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آخرین ورود:
دیروز ۰:۲۵:۵۲
از رو شونه‌های ارباب!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
کاربران عضو
گردانندگان سایت
ریونکلاو
پیام: 4812
آفلاین
امتیازات دور سوم مسابقات کوییدیچ ترم 23 هاگوارتز


هافلپاف: 26
سدریک دیگوری: 28
آگلانتاین پافت: 25
دورا ویلیامز: 24


ریونکلاو: 26
تام جاگسن: 23
دروئلا روزیه: 24
سو لی: 27
ربکا لاک‌وود: 22


گریفیندور: 28
فنریر گری‌بک: 29
آرتور ویزلی: 24
سر کادوگان: 28
مرگ: 26


اسلیترین: 29
هکتور دگوریث گرنجر: 26
بلاتریکس لسترنج: 29
رابستن لسترنج: 27
هوریس اسلاگهورن: 29


کسری امتیازات بابت تاخیر در ارسال نتایج داوری
اسلیترین: 10


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

امتیازات تا پایان دور سوم مسابقات کوییدیچ

ریونکلاو: 809
گریفیندور: 592
هافلپاف: 421
اسلیترین: 338
پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۹:۱۷:۴۵ جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

ریونکلاو، مرگخواران

لینی وارنر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۵۳ شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آخرین ورود:
دیروز ۰:۲۵:۵۲
از رو شونه‌های ارباب!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
کاربران عضو
گردانندگان سایت
ریونکلاو
پیام: 4812
آفلاین
امتیازات جلسه چهارم ترم 23 هاگوارتز


* نکته: نمرات سمت راست میانگین دانش‌آموزان سال‌اولی، و نمرات سمت چپ میانگین دانش‌آموزان ارشد است.


کلاس پیشگویی
گریفیندور: 0 + 24 = 24
هافلپاف: 0 + 0 = 0
ریونکلاو: 0 + 0 = 0
اسلیترین: 0 + 0 = 0


کلاس فلسفه و حکمت
گریفیندور: 0 + 0 = 0
هافلپاف: 24 + 25 = 49
ریونکلاو: 32 + 23 = 55
اسلیترین: 0 + 27 = 27


کلاس تغییر شکل
گریفیندور: 0 + 23 = 23
هافلپاف: 0 + 0 = 0
ریونکلاو: 31 + 26 = 57
اسلیترین: 0 + 0 = 0


کلاس آموزش دوئل
گریفیندور: 0 + 0 = 0
هافلپاف: 0 + 0 = 0
ریونکلاو: 30 + 27 = 57
اسلیترین: 29 + 0 = 29


کسری امتیازات بابت تاخیر در تدریس یا امتیازدهی
گریفیندور: 80
هافلپاف: 15
ریونکلاو: 30
اسلیترین: 20


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

امتیازات تا پایان جلسه‌ی چهارم کلاس‌ها

ریونکلاو: 783
گریفیندور: 564
هافلپاف: 395
اسلیترین: 319
پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۸:۴۸:۴۷ جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

هافلپاف

ارنى پرنگ


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۱:۴۳ دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
آخرین ورود:
دیروز ۲۱:۳۸:۱۱
گروه:
ایفای نقش
هافلپاف
کاربران عضو
پیام: 174
آفلاین
نمرات جلسه ی اول کلاس آموزش دوئل

ریونکلاو
لینی وارنر: 30 (ارشد)
ریموند:28

اسلیترین
سپتیموس مالفوی:27تصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲۱:۵۵:۲۳ چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

اسلیترین، محفل ققنوس

کریچر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۰:۵۷ پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
آخرین ورود:
امروز ۰:۱۴:۱۳
از میدان گریمولد، خانه شماره 12
گروه:
کاربران عضو
اسلیترین
ایفای نقش
محفل ققنوس
ناظر انجمن
پیام: 93
آفلاین
نمرات جلسه اول تغییر شکل

گریفندور:

آستریکس:21

ریونکلا:

ریموند: 29
لینی وارنر: 24.5


وایتکس!


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۶:۱۱:۳۰ چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

ریونکلاو، مرگخواران

گابریل دلاکور


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۶:۳۹ یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸
آخرین ورود:
۲۳:۴۶:۰۰ شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
گروه:
ریونکلاو
کاربران عضو
ایفای نقش
مرگخوار
پیام: 200
آفلاین
نمرات جلسه‌ی اول کلاس فلسفه و حکمت


هافلپاف:
وین هاپکینز:۲۲
ماندانگاس فلچر(ارشد): ۲۳

اسلیترین:
هوریس اسلاگهورن(ارشد):۲۵

ریونکلا
:
ریموند:۳۰
تام ریدل(ارشد):۲۱


کی آماده‌ی شفاف شدنه؟
تصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲۲:۱۵:۰۰ جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸

گریفیندور، محفل ققنوس

سر کادوگان


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۲۲:۴۹ چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۸۵
آخرین ورود:
امروز ۲:۵۲:۴۸
از این تابلو به اون تابلو!
گروه:
کاربران عضو
ایفای نقش
محفل ققنوس
گریفیندور
پیام: 224
آفلاین
نمرات جلسه اول پیشگویی:

گریفندور. ۲۷

آستریکس: ۲۷


تصویر کوچک شدهتصویر کوچک شده


پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۲۱:۳۶:۵۰ چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

ریونکلاو، مرگخواران

لینی وارنر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۵۳ شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آخرین ورود:
دیروز ۰:۲۵:۵۲
از رو شونه‌های ارباب!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
کاربران عضو
گردانندگان سایت
ریونکلاو
پیام: 4812
آفلاین
امتیازات دور دوم مسابقات کوییدیچ ترم 23 هاگوارتز


هافلپاف: 19
سدریک دیگوری: 28
آگلانتاین پافت: 28


ریونکلاو: 24
تام جاگسن: 25
دروئلا روزیه: 24
سو لی: 25


گریفیندور: 27
فنریر گری‌بک: 27
آرتور ویزلی: 24
سر کادوگان: 27
مرگ: 26


اسلیترین: 30
هکتور دگوریث گرنجر: 29
بلاتریکس لسترنج: 29
رابستن لسترنج: 29
هوریس اسلاگهورن: 30


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

امتیازات تا پایان دور دوم مسابقات کوییدیچ

ریونکلاو: 644
گریفیندور: 596
هافلپاف: 361
اسلیترین: 283
پاسخ به: شرح امتيازات
پیام زده شده در: ۱۴:۲۴:۰۵ چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

ریونکلاو، مرگخواران

لینی وارنر


نمایش اطلاعات کاربر
عضو شده از:
۱۲:۵۳ شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آخرین ورود:
دیروز ۰:۲۵:۵۲
از رو شونه‌های ارباب!
گروه:
مرگخوار
ناظر انجمن
ایفای نقش
کاربران عضو
گردانندگان سایت
ریونکلاو
پیام: 4812
آفلاین
امتیازات جلسه سوم ترم 23 هاگوارتز


* نکته: نمرات سمت راست میانگین دانش‌آموزان سال‌اولی، و نمرات سمت چپ میانگین دانش‌آموزان ارشد است.


کلاس معجون‌سازی
گریفیندور: 0 + 0 = 0
هافلپاف: 0 + 0 = 0
ریونکلاو: 29 + 0 = 29
اسلیترین: 0 + 0 = 0


کلاس ماگل‌شناسی
گریفیندور: 31 + 0= 31
هافلپاف: 0 + 27 = 27
ریونکلاو: 32 + 0 = 32
اسلیترین: 0 + 0 = 0


کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه
گریفیندور: 32 + 24 = 56
هافلپاف: 0 + 28 = 28
ریونکلاو: 32 + 0 = 55
اسلیترین: 31 + 0 = 31


کلاس نجوم و ستاره‌شناسی
گریفیندور: 28 + 27 = 55
هافلپاف: 0 + 25 = 25
ریونکلاو: 30 + 27 = 57
اسلیترین: 26 + 0 = 26


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

امتیازات تا پایان جلسه‌ی سوم کلاس‌ها

ریونکلاو: 620
گریفیندور: 569
هافلپاف: 342
اسلیترین: 253

شما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید
شما نمی توانید از نوع تاپیک استفاده کنید.
شما نمی توانید از HTML در نوشته های خود استفاده کنید
شما نمی توانید امضای خود را فعال/غیر فعال کنید
شما نمی توانید صفحه pdf بسازید.
شما نمی توانید پرینت بگیرید.

[جستجوی پیشرفته]


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است | ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.